Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

427

0884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Мениджмънт на събитията, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Консултации на място

Понеделник, кабинет 427: 15:00-16:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: meet.google.com/rwg-ewes-sxf, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 511/ за ДО Кликнете върху тази връзка, за да се присъедините към видеосрещата: https://meet.google.com/dkd-kdid-vav : 13:30-15:00

01 апр 2024, кабинет 511/ за ДО Кликнете върху тази връзка, за да се присъедините към видеосрещата: https://meet.google.com/dkd-kdid-vav : 13:30-15:00

Управление на човешките ресурси в туризма
Управление на туризма
Съвременни видове туризъм
Академични изследвания
Мениджмънт на събития
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 50 eLearn 07.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес Мениджмънт на събития 5 19 1-50 08.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мениджмънт на събития 5 20 1-50 08.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт на събития 6 47 1-50 08.05.2024 14:00 - 16:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт на събития 6 48 1-50 08.05.2024 14:00 - 16:00
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 33 1-50 13.05.2024 08:00 - 10:00
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 31 1-53 15.05.2024 14:00 - 16:00
Туризъм Управление на човешките ресурси в туризма 4 32 1-51 15.05.2024 16:00 - 18:00
Международен туристически бизнес Мениджмънт на събития 5 8 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мениджмънт на събития 5 9 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт на събития 6 40 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт на събития 6 41 Н-205 17.05.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Управление на туризма 4 50 eLearn 22.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 111-124., ISBN(печатно) (10): 1-0364-0008-5, ISBN(онлайн) (13): 978-10364-0008-8 / Линк
Доклад 2023
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 6-7 октомври 2023 г., Бургас : Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2023, 70-77., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
HERiPRENEURSHIP. Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance : International Conference, Tulcea, June 8th-9th 2023 : Proceedings, Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2023, 79-85. - (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Patrimonium ; 11)., ISBN(онлайн) 978-606-02-0654-5 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 126-138., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.126 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 31, 2022, 8, 107-131., ISSN(печатно) 0205-3292 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ ООД, 2022, 211-229., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Национална кръгла маса, Аграрен университет - Пловдив, 21 май 2022], Пловдив : Аграрен университет – Пловдив, 114, 2022, 2, 100-109., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.010 / Линк
Преглед на всички публикации