Икономически университет – Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Приемно време

Понеделник, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации

Петък, кабинет meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 09:00-11:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

17 май 2021, кабинет тестови център: 10:00-11:00

, кабинет https://meet.google.com/dxf-mfdd-ort: 10:00-11:00

Публично-частно партньорство и търгове
Основи на правото
Трудово право
Спецсеминар
Вид Година Публикация
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз-Буки, Год. 29, 2021, 1, 9 - 20.
Студия 2021
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Sciences, 30, 2021, 5, 158-175.
Доклад 2021
Проблеми на трудовото и осигурителното право : Сборник с доклади от Националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев по повод на 70 г. от роджението му, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 279-291.
Статия 2021
Медицинско право и здравеопазване, София : Юрид. д-во по Медиц. право и здравеопазване, 2021, 1, 20-37.
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Статия 2021
Известия, Варна: Наука и икономика, 65, 2021, 1, 87-100.
Доклад 2020
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 7 - 14.
Доклад 2020
Digital Economy: Azerbaijan at the New Stage of Economic Development : Conference Proceedings of the International Scientific-Practical Conference, Baku, November 25, 2020, Baku : Baku Business University, 2020, 39 - 44. ISBN 978-9952-37-226-7.
Статия 2020
Медицински мениджмънт и здравна политика, София : Медицински университет - София. Централна медицинска библиотека, 51, 2020, 1, 28 - 37. ISSN 1312-0336.
Статия 2020
De Jure, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 11, 2020, 1(20), 11 - 18.
Преглед на всички публикации