Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

гл. ас. д-р Красимира Янчева

427

0884544653

krasimira_yancheva@ue-varna.bg

Автобиография

Преподавани дисциплини:
ОКС "Бакалавър" - Маркетинг в туризма, Управление на туризма, Управление на човешките ресурси в туризма, Съвременни видове туризъм; Академични изследвания.
ОКС "Магистър" - Мениджмънт на туристическата дестинация, Икономика на туристическото предприятие, Пазари и маркетинг в туризма;
"ERASUM +" - Management and animation in the entertainment industry, Events Design and Experience, Intangible cultural heritage of Bulgaria.

Консултации

Вторник, кабинет 427: 16:00-18:00

Петък, кабинет 427: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет H-201: 11:15-13:00

08 ное 2022, кабинет H-201: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Пазари и маркетинг в туризма Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Маркетинг в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Управление на туристическото предприятие Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-127 У Съвременни видове туризъм 38
11:15 13:00 2-132 У Съвременни видове туризъм 37, 39
13:30 15:00 2-229 У Маркетинг в туризма 40
Вторник
16:15 19:00 H-210 У Пазари и маркетинг в туризма 9, 46
Сряда
13:30 15:00 2-217 У Съвременни видове туризъм 40
15:15 17:00 2-217 У Маркетинг в туризма 39
Четвъртък
07:30 10:00 2-317 У Управление на туристическото предприятие 47
Петък
07:30 10:00 H-212 Л Управление на туристическото предприятие 47
13:30 16:00 H-210 У Мениджмънт на туристическата дестинация 8, 9, 46, 47
2022-10-26 (Сряда)
09:00 11:46 2-226 У Пазари и маркетинг в туризма 21, 53
2022-10-29 (Събота)
10:30 13:16 116 У Пазари и маркетинг в туризма 21, 53
2022-10-30 (Неделя)
15:00 17:46 116 У Пазари и маркетинг в туризма 21, 53
2022-10-31 (Понеделник)
15:38 17:46 2-225 У Пазари и маркетинг в туризма 21, 53
2022-11-05 (Събота)
12:38 14:46 220 У Мениджмънт на туристическата дестинация 20, 21, 53, 54
2022-11-09 (Сряда)
09:00 11:46 2-310 У Мениджмънт на туристическата дестинация 20, 21, 53, 54
2022-11-10 (Четвъртък)
12:00 14:46 2-310 У Мениджмънт на туристическата дестинация 20, 21, 53, 54
2022-11-12 (Събота)
13:30 16:16 220 У Мениджмънт на туристическата дестинация 20, 21, 53, 54
2022-11-15 (Вторник)
13:30 15:38 305 У Управление на туристическото предприятие 54
2022-11-17 (Четвъртък)
10:30 13:16 2-217 У Управление на туристическото предприятие 54
2022-11-19 (Събота)
12:00 14:46 305 У Управление на туристическото предприятие 54
2022-11-20 (Неделя)
15:38 18:38 305 У Управление на туристическото предприятие 54
Вид Година Публикация
Студия 2022
Economic Studies, София: БАН, 31, 2022, 8, 107-131.
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 82-92.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 141-149. ., ISSN(печатно) 2738-893X
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 170.
Статия 2021
Псковский регионологический журнал, Псков : Псковский государственный университет, 17, 2021, 4, 97-110.
Статия 2021
Tourismos : An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism, Chios, Greece : University of the Aegean, 13, 2021, 1, 163 - 197.
Преглед на всички публикации