Икономически университет – Варна

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

506

kolevk@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

20 ное 2020, кабинет Тестови център (дистанционно): 13:00-14:00

04 дек 2020, кабинет Тестови център (дистанционно): 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Публичен и частен избор Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 H-206 У Публичен и частен избор 23
15:15 17:00 319 У Микроикономика 16
Сряда
13:30 16:00 Е–323 Л Микроикономика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Петък
10:15 13:00 447 Л Публичен и частен избор 23
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92.
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 88 - 98.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2016
Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 188-198.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации