Икономически университет – Варна

проф. д-р Андрияна Андреева

проф. д-р Андрияна Андреева

проф. д-р Андрияна Андреева

111

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Катедра "Правни науки"

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Вторник, кабинет 111: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/igk-eoui-pqr?authuser=0&hl=bg, 16:30-17:30

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет тестов център: 10:00-11:00

15 апр 2024, кабинет зала 56(тестов център): 10:00-11:00

Основи на правото
Трудово право
Търговско право
Вещно право
Достъп и защита на информацията
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Достъп и защита на информацията 4 4 1-305 07.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 20 1-56 04.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 21 1-56 04.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 22 1-56 04.06.2024 13:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Търговско право 2 6 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Търговско право 2 7 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Търговско право 2 9 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Търговско право 2 11 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Търговско право 2 12 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Търговско право 2 13 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Търговско право 2 14 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Логистика Търговско право 2 15 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Счетоводство и одит Търговско право 2 19 1-55 05.06.2024 14:00 - 15:00
Финанси Търговско право 2 22 1-55 05.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 18 1-58 06.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 19 1-58 06.06.2024 15:00 - 16:00
Финанси Основи на правото 1 23 1-58 06.06.2024 16:00 - 17:00
Счетоводство и одит Търговско право 2 18 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Търговско право 2 20 1-56 06.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Търговско право 2 21 1-56 06.06.2024 12:00 - 13:00
Финанси Търговско право 2 23 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Търговско право 2 24 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 9 1-55 07.06.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 10 1-55 07.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Основи на правото 1 24 1-58 07.06.2024 12:00 - 13:00
Социална сигурност и застраховане Основи на правото 1 25 1-58 07.06.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Търговско право 2 1 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Търговско право 2 2 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Съдебна администрация Търговско право 2 3 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Аграрен бизнес Търговско право 2 4 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Бизнес икономика Търговско право 2 5 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални технологии в бизнеса Търговско право 2 8 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Търговско право 2 16 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Търговско право 2 28 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Търговско право 2 29 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 30 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 31 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 33 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 26 1-55 13.06.2024 15:00 - 16:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 27 1-55 13.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Вещно право 3 3 1-305 14.06.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг Основи на правото 1 11 1-56 17.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Основи на правото 1 12 1-56 17.06.2024 12:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Основи на правото 1 14 1-56 17.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Основи на правото 1 15 1-58 18.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 16 1-58 18.06.2024 11:00 - 12:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 17 1-58 18.06.2024 12:00 - 13:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Основи на правото 1 40 Н-207 20.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество = The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2024, 160 - 173., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 200., ISBN(печатно) 978-954-21-1171-9
Доклад 2024
International Institute of Engineers and Researchers IIER International Conference, Tashkent, Uzbekistan, 8-9 April 2024, Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), Bhubaneswar, India, 2024, 1-5., ISBN(онлайн) ISBN: 978-93-90150-32-8
Монография 2024
Варна : Знание и бизнес, 2024, 174 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 25)., ISBN(онлайн) 978-619-210-077-3 / Линк
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 31, 2023, 2, 136-153., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con / Web of Science / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Други 2023
Варна : ФИЛ, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика , 2023, 270., ISSN(печатно) 978-954-21-1136-8 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Доклад 2023
SOCIOINT 2023 - 10th International Conference on Education and Education of Social Sciences, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2023 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 19-28., ISBN(онлайн) 978-605-72065-2-7 / DOI 10.46529/socioint.202303
Преглед на всички публикации