Икономически университет - Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111

a.andreeva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО

Приемно време

Сряда, кабинет 111: 08:00-10:00

Консултации

Сряда, кабинет 111: 08:00-10:00

Дати за неположени изпити

07 окт 2019, кабинет 55: 09:00-10:00

11 ное 2019, кабинет 58: 09:00-10:00

02 дек 2019, кабинет 58: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на публичното право Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право Курс 3, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Конституционно право Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Наказателно право и процес Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
07:30 10:00 52 Л Трудово право 1 26, 27, 62
10:15 13:00 52 Л Трудово право 26, 27, 62
15:15 17:00 H-209 Л Основи на публичното право 23
Сряда
10:15 13:00 H-101 Л Конституционно право 35
Петък
09:15 11:00 223 Л Наказателно право и процес 22
11:15 13:00 122 Л Трудово и осигурително право 1, 2, 3, 4, 5, 6
Вид Година Публикация
Доклад 2019
CompSysTech '19 : 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies, 21 - 22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria : Proceeding, New York : ACM [Association for Computing Machinery] Digital Library, 2019, 74 - 77. ISBN 978-1-4503-7149-0.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки , Год. 27, 2019, 5, 463 - 475.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University of Varna , 2019, 103 - 109.
Доклад 2019
Актуални проблеми на правното регулиране на бизнеса: Сборник доклади, София: Издателски комплекс УНСС, 2019, 70 - 76.
Студия 2019
Economic Studies, Sofia : Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, 28, 2019, 2, 115 - 137.
Статия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки, XXVII, 2019, 2, 141 - 153.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 123 - 134.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 178 -188.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 25 - 39.
Доклад 2019
Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят : Сборник с доклади от научно-практическа конференция по повод 95 г. от създаването на кат. „Счетоводна отчетност”, Варна : Наука и икономика, 2019, 438 - 448.
Преглед на всички публикации