Икономически университет – Варна

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

234

0882164637

tankamilkova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, 13:00-15:00

Консултации

Вторник, 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 302 У Приложна математика 14
13:30 16:00 306 У Приложна математика 44
Вторник
08:15 11:00 302 У Приложна математика 32
11:15 13:00 Е–323 Л Приложна математика 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 15:00 Е–323 Л Приложна математика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Сряда
10:15 13:00 232 У Приложна математика 15
13:30 16:00 433 У Приложна математика 33
16:15 19:00 303 У Приложна математика 25
Петък
08:15 11:00 312 У Приложна математика 26
11:15 13:00 Е–Н207 Л Приложна математика 8, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 15:00 Е–323 Л Приложна математика 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
2021-09-21 (Вторник)
16:15 18:00 Е-303 Л Приложна математика 38, 39, 40, 42, 43
2021-09-23 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е–Н209 Л Приложна математика 38, 39, 40, 42, 43
2021-09-24 (Петък)
15:15 17:00 Е-Н103 Л Приложна математика 38, 39, 40, 42, 43
Вид Година Публикация
Статия 2021
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 1, 71-78.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 40 - 46.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2020
Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Пловдив : ПУ П. Хилендарски, 2020, с. 129 - 134.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Статия 2020
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 28, 2020, 4, 58 - 70.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, с. 253 - 261.
Преглед на всички публикации