Икономически университет - Варна

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

234

0882164637

tankamilkova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 234: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 234: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет : 10:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Приложна математика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 Е–Н209 Л Приложна математика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
15:15 18:00 222 У Приложна математика 28
Вторник
10:15 13:00 448 У Приложна математика 17
15:15 17:00 Е–Н208 Л Приложна математика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Сряда
11:15 13:00 Е–Н208 Л Приложна математика 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
16:15 19:00 306 У Приложна математика 16
Четвъртък
10:15 13:00 222 У Приложна математика 27
13:30 16:00 302 У Приложна математика 34
Петък
10:15 13:00 523 У Приложна математика 33
13:30 16:00 222 У Приложна математика 26
2020-09-25 (Петък)
16:15 19:00 447 Л Приложна математика 45, 46, 47, 48, 49, 50
2020-09-26 (Събота)
10:15 13:00 220 Л Приложна математика 45, 46, 47, 48, 49, 50
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, с. 253 - 261.
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Статия 2019
Mathematics and Informatics, Sofia : Az-buki, 62, 2019, 2, 229 - 236.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economic Publ. House, 2019, 155 - 165.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, с. 147 - 159.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, с. 11 - 20.
Преглед на всички публикации