Икономически университет – Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Приемно време

Сряда, кабинет 113: 08:15-10:15

Консултации

Вторник, кабинет 113 / meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 10:00-12:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

14 мар 2023, кабинет тестови център, зала 56: 11:00-12:00

18 апр 2023, кабинет тестови център,зала 56: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 122 Л Основи на правото 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
13:30 16:00 220 Л Основи на правото 25, 26
16:15 19:00 319 Л Спецсеминар 4
Вторник
16:15 19:00 323 Л Основи на правото 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Сряда
10:15 13:00 122 Л Основи на правото 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 16:00 305 Л Трудово право 5, 6
Петък
10:15 13:00 128 Л Основи на правото 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 16:00 H-207 Л Основи на правото 45
Вид Година Публикация
Други 2023
Кратък наръчник за кандидатстване в специалност „Съдебна администрация“ в ИУ – Варна, Варна: ФИЛ ООД, 2023, 31., ISBN(печатно) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 102-108., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202319 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 120-130., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.11
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика , 2023, 270., ISSN(печатно) 978-954-21-1136-8 / Линк
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 111-122., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-11 / DOI 10.36997/PPDD2022.111
Доклад 2022
Business Management, Education, Economics & Law (BMEEL-22) : 25th ROME International Conference, 3 - 5 May 2022, Rome : ICEEBM, 2022, 24-29., ISBN(печатно) 978-989-9121-03-4 / DOI doi.org/10.17758/DIRPUB11.H0522502
Доклад 2022
Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_29, 276, 2022, 347–359. / Scopus
Преглед на всички публикации