Икономически университет – Варна

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

234

tankamilkova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 420: 11:00-13:00

Консултации

Сряда, кабинет 420: 13:30-15:30

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Количествени методи в логистиката 3 17 1-437 02.06.2023 14:00 - 16:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Количествени методи 5 39 1-50 06.06.2023 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Количествени методи 5 40 1-50 06.06.2023 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Количествени методи 5 41 1-50 06.06.2023 10:00 - 12:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Количествени методи 5 61 1-50 06.06.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Количествени методи 5 62 1-50 06.06.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и контрол - ДНДО Количествени методи 5 43 1-51 10.06.2023 12:00 - 14:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Количествени методи 5 44 1-51 10.06.2023 12:00 - 14:00
Управление на проекти - ДНДО Количествени методи 5 45 1-51 10.06.2023 12:00 - 14:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Количествени методи 5 46 1-51 10.06.2023 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Количествени методи 5 47 1-51 10.06.2023 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - СПН Количествени методи 5 48 1-51 10.06.2023 10:00 - 12:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СПН Количествени методи 5 60 1-51 10.06.2023 12:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 188 с. - (Сер. Монографична библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 84)., ISBN(печатно) 978-954-21-1141-2
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 72. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-3-1
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед ; Асоциацията за развитие на образованието, 30, 2022, 4, 78-85., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 96-111., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-8-dvu / Web of Science
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Кръгла маса по повод 15 год. от създаването на спец. "Логистика" в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 130-137.
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 43-48., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 167-174., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Доклад 2022
Informatics, Mathematics, Education and their Applications : Proceedings of the International Scientific Conference : IMEA'2022, 23-25 November 2022, Pamporovo, Bulgaria, Plovdiv : University Press Paisii Hilendarski, 2022, 289-296., ISBN(онлайн) 978-619-7663-33-4 / Линк
Преглед на всички публикации