Икономически университет - Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

309

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Р-л катедра "Управление и администрация"

Приемно време

Сряда, кабинет 309: 13:15-15:15

Консултации

Понеделник, кабинет 309: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

13 ное 2019, кабинет Н-207: 10:15-12:00

04 дек 2019, кабинет Н-207: 10:15-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес комуникации Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Проектен мениджмънт Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, Конкурентно и бизнес разузнаване - СПНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Инвестиционен мениджмънт Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Управление на проекти в публичния сектор Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Управление на проекти в публичния сектор Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на проекти в публичния сектор Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-127 Л Планиране и прогнозиране 27, 47, 61, 62
16:15 19:00 2-310 Л Инвестиционен мениджмънт 36, 37, 38
Сряда
10:15 13:00 H-207 Л Регионално развитие 28, 29, 47, 61, 63
15:15 18:00 433 Л Планиране и прогнозиране 24, 25, 26
Четвъртък
07:30 10:00 2-318 У Регионално развитие 28, 29, 47, 61, 63
11:15 13:00 2-219 Л Бизнес комуникации 24, 25, 26
Петък
07:30 10:00 H-208 Л Регионално развитие 2 28, 29, 47, 61, 63
10:15 13:00 H-208 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 27, 44, 47, 61, 62
2019-10-16 (Сряда)
08:15 09:00 52 Л Основи на публичната администрация 29, 63
09:15 10:00 52 У Основи на публичната администрация 29, 63
2019-10-18 (Петък)
08:15 09:00 H-212 Л Управление на проекти в публичния сектор 28, 29, 63
14:15 15:00 225 Б Л Проектен мениджмънт 47, 61
Вид Година Публикация
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 275 - 278.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 221 - 224.
Преглед на всички публикации