Икономически университет – Варна

проф. д-р Андрияна Андреева

проф. д-р Андрияна Андреева

проф. д-р Андрияна Андреева

111

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Катедра "Правни науки"

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Сряда, кабинет 111: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/ntw-abmh-axz, 16:30-17:30

Дати за неположени изпити

07 ное 2023, кабинет зала 56: 10:00-11:00

05 дек 2023, кабинет зала 56: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Трудово и осигурително право Курс 3, СО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 4, СА (Редовно обучение)
Вещно право Курс 4, НИИ (Редовно обучение)
Бизнес право Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Наказателно право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-319 Л Бизнес право 5
13:30 15:00 2-127 Л Наказателно право и процес 3
Вторник
09:15 11:00 2-225 Л Вещно право 7
Сряда
13:30 16:00 H-209 Л Трудово и осигурително право 4
Четвъртък
11:15 13:00 220 Л Трудово и осигурително право 18, 19, 20, 21
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Недвижими имоти и инвестиции Вещно право 4 7 1-310 12.01.2024 10:00 - 12:00
Съдебна администрация Наказателно право и процес 3 3 1-55 19.01.2024 10:00 - 11:00
Съдебна администрация Трудово и осигурително право 4 4 1-55 22.01.2024 11:00 - 12:00
Бизнес икономика Бизнес право 3 5 1-303 26.01.2024 12:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Трудово и осигурително право 3 20 1-56 30.01.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Трудово и осигурително право 3 21 1-56 30.01.2024 15:00 - 16:00
Счетоводство и одит Трудово и осигурително право 3 18 1-56 31.01.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и одит Трудово и осигурително право 3 19 1-56 31.01.2024 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 31, 2023, 2, 136-153., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con / Web of Science / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 102-108., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202319 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 120-130., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.11
Доклад 2023
SOCIOINT 2023 - 10th International Conference on Education and Education of Social Sciences, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2023 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 19-28., ISBN(онлайн) 978-605-72065-2-7 / DOI 10.46529/socioint.202303
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Доклад 2023
9th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2023, 16-17 October, 2022, Istanbul, Turkey : Online, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 56-63., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10003378 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика , 2023, 270., ISSN(печатно) 978-954-21-1136-8 / Линк
Преглед на всички публикации