Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

427

0884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Консултации

Сряда, кабинет 427; https://meet.google.com/pja-zurf-fkw: 13:00-15:00

Четвъртък, кабинет 427; https://meet.google.com/pja-zurf-fkw: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

28 окт 2021, кабинет H-201/ https://meet.google.com/pja-zurf-fkw: 09:15-11:00

18 ное 2021, кабинет H-201/ https://meet.google.com/pja-zurf-fkw: 09:15-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 Н-108 У Управление на туристическото предприятие 54
17:15 19:00 434 У Маркетинг в туризма 39
Сряда
15:15 17:00 2-316 У Съвременни видове туризъм 38, 39
Четвъртък
11:15 13:00 511 У Съвременни видове туризъм 36, 37
Петък
07:30 10:00 2-228 У Мениджмънт на туристическата дестинация 12, 13, 54
2021-11-04 (Четвъртък)
13:30 14:46 220 У Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-05 (Петък)
14:08 17:08 223 У Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-07 (Неделя)
09:00 12:38 310 У Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-08 (Понеделник)
09:38 12:38 2-228 У Мениджмънт на туристическата дестинация 26, 27, 58, 59
2021-11-12 (Петък)
13:30 14:46 220 У Управление на туристическото предприятие 59
2021-11-13 (Събота)
15:00 18:38 319 У Управление на туристическото предприятие 59
2021-11-14 (Неделя)
15:00 18:38 319 У Управление на туристическото предприятие 59
2021-11-15 (Понеделник)
12:00 14:08 220 У Управление на туристическото предприятие 59
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 141-149. ISSN 2738-893X.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Статия 2021
Tourismos : An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Chios, Greece : University of the Aegean, 13, 2021, 1, 163 - 197.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Научна конференция, 24 - 25. 09. 2020, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 134 - 144.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 89 - 106.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 132 - 144.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 45 - 53.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, 25 - 26 септ. 2020 : 100 г. УНСС и 30 г. кат. Икономика на туризма, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 89 - 107.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 72 - 82.
Преглед на всички публикации