Икономически университет – Варна

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

234

0882164637

tankamilkova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 234: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 234: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

15 дек 2020, кабинет : 13:00-

14 яну 2021, кабинет : 14:00-

15 яну 2021, кабинет : 14:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, СК-СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-04 (Четвъртък)
09:00 11:46 323 Л Количествени методи 56, 57, 58, 59
2021-02-05 (Петък)
12:00 14:46 323 Л Количествени методи 56, 57, 58, 59
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, с. 253 - 261.
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2020
Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Пловдив : ПУ П. Хилендарски, 2020, с. 129 - 134.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 40 - 46.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, pp.129 - 136.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Статия 2019
Serdica Journal of Computing, Sofia : Institute of Mathematics and Informatics. BAS, 13, 2019, 3 - 4, 183 - 196.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, с. 147 - 159.
Преглед на всички публикации