Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

524

0882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 524: 12:30-14:30

Сряда, кабинет 524: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2021, кабинет Онлайн (e-Learn): 15:00-16:30

12 апр 2021, кабинет Онлайн (e-Learn): 13:00-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на управлението на проекти Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Основи на управлението на проекти Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на инвестициите Курс 4, ИБП (Дистанционно обучение)
Бизнес диагностика Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Бизнес планиране на предприятието Курс 3, ИБП (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране Курс 5, УП-СНУ (Редовно обучение)
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране Курс 6, УП-ДНДО (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 232 У Маркетинг 40
Вторник
10:15 13:00 2-130 У Устойчиво развитие и зелена логистика 6, 7, 75
13:30 15:00 2-229 У Бизнес диагностика 15
Сряда
17:15 19:00 127В У Маркетинг 35
Четвъртък
11:15 13:00 127Г У Бизнес диагностика 14
13:30 15:00 303 У Маркетинг 36
17:15 19:00 127Г Л Академични изследвания 1 16
17:15 19:00 127Г У Академични изследвания 2 16
Петък
08:15 10:00 2-310 Л Бизнес диагностика 14, 15
10:15 13:00 2-221 У Управление на инвестициите 20
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 349 - 360.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посветена на 70 год. създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 391 - 401.
Статия 2017
Управление и устойчиво развитие.Сер. Общество. Човек. Природа = Journal of Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, Год. 19, Т. 62, 2017, 1, с. 78 - 83.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 133 - 148.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие (Journal of Management and Sustainable Development), 18, 2016, № 1, с. 65-70.
Доклад 2015
// Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Сборник докл. кръгла маса, 23 октомври 2015, СА „Д.А. Ценов” – Свищов, Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2015, с. 320 - 325.
Доклад 2015
// Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие : Сб. докл., 12 - 14 юни 2015, Бургас: Бургаски свободен университет, Т. 1, 2015, с. 379 - 386.
Статия 2013
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2013, № 3, с. 89 - 98.
Доклад 2013
// Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България : XIV Научно-практическа конференция, посветена на 65-годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС-София : Сб. докл., София: УНСС, 2013, с. 462 - 471.
Преглед на всички публикации