Икономически университет - Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

309

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Р-л катедра "Управление и администрация"

Приемно време

Понеделник, кабинет 309: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет 309: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

10 мар 2020, кабинет Н-207: 16:15-18:00

14 апр 2020, кабинет Н-207: 16:15-18:00

Дисциплина Курс и Специалност
Планиране и прогнозиране Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Регионално планиране и програмиране Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 6, (Редовно обучение)
Практикум по човешки ресурси Курс 5, (Редовно обучение)
Практикум по човешки ресурси Курс 5, (Редовно обучение)
Практикум по човешки ресурси Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-102 Л Основи на публичната администрация 35
Вторник
13:30 15:00 301 Л Планиране и прогнозиране 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
16:15 19:00 H-207 Л Регионално планиране и програмиране 23
Сряда
13:30 16:00 2-222 Л Магистърски семинар 26, 27, 28, 29, 47, 61, 62, 63
16:15 19:00 2-222 Л Спецсеминар 36
Четвъртък
13:30 15:00 323 Л Въведение в предприемачеството 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
Петък
07:30 10:00 2-312 Л Спецсеминар 1 36
13:30 16:00 223 Л Практикум по човешки ресурси 26, 27, 62
12:15 13:00 220 Л Управление на персонала в публичната администрация 28, 29, 63
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 221 - 224.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015. - 310 с.
Преглед на всички публикации