Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 518: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 518: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

25 ное 2019, кабинет 518: 13:30-

11 дек 2019, кабинет 518: 15:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
Обектноориентирано моделиране с UML Курс 4, Информатика (Редовно обучение)
Уеб технологии в реално време Курс 5, Конкурентно и бизнес разузнаване - СПНУ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 5, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 6, Мобилни и уеб технологии - ДНДО (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 5, Информационен мениджмънт в бизнеса - СПНУ (Редовно обучение)
Електронен бизнес Курс 6, Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 448 Л Адаптивен уеб дизайн 32, 67, 81
15:15 17:00 H-214 У Операционни системи UNIX 25
Вторник
10:15 13:00 53 У Уеб технологии 67
13:30 15:00 H-214 У Обектноориентирано моделиране с UML 25, 26, 27
15:15 17:00 437 У Операционни системи UNIX 24
Сряда
09:15 11:00 437 У Операционни системи UNIX 23
11:15 13:00 437 У Операционни системи UNIX 50
13:30 15:00 448 Л Обектноориентирано моделиране с UML 25, 26, 27
Четвъртък
10:15 13:00 2-221 Л Операционни системи 12, 13
Петък
10:15 13:00 53 У Уеб технологии 81
13:30 15:00 301 Л Операционни системи UNIX 23, 24, 25, 50
2019-10-14 (Понеделник)
13:30 14:15 317 Б У Уеб технологии в реално време 44
2019-10-18 (Петък)
09:15 10:00 H-208 У Електронен бизнес 45, 46, 66
Вид Година Публикация
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 6 - 11.
Доклад 2019
TechCo - Lovech 2019 : Научна конференция : 30 г. Технически колеж - Ловеч, 19 май 2019 : Сборник доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 237 - 243.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2018, 2 (131), 137 - 145.
Доклад 2017
2nd Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017) , 2017, 78 - 85.
Доклад 2017
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Vol. 17, 2017, Issue 21, 647-654.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna, 61, 2017, 2, 187 - 201.
Доклад 2016
Сб. докл. от юбилейна научна конференция „Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на „Хоризонт 2020“, 2016, 259-264.
Учебник 2015
Варна: Наука и икономика, 2015.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 179 - 186.
Преглед на всички публикации