Икономически университет - Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО

Приемно време

Понеделник, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации

Петък, кабинет 113: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

22 май 2020, кабинет : 10:00-11:00

10 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/dut-mqaq-rzf?authuser=0: 09:00-10:00

, кабинет : 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Наказателно право и процес Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 304 Л Наказателно право и процес 35
Вторник
10:15 13:00 221 Л Трудово и осигурително право 22
Четвъртък
08:15 10:00 232 Л Спецсеминар 1 22
10:15 13:00 H-206 Л Конституционно право 4
Петък
11:15 13:00 122 Л Трудово и осигурително право 1, 2, 3, 4, 5
Вид Година Публикация
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 55.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 168 - 178.
Статия 2020
Професионално образование, София: Аз-буки, 22, 2020, 4, 408 - 420.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 303.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 22 - 35.
Статия 2020
Общество и право, София : Съюз на юристите в България, 2020, 2, 44 - 54.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University , 28, 2020, 2, 69 - 73. ISSN 2616-4310 (print) ; 2707-2037 (online).
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Статия 2020
De Jure, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 11, 2020, 1(20), 11 - 18.
Преглед на всички публикации