Икономически университет – Варна

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

доц. д-р Добрин Добрев

233

0882164840

dobrin.dobrev@ue-varna.bg

Декан на факултет "Управление"

Приемно време

Сряда, кабинет 233: 13:30-15:30

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 233: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/iwe-dxdd-hfd, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

13 мар 2004, кабинет тестови център: 11:00-12:00

03 апр 2024, кабинет тестови център: 11:00-12:00

Международен мениджмънт
Планиране и прогнозиране
Магистърски семинар
Основи на публичната администрация
Предприемачество и малък и среден бизнес
Спецсеминар
Управление на персонала в публичната администрация
Комуникации и връзки с обществеността
Управление на конфликти и антикорупционни практики
Управление на публичните услуги
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Спецсеминар 4 1 1-433 30.04.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт Спецсеминар 4 2 1-433 30.04.2024 13:00 - 15:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на персонала в публичната администрация 5 7 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на персонала в публичната администрация 6 61 2-228 09.05.2024 09:00 - 11:00
Публична администрация Комуникации и връзки с обществеността 4 3 1-58 09.05.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 1 1-56 20.05.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 2 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Публична администрация Управление на конфликти и антикорупционни практики 4 3 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на публичните услуги 5 7 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на публичните услуги 6 61 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 4 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Предприемачество и малък и среден бизнес 5 6 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 39 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Предприемачество и малък и среден бизнес 6 62 1-58 22.05.2024 09:00 - 10:00
Публична администрация Спецсеминар 4 3 Н-101 23.05.2024 09:00 - 11:00
Съдебна администрация Основи на публичната администрация 2 3 1-56 14.06.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 1 1-56 14.06.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт Предприемачество и малък и среден бизнес 2 2 1-56 14.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Планиране и прогнозиране 2 9 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Планиране и прогнозиране 2 10 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Маркетинг Планиране и прогнозиране 2 11 1-56 18.06.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Планиране и прогнозиране 2 12 1-56 18.06.2024 09:00 - 10:00
Икономика и търговия Планиране и прогнозиране 2 13 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Планиране и прогнозиране 2 15 1-56 18.06.2024 10:00 - 11:00
Аграрен бизнес Планиране и прогнозиране 2 4 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Бизнес икономика Планиране и прогнозиране 2 5 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Планиране и прогнозиране 2 6 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Планиране и прогнозиране 2 16 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Стокознание и митническа дейност Планиране и прогнозиране 2 17 1-56 19.06.2024 09:00 - 10:00
Счетоводство и одит Планиране и прогнозиране 2 18 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Планиране и прогнозиране 2 20 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Планиране и прогнозиране 2 21 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Планиране и прогнозиране 2 22 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Планиране и прогнозиране 2 23 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Планиране и прогнозиране 2 24 1-56 19.06.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 30 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 31 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 32 1-56 19.06.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 1 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 2 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Планиране и прогнозиране 2 3 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Планиране и прогнозиране 2 7 1-56 20.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални технологии в бизнеса Планиране и прогнозиране 2 8 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Планиране и прогнозиране 2 28 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
Международни икономически отношения Планиране и прогнозиране 2 29 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Планиране и прогнозиране 2 33 1-56 20.06.2024 13:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Публичната администрация при глобална криза: между либерализация и етатизъм: Шеста международна конференция по публична администрация, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2023, 44-54., ISBN(печатно) 978-954-07-5732-2 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, с. 21-29., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 357 - 369.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 230., ISBN(онлайн) 978-954-21-0996-9
Доклад 2018
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности : Сборник с научни изследвания от годишната конференция на Стопанския факултет на ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ..., проведена на 28 - 29. 09. 2017 г. в Арбанаси, Велико Търново : Т. 1, Велико Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 1, 2018, 184 - 187.
Доклад 2018
Десет години България в Европейския Съюз - въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството : Сборник с доклади от Национална конференция, проведена в НБУ на 10 ноември 2017 г. , София : НБУ, 2018, 282 - 287.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2017, с. 13 - 23.
Доклад 2017
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноември 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 357 - 369.
Статия 2017
Vanguard Scientific Instruments in Management, София: УНСС, 2, 2017, 15.
Статия 2017
Wood, Design & Technology : [International] Journal of Wood Science, Design and Technology, Skopje : Ss. Cyril and Methodius University, 6, 2017, 1, 57 - 63.
Преглед на всички публикации