Икономически университет - Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО

Приемно време

Сряда, кабинет 113: 08:15-10:15

Консултации

Вторник, кабинет 113: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет : 10:00-11:00

10 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/dut-mqaq-rzf?authuser=0: 09:00-10:00

, кабинет : 09:00-10:00

Публично-частно партньорство и търгове
Основи на правото
Вид Година Публикация
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 55.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 303.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 22 - 35.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 2, 44 - 54.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University , 28, 2020, 2, 69 - 73. ISSN 2616-4310 (print) ; 2707-2037 (online).
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Статия 2020
De Jure, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 11, 2020, 1(20), 11 - 18.
Статия 2020
Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Сер. A. Обществени науки, изкуство и култура, Пловдив : Дом на учените - Пловдив, 6, 2020, 20 - 25. ISBN 1311-9400 (print) ; 2534-9368 (online).
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 2, 44 - 54.
Преглед на всички публикации