Икономически университет - Варна

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

230

+359882164747

kristana_ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 230: 10:00-12:00

Четвъртък, кабинет 230: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

02 мар 2020, кабинет 230: 10:15-12:00

06 апр 2020, кабинет 230: 10:15-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Бизнес комуникации Курс 2, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 H-103 У Английски език 28
Вторник
13:30 15:00 2-311 Л Бизнес комуникации 42, 43
15:15 17:00 2-312 У Бизнес комуникации 42
Сряда
11:15 13:00 H-211 У Английски език 6
13:30 15:00 434 У Бизнес комуникации 43
Четвъртък
08:15 10:00 306 У Английски език 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
15:15 17:00 433 У Английски език 27, 29
Вид Година Публикация
Доклад 2017
Foreign Languages and the Contemporary Higher Education: Conference Proceedings VІІІ International Scientific Conference, Варна: Унив. изд. Медицински университет - Варна, 2, 2017, 411 - 416.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компететност за професионални цели : Сб. докл. от XII междунар. науч. конф. Варна, 8 - 9 дек. 2014. - Варна : СТЕНО, 2014, с. 197 - 199.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Световната криза и икономческото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., Унив. изд. Наука и икономика, Т. 4, 2010, 214 - 222.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес : Сб. докл. от кръгла маса, Унив. изд. Наука и икономика, 2009, 183 - 188.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебно помагало 2006
Наука и икономика ИУ-Варна, 2006.
Преглед на всички публикации