Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Обща икономическа теория" относно юнска (редовна) сесия  – м. юни  2024 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "магистър" в катедра "ОИТ". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи в катедра "ОИТ". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи в катедра "ОИТ".

 

 

СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ

Документи за допускане до държавна изпитна сесия   

Срокове за приемане на дипломни работи за ЗДР през месец юни 2023 г. - От 05 до 07 юни 2024 г. в каб. 444 :

 • 1 екземпляра от дипломната си работа, задължително подписани от дипломанта и научния ръководител
 • 2- рия екземпляр се представя от вас в деня на защитата.
 • Декларация за оригиналност и автентичност на дипломната работа, подписана от дипломанта;
 • Електронен вариант ( във формат word  или pdf) на дипломната работа изпратен до имейла на катедрата katedra_oit@ue-varna.bg :
 • написани трите имена,
 •  квалификационна степен ( бакалавър или магистър), специалност,
 • тема на дипломната работа и
 • електронна поща за контакт
 • телефон за връзка

      Рецензиите на дипломните работи се получават един /на 20.06.2024г./ ден преди защитата в каб. 444

 

Изпитът ще се проведе на 21.06.2024 г в зала 58 за ДИ от 8:00  

                                                                             зала 222 за ЗДР от 8:00

Декларация за оригиналност и автентичност

 

 

 

Уважаеми студенти,

 • Заявление за утвърждаване на тема за дипломна работа може да подавате в кабинет 444
 • Срока за подаване на заявленията 13.03.2024 г.
 • След определяне на научен ръководител на страницата на катедрата ще бъде публикуван списък с вашите имена, факултетен номер и научен ръководител.
СИН Фак.№ Имена Тема  Научен ръководител Рецензент
1 536 125112 Дай  Хъ "The Influencer Economy" Гл. ас. д-р Камджалов  
2 546 125410 Родион  Проворний E-government  Гл. ас. д-р А. Тодоров  
3 553 125658 Антония Даниелова Йотова Timing in the Video Game Industry Гл. ас. д-р В.Кралева  
4 554 125668 Стефан Стефанов Начев “Older Workforce in the EU: Challenges for Promoting Continued Engagement in Central and  Eastern European EU countries" Гл.ас.д-р В.Тодоров  
5 557 125722 Алина Игоревна Дроздова The impact of replacing diesel buses with electric ones on the level of air emissions in the cities. Гл.ас.д-р А.Шиваров  
6 561 125790 Ясен Ивайлов Петков Implementation ff emerging technologies by startups. отказва  
7 569 125834 Никита Владимирович Федорченко Consumer perceptions of brand withdrawal and rebranding in Russia. Гл. ас.д-р Петър Петров  
8 575 125862 Деница Михайлова Тонева Cultural Aspects of Business
and Talent Management
Гл.ас.д-р В.Тодоров  
9 576 125871 Венцислав Павлов Великов Financial crises Доц. д-р К.Колев  
10 577 125879 Ивайло Стефанов Станев Transnational investments between Bulgaria and Turkey доц. д-р К.Колев  
11 578 125883 Давид Гагикович Мирзоян Create of a new product using marketing approach Гл. ас. д-р В.Кралева  

 Молба за тема на дипломна работа

 Diploma project application form