Икономически университет – Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Приемно време

Понеделник, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации

Петък, кабинет meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 09:00-11:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

12 мар 2021, кабинет тестови център: 10:00-11:00

14 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/dxf-mfdd-ort: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публично-частно партньорство и търгове Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 Е–Н209 Л Основи на правото 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
16:15 19:00 Е-Н103 Л Основи на правото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Вторник
10:15 13:00 Е-303 Л Основи на правото 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
16:15 19:00 H-207 Л Спецсеминар 22
Сряда
10:15 13:00 316 Л Основи на правото 26, 27, 28
13:30 16:00 Е–Н207 Л Основи на правото 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Четвъртък
10:15 13:00 2-314 Л Трудово право 23, 24
2021-02-24 (Сряда)
17:15 18:00 221 Л Публично-частно партньорство и търгове 60
Вид Година Публикация
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз-Буки, Год. 29, 2021, 1, 9 - 20.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 2, 44 - 54.
Статия 2020
Юридически сборник, Бургас : БСУ, 27, 2020, 230 - 239.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University , 28, 2020, 2, 69 - 73. ISSN 2616-4310 (print) ; 2707-2037 (online).
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 48 - 53.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 316 - 323.
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Статия 2020
De Jure, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 11, 2020, 1(20), 11 - 18.
Статия 2020
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 6, 2020, 2, 6 - 13.
Преглед на всички публикации