Икономически университет – Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Приемно време

Понеделник, кабинет 113/ https://meet.google.com/zzk-dcif-qsa: 10:00-12:00

Консултации

Сряда, кабинет 113 / meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 10:15-12:15

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

03 ное 2021, кабинет тестови център: 10:00-11:00

14 дек 2021, кабинет https://meet.google.com/dxf-mfdd-ort: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичното право Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Наказателно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-318 Л Трудово и осигурително право 35
15:15 17:00 448 Л Наказателно право и процес 4
Сряда
08:15 10:00 2-229 Л Спецсеминар 2 35
Петък
09:15 11:00 316 Л Трудово и осигурително право 22, 23, 24, 25, 26
11:15 13:00 222 Л Основи на публичното право 3
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11.05.2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 158-168.
Доклад 2021
Проблеми на трудовото и осигурителното право : Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод на 70 г. от роджението му, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 279-291.
Статия 2021
Медицинско право и здравеопазване, София : Юрид. д-во по Медиц. право и здравеопазване, 2021, 1, 20-37.
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 144-152.
Доклад 2021
The 20th International Conference on Informatics in Economy : IE 2021, Bucharest, Romania : Via Online Meetings, May 14th, 2021 : Conference Papers, New York : Springer Publ., 2021, 111.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 1, 87-100.
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз-Буки, Год. 29, 2021, 1, 9 - 20.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Преглед на всички публикации