Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

524

0882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет Онлайн: 09:00-11:00

Четвъртък, кабинет Онлайн: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

03 ное 2021, кабинет Онлайн (e-Learn): 09:15-11:00

01 дек 2021, кабинет Онлайн (e-Learn): 09:15-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на управлението на проекти Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Управление на проекти Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 5, КБУ (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 5, КБУ-СНУ (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 6, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на конкурентоспособността и растежа Курс 6, КБУ-СПН (Дистанционно обучение)
Икономически анализ на предприятието Курс 4, ИБП (Редовно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 6, ЛМЕН-СПН (Дистанционно обучение)
Устойчиво развитие и зелена логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на ресурсите и проектно бюджетиране Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-05 (Събота)
10:15 13:00 Е–Н208 Л Академични изследвания 42
2022-02-06 (Неделя)
15:15 18:00 Е–Н209 У Академични изследвания 42
2022-02-10 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-Н212 У Устойчиво развитие и зелена логистика 34, 35, 65, 66
2022-02-11 (Петък)
11:15 13:00 Е-305 У Устойчиво развитие и зелена логистика 34, 35, 65, 66
2022-02-12 (Събота)
09:15 11:00 Е-312 У Устойчиво развитие и зелена логистика 34, 35, 65, 66
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна, Наука и икономика, 2021, 264-270.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 349 - 360.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция посветена на 70 год. създаването на спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 391 - 401.
Статия 2017
Управление и устойчиво развитие.Сер. Общество. Човек. Природа = Journal of Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : Лесотехнически университет, Год. 19, Т. 62, 2017, 1, с. 78 - 83.
Доклад 2017
Съвременната логистика - бизнес и образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция по повод 10-годишнината от създаването на специалност "Логистика" в Икономически университет - Варна, Варна: Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 133 - 148.
Статия 2016
Управление и устойчиво развитие (Journal of Management and Sustainable Development), 18, 2016, № 1, с. 65-70.
Доклад 2015
// Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България : Сборник докл. кръгла маса, 23 октомври 2015, СА „Д.А. Ценов” – Свищов, Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2015, с. 320 - 325.
Доклад 2015
// Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието : Научна конференция с международно участие : Сб. докл., 12 - 14 юни 2015, Бургас: Бургаски свободен университет, Т. 1, 2015, с. 379 - 386.
Доклад 2013
// Предпоставки и възможности за индустриален растеж в България : XIV Научно-практическа конференция, посветена на 65-годишния юбилей на катедра „Индустриален бизнес” при УНСС-София : Сб. докл., София: УНСС, 2013, с. 462 - 471.
Преглед на всички публикации