Икономически университет – Варна

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

506

kolevk@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 506: 11:00-13:00

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 506: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/uhq-rssz-knk, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

24 окт 2023, кабинет 55: 11:00-12:00

05 дек 2023, кабинет 55: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Публичен и частен избор Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Икономика и общество в Европейския съюз Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-312 Л Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 26, 44
13:30 15:00 2-320 Л Публичен и частен избор 3
Вторник
16:15 19:00 H-208 Л Икономика и общество в Европейския съюз 38
Сряда
11:15 13:00 2-129 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 44
13:30 15:00 2-320 У Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 26
16:15 19:00 2-317 У Икономика и общество в Европейския съюз 38
Четвъртък
07:30 10:00 H-207 Л Международни финанси 38
10:15 13:00 223 Л Микроикономика 26, 27
Петък
08:15 10:00 H-212 У Публичен и частен избор 3
10:15 13:00 128 Л Микроикономика 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
13:30 16:00 H-102 У Международни финанси 38
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 3 26 1-55 08.01.2024 10:00 - 11:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции 3 44 1-55 08.01.2024 10:00 - 11:00
Публична администрация Публичен и частен избор 4 3 1-56 09.01.2024 14:00 - 15:00
Икономика и търговия Микроикономика 1 16 1-55 11.01.2024 10:00 - 11:00
Икономика и търговия Микроикономика 1 17 1-55 11.01.2024 11:00 - 12:00
Логистика Микроикономика 1 15 1-55 12.01.2024 12:00 - 13:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Международни финанси 6 38 1-305 15.01.2024 14:00 - 16:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Микроикономика 1 26 1-55 18.01.2024 12:00 - 13:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Микроикономика 1 27 1-55 18.01.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Микроикономика 1 9 1-58 19.01.2024 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Микроикономика 1 10 1-58 19.01.2024 14:00 - 15:00
Международен бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)-ДНДО Икономика и общество в Европейския съюз 6 38 1-303 24.01.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг Микроикономика 1 12 1-56 25.01.2024 10:00 - 11:00
Индустриален бизнес и предприемачество Микроикономика 1 14 1-56 25.01.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Микроикономика 1 11 1-56 26.01.2024 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 300-318., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 170-177., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства : Международна научно-практическа конференция, 8 - 9 ноември 2021 : Посветена на 85 г. от създаването на СА "Д. А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1, Свищов : Акад. изд. Ценов, 1, 2021, 181-189., ISBN(печатно) 978-954-23-2067-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2068-5 / Линк
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92., ISBN(печатно) 978-954-21-1038-5 / Линк
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160., ISBN(печатно) 978-619-241-044-5 / Линк
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Преглед на всички публикации