Икономически университет – Варна

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

506

kolevk@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

04 ное 2021, кабинет 55: 16:00-17:00

02 дек 2021, кабинет 55: 16:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и преки чуждестранни инвестиции Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Икономика и общество в Европейския съюз Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Транснационални корпорации и световната икономика Курс 5, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, СА (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, СО (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Поведенческа икономика Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Международни финанси Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 Е-111 Л Транснационални корпорации и световната икономика 41
Вторник
11:15 13:00 Е-Н103 Л Поведенческа икономика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Сряда
15:15 17:00 303 У Поведенческа икономика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 34
17:15 19:00 303 У Поведенческа икономика 14, 20, 21, 23, 24, 25
Четвъртък
11:15 13:00 H-205 У Транснационални корпорации и световната икономика 41
13:30 15:00 312 У Поведенческа икономика 9, 29, 30, 31, 32, 33
Петък
11:15 13:00 302 У Поведенческа икономика 10, 11, 12, 13
13:30 16:00 Е-Н210 Л Макроикономика 25, 26, 44
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92.
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 88 - 98.
Доклад 2016
Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 188-198.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Преглед на всички публикации