Икономически университет - Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111

a.andreeva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО

Приемно време

Сряда, кабинет 113: 08:15-10:15

Консултации

Вторник, кабинет 113: 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

18 мар 2020, кабинет 55: 08:00-09:00

08 апр 2020, кабинет 56: 08:00-09:00

, кабинет : 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Публично-частно партньорство и търгове Курс 5, (Редовно обучение)
Публично-частно партньорство и търгове Курс 5, (Редовно обучение)
Публично-частно партньорство и търгове Курс 6, (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 323 Л Основи на правото 35, 36, 37, 38, 39, 40
13:30 16:00 323 Л Основи на правото 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Вторник
15:15 18:00 323 Л Основи на правото 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
Сряда
10:15 13:00 316 Л Основи на правото 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
13:30 16:00 220 Л Основи на правото 31, 32, 34
Четвъртък
10:15 13:00 122 Л Основи на правото 5, 10, 27, 28, 29, 30
2020-02-28 (Петък)
15:15 16:00 H-207 Л Публично-частно партньорство и търгове 28, 29, 63
Вид Година Публикация
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 2-ра Национална научна конференция, 8 ноември 2019, Варна : Наука и икономика , 2019, 300 - 313.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Статия 2019
Бизнес и право, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 3, 15 - 41.
Доклад 2019
Internationalization of Higher Education in Azerbaijan and Ways of Increasing its Competitiveness : Materials of International Scientific-practical Conference Dedicated to the 96th Birthday Anniversary of Nationwide Leader Heydar Aliyev, 2 - 3 May, 2019. [MPRA : Munich Personal RePEc Archive ; Paper No. 93606], Baku : Biznes University Press. Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/93606/ MPRA Paper No. 93606, posted 2 May 2019 11:26 UTC, 2019, 54 - 58. ISBN 978-9952-37-226-7.
Статия 2019
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilski Publ. House, 1, 2019, 2, 8 - 15. ISSN 2682-972X.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 3, 78 - 85.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 27 - 36. ISSN 2603-5073.
Статия 2019
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс УНСС, 25, 2019, 4, 74 - 85.
Студия 2019
Годишник на БСУ, Бургас : Бургаски свободен университет , 40, 2019, 243 - 258. ISSN 1311-221-X.
Преглед на всички публикации