Икономически университет – Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

309

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Р-л катедра "Управление и администрация"

Приемно време

Сряда, кабинет 309 https://meet.google.com/zfb-btbj-kqr: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 309 meet.google.com/zfb-btbj-kqr: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

25 окт 2021, кабинет 2-228: 16:15-17:30

15 ное 2021, кабинет 2-228: 16:15-17:30

Дисциплина Курс и Специалност
Организационно поведение Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Бизнес комуникации Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 5, МО (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, КБР-СНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, МО (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Етични стандарти в европейските публични институции Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, СА (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в публичния сектор Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Прогнозиране, планиране и контрол Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-223 Л Организационно поведение 32, 33, 34
13:30 16:00 2-228 Л Прогнозиране, планиране и контрол 9, 11, 52
16:15 19:00 2-228 Л Регионално развитие 8, 9
Вторник
10:15 13:00 2-229 Л Проектен мениджмънт 8, 9
13:30 15:00 2-225 Л Етични стандарти в европейските публични институции 3
Сряда
07:30 10:00 2-318 Л Проектен мениджмънт 1 8, 9
11:15 13:00 2-315 Л Бизнес комуникации 1, 2
13:30 16:00 2-315 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 1, 2
16:15 19:00 2-312 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 5
Четвъртък
10:15 13:00 314A У Регионално развитие 8, 9
Петък
10:15 13:00 433 Л Планиране и прогнозиране 1, 2
13:30 16:00 127Г Л Управление на човешките ресурси в публичния сектор 3, 4
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Преглед на всички публикации