Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

гл. ас. д-р Влади Куршумов

524

0882164550

vl_kurshumov@ue-varna.bg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 524: 11:15-12:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/hbm-hrfi-tqy, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 524: 11:15-12:30

18 апр 2024, кабинет 524: 11:15-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на проекти Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, СА (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Управление на проекти Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Бизнес диагностика Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Организация на спедиторската дейност Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 122 У Организация на спедиторската дейност 17
Вторник
11:15 13:00 2-228 У Бизнес диагностика 5
Сряда
09:15 11:00 2-319 Л Бизнес диагностика 5
15:15 17:00 447 У Управление на проекти 3, 6, 7
Четвъртък
09:15 11:00 312 У Управление на проекти 1, 2
Петък
08:15 10:00 H-104 Л Академични изследвания 1 14
08:15 10:00 H-104 У Академични изследвания 2 14
10:15 13:00 319 Л Организация на спедиторската дейност 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Организация на спедиторската дейност 4 17 1-434 10.05.2024 11:00 - 13:00
Бизнес икономика Бизнес диагностика 3 5 Н-214 10.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 09:00 - 11:00 2-228
29.05.2024 11:00 - 13:00 2-225
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 226-233., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 248-255., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна, Варна : Наука и икономика, 2022, 223-231., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 1, 23-41., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 187-196., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна, Наука и икономика, 2021, 264-270., ISBN(печатно) 978-954-21-1096-5 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 182-190., ISBN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Статия 2020
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature, София : ЛТУ, 84, Год. 22, 2020, 5, 88-93., ISSN(печатно) 1311-4506
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 349 - 360., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 56) ., ISBN(печатно) 978-954-21-0992-1
Преглед на всички публикации