Икономически университет – Варна

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

234

0882164637

tankamilkova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/typ-hoxb-vkx: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/typ-hoxb-vkx: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

28 яну 2022, кабинет e-Learn: 10:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Количествени методи в логистиката Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, КБУ-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, КЕС-СПН (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 523 У Количествени методи в логистиката 19
Четвъртък
11:15 13:00 Е-115 Л Количествени методи 42, 43, 44, 45, 46, 47
13:30 16:00 Е-117 Л Количествени методи в логистиката 19
2022-02-03 (Четвъртък)
13:30 16:16 Е-111 Л Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
2022-02-07 (Понеделник)
12:38 15:38 Е-101 Л Количествени методи 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Статия 2021
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, 29, 2021, 3, 74-84.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 64-69.
Статия 2021
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 1, 71-78.
Доклад 2021
Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, 7 октомври 2021 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 145-155.
Монография 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, pp.129 - 136.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 40 - 46.
Монография 2020
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2020, 95. - (Сер. Математическа библ. Сдружение "Европейско кенгуру").
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Преглед на всички публикации