Икономически университет – Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

309

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Р-л катедра "Управление и администрация"

Приемно време

Сряда, кабинет 309: 13:30-15:30

Консултации

Вторник, кабинет 309: 14:15-16:15

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет Н-206: 16:15-17:15

04 апр 2023, кабинет Н-206: 16:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Предприемачество Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СА (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СО (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Предприемачество Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Международен мениджмънт Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 2, СА (Редовно обучение)
Регионално планиране и програмиране Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на публичния сектор Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на публични услуги Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-228 Л Управление на публични услуги 3
13:30 16:00 2-316 Л Спецсеминар 1, 2, 3
16:15 19:00 2-316 Л Международен мениджмънт 1, 2
Вторник
07:30 10:00 H-212 Л Управление на персонала в публичната администрация 7, 68
10:15 13:00 220 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 1, 2
13:30 16:00 433 Л Управление на публичния сектор 1, 2
16:15 19:00 H-206 Л Основи на публичната администрация 3
Сряда
10:15 13:00 2-228 Л Регионално планиране и програмиране 3
Четвъртък
07:30 10:00 310 Л Международен мениджмънт 2 1, 2
07:30 10:00 H-210 Л Управление на персонала в публичната администрация 1 7, 68
11:15 13:00 122 Л Предприемачество 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
16:15 19:00 223 Л Предприемачество и малък и среден бизнес 4, 6, 44, 45
Петък
10:15 13:00 319 Л Управление на публичните услуги 7, 68
13:30 15:00 128 Л Планиране и прогнозиране 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
16:15 19:00 223 Л Магистърски семинар 1 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 68
16:15 19:00 223 У Магистърски семинар 2 3, 4, 5, 6, 7, 44, 45, 68
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 221 - 224.
Преглед на всички публикации