Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Редактор на специален брой на списание "Information" / Guest Editor of a Special Issue "Recent Advances and Perspectives in Human-Computer Interaction": https://www.mdpi.com/si/161531

Консултации на място

Понеделник, кабинет 518: 15:15-16:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/bas-dkoa-ikg, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2024, кабинет 518: 11:30-12:30

22 апр 2024, кабинет 56: 11:30-12:30

Операционни системи
Компютърни системи
Уеб технологии
Дизайн на потребителското преживяване
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Реклама и медийни комуникации Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 36 тест център онлайн 10.05.2024 09:00 - 10:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 37 тест център онлайн 10.05.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Компютърни системи 5 46 1-55 07.06.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии - СПН Компютърни системи 5 62 1-55 07.06.2024 09:00 - 10:00
Мобилни и уеб технологии Операционни системи 1 37 1-58 12.06.2024 11:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Дизайн на потребителското преживяване 3 34 1-58 12.06.2024 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Дизайн на потребителското преживяване 3 35 1-58 12.06.2024 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Дизайн на потребителското преживяване 3 36 1-58 12.06.2024 14:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 34 1-58 13.06.2024 12:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 35 1-58 14.06.2024 15:00 - 16:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 36 1-58 14.06.2024 13:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 6 октомври 2023 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 6 October 2023, Варна : Наука и икономика, 2024, 299-309., ISSN(онлайн) 2815-5084 / Линк
Доклад 2024
International Scientific Conference ITEMA 2023, Association of Economists and Managers of the Balkans, 7, 2024, 11-20., ISSN(онлайн) 2683-5991, ISBN(онлайн) 978-86-80194-76-9 / DOI 10.31410/ITEMA.S.P.2023.11 / Линк
Студия 2024
City, Territory and Architecture, Springer Nature, 11, 2024, 19, 1-20., ISSN(онлайн) 2195-2701 / DOI 10.1186/s40410-024-00240-w / Scopus
Статия 2024
DECISION, New York : Springer Publ., 2024, March, 1-14., ISSN(печатно) 0304-0941, ISSN(онлайн) 2197-1722 / DOI 10.1007/s40622-024-00378-z / Web of Science / Линк
Доклад 2024
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience : Second International Conference : DIGILIENCE 2020, Varna, Bulgaria, September 30-October 2, 2020 : Revised Selected Papers, Cham : Springer Nature, 2024, 202-215. - (Communications in Computer and Information Science Book Ser. ; Vol. 1790)., ISSN(печатно) 1865-0929, ISSN(онлайн) 1865-0937, ISBN(печатно) 978-3-031-44439-5, ISBN(онлайн) 978-3-031-44440-1 / DOI 10.1007/978-3-031-44440-1_29 / Scopus
Статия 2023
European Research Studies Journal, Athens, Greece : International Strategic Management Association, 26, 2023, 2, 436-445., ISSN(онлайн) 1108-2976 / DOI 10.35808/ersj/3180 / Линк
Доклад 2023
CompSysTech 2023 : 24rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2023, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2023, 42-53. - (ACM International Conference Proceeding Series)., ISBN(онлайн) 979-840070047-7 / DOI 10.1145/3606305.3606309 / Scopus
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 84-91., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2023
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 11, 2023, 4, 542 - 557., ISSN(печатно) 2255-8942, ISSN(онлайн) 2255-8950 / DOI 10.22364/bjmc.2023.11.4.02 / Scopus / Линк
Статия 2023
Studia Maritima, Szczecin : Scientific University Science Publ. House, 2023, 36, [1-14]., ISSN(печатно) 0137-3587, ISSN(онлайн) 2353-303X / DOI 0.18276/sm.2023.36-07 / Линк
Преглед на всички публикации