Икономически университет – Варна

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

доц. д-р Танка Милкова

234

tankamilkova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 234: 13:00-15:00

Консултации

Сряда, кабинет 234: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

26 окт 2022, кабинет 234: 13:00-

23 ное 2022, кабинет 234: 13:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Количествени методи в логистиката Курс 3, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Количествени методи Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Количествени методи Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Математически основи на информатиката Курс 1, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 H-202 У Математически основи на информатиката 44
Сряда
10:15 13:00 433 Л Количествени методи в логистиката 17
Четвъртък
13:30 15:00 H-202 Л Математически основи на информатиката 44
Петък
09:15 11:00 H-207 Л Количествени методи 39, 40, 41
13:30 15:00 437 У Количествени методи в логистиката 17
2023-02-08 (Сряда)
12:00 14:46 304 Л Количествени методи 43, 44, 45, 46, 47, 48
2023-02-09 (Четвъртък)
12:00 14:46 305 Л Количествени методи 43, 44, 45, 46, 47, 48
Вид Година Публикация
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 96-111., ISSN(печатно) 1310-2230, ISSN(онлайн) 1314-8532 / DOI 10.53656/math2022-1-8-dvu / Web of Science
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Кръгла маса по повод 15 год. от създаването на спец. "Логистика" в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и иикономика, 2022, 130-137.
Студия 2022
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 6, 2022, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics6030054 / Web of Science / Линк
Статия 2022
Математика Плюс, София : Архимед ; Асоциацията за развитие на образованието, 30, 2022, 4, 78-85., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 43-48., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 155-169. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Монография 2022
София: Сдружение Европейско кенгуру, 2022, 120. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-2-4
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 61-70., ISSN(онлайн) 2815-38631 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 4, 376-392., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Преглед на всички публикации