Икономически университет – Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Приемно време

Сряда, кабинет 113/ https://meet.google.com/zzk-dcif-qsa: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 113 / meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 10:00-12:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

22 мар 2022, кабинет тестови център: 10:00-11:00

19 апр 2022, кабинет тестови център: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 Е-Н101 Л Основи на правото 8, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 16:00 Е-Н103 Л Основи на правото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вторник
13:30 16:00 Е-319 Л Спецсеминар 35
Четвъртък
10:15 13:00 Е2-117 Л Основи на правото 25, 26, 44
Петък
10:15 13:00 Е-Н103 Л Основи на правото 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 16:00 Е-Н103 Л Основи на правото 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с долади : Национална кръгла маса ..., 19 ноември 2021, Варна : ВСУ Черноризец Храбър DOI: https://doi.org/10.36997/ESDI2021, 2022, 62-71. ISBN 978-954-715-721-7.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 87-100.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 45.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 6, 543-556.
Доклад 2021
Проблеми на трудовото и осигурителното право : Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод на 70 г. от роджението му, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 279-291.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 121-133. ISSN 2603-5073.
Статия 2021
Review of International Geographical Education : RIGEOnline, Ulakbim, Tr. : DegriPark Akademik DOI 10.48047/rigeo.11.07.345, 11, 2021, 7, Spring, 3755-3762. ISSN 2146-0353.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 158-168.
Студия 2021
Норма, София : Сиела Норма АД , 2021, 8, 76-103.
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 114-121.
Преглед на всички публикации