Икономически университет - Варна

доц. д-р Калоян Колев

доц. д-р Калоян Колев

506

kolevk@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Публичен и частен избор Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 H-206 У Публичен и частен избор 23
15:15 17:00 319 У Микроикономика 16
Сряда
13:30 16:00 Е–323 Л Микроикономика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Петък
10:15 13:00 447 Л Публичен и частен избор 23
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, 80 - 92.
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 160.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 88 - 98.
Учебно помагало 2016
5. изд. - Варна : СТЕНО, 2016. -156 с. : с табл., диагр.
Доклад 2016
Критика на неокласическия икономикс в светлината на глобалната финансово-икономическа криза от 2008 - 2009 г., Варна: Наука и икономика, 2016, 188-198.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
4. прераб. изд. - Варна : СТЕНО, 2015. - 468 с.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Преглед на всички публикации