Икономически университет – Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

309

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Р-л катедра "Управление и администрация"

Приемно време

Понеделник, кабинет 309 https://meet.google.com/zfb-btbj-kqr: 08:15-10:15

Консултации

Понеделник, кабинет 309 meet.google.com/zfb-btbj-kqr: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

08 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/naa-crys-orv: 09:00-10:00

05 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/naa-crys-orv: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Планиране и прогнозиране Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ПМАВ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 2, СА (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Предприемачество и малък и среден бизнес Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение в предприемачеството Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 5, ПМАВ (Редовно обучение)
Управление на персонала в публичната администрация Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на знанието Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 220 Л Основи на публичната администрация 3, 4
Вторник
16:15 18:00 Е–Н208 Л Планиране и прогнозиране 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Сряда
16:15 19:00 2-317 Л Спецсеминар 23
Петък
11:15 13:00 Е–Н208 Л Въведение в предприемачеството 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40
13:30 16:00 316 Л Спецсеминар 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Други 2017
Мениджмънтът - реалност и бъдеще : Сборник резюмета : Научна дискусия, Свищов, 13 - 14 окт. 2017 г. , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2017, с. 68 - 70.
Статия 2015
// Професорите на Икономически университет - Варна : 1920 - 2015 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 221 - 224.
Преглед на всички публикации