Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 13:15-15:15

Сряда, 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

16 мар 2021, кабинет : 13:30-

20 апр 2021, кабинет : 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Операционни системи Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Компютърни системи Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Уеб технологии Курс 5, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, РМК-СНУ (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 6, РМК-ДНДО (Модулно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Създаване и обработка на цифрово видео и графика Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Създаване и обработка на цифрово видео и графика Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Създаване и обработка на цифрово видео и графика Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Създаване и обработка на цифрово видео и графика Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-202 У Технологии в дигиталния маркетинг 1 58
13:30 15:00 H-212 Л Компютърни системи 55
Вторник
11:15 13:00 H-214 У Операционни системи 39
15:15 17:00 H-214 У Операционни системи 36
17:15 19:00 H-205 У Компютърни системи 55
Сряда
07:30 10:00 H-202 У Технологии в дигиталния маркетинг 58
13:30 15:00 H-203 У Уеб технологии 55
Четвъртък
13:30 16:00 316 Л Операционни системи 36, 37, 38, 39
Петък
11:15 13:00 H-214 У Операционни системи 37
13:30 16:00 438 У Създаване и обработка на цифрово видео и графика 20, 21, 29, 58
2021-02-20 (Събота)
13:30 17:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18
2021-02-21 (Неделя)
13:30 17:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18
2021-02-25 (Четвъртък)
16:15 19:00 H-202 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-02-27 (Събота)
13:30 18:00 H-214 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
2021-02-28 (Неделя)
08:15 10:00 H-214 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18, 56
10:15 13:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18
2021-03-01 (Понеделник)
15:15 19:00 H-214 У Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 17, 18
Вид Година Публикация
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84).
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 191.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Статия 2020
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : 7th International Conference, EGOSE 2020, St. Petersburg, Russia, November 18 - 19, 2020 : Proceedings, Cham : Springer Nature Switzerland, 1, 2020, 109 - 123. - (Communications in Computer and Information Science Book Ser. ; 1349).
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 14, 2020, 7, 149 - 157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 241 - 256.
Доклад 2020
Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 25 September 2020, Varna : Science and Economics Publ. House, 2020, 23 - 30.
Статия 2020
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 8, 2020, 4, 534 - 542.
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 14, 2020, 11, 171 - 182.
Преглед на всички публикации