Икономически университет - Варна

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

506

kolevk@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

05 мар 2020, кабинет 1-56: 13:30-14:30

02 апр 2020, кабинет 1-58: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Макроикономика Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 433 Л Макроикономика 31, 32, 34
Четвъртък
10:15 13:00 323 Л Макроикономика 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 88 - 98.
Доклад 2016
Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 188-198.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2014
Варна: Наука и икономика, 2014, 247 с.
Преглед на всички публикации