Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Редактор на специален брой на списание "Information" / Guest Editor of a Special Issue "Recent Advances and Perspectives in Human-Computer Interaction": https://www.mdpi.com/si/161531

Консултации

Вторник, кабинет 518: 08:00-10:00

Четвъртък, кабинет 518: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

07 мар 2023, кабинет 56: 08:30-09:30

25 апр 2023, кабинет 55: 11:00-12:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Реклама и медийни комуникации Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 34 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - СНУ Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 5 35 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Реклама и медийни комуникации - ДНДО Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 6 65 1-56 05.05.2023 16:00 - 17:00
Информационен мениджмънт в бизнеса Създаване и обработка на цифрово видео и графика 5 18 Н-205 09.05.2023 14:00 - 16:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Създаване и обработка на цифрово видео и графика 5 19 Н-205 09.05.2023 14:00 - 16:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Създаване и обработка на цифрово видео и графика 6 67 Н-205 09.05.2023 14:00 - 16:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 34 1-58 06.06.2023 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии Операционни системи 1 37 1-58 06.06.2023 10:00 - 11:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 35 1-58 07.06.2023 09:00 - 10:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи 1 36 1-58 07.06.2023 11:00 - 12:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Компютърни системи 5 42 1-53 13.06.2023 10:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Научен семинар „Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Варна: Наука и икономика, 2023, 84-91., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Статия 2022
Digital Transformation & Global Society (DTGS 2021) : 6th International Conference, St. Pereburg, Russia, 23-25 June 2021 : Revised Selected Papers, Cham : Springer Nature Switzerland, 2022, 83-96. - (Communications in Computer and Information Science ; 1503)., ISSN(печатно) 18650929, ISBN(печатно) 978-303093714-0 / DOI 10.1007/978-3-030-93715-7_6 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer, 1, 2022, 244-262. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(печатно) 18650929, ISBN(печатно) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_19 / Scopus
Студия 2022
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 10, 2022, 1, 71-86. ., ISSN(печатно) 2255-8942 , ISSN(онлайн) 2255-8950 / DOI 10.22364/bjmc.2022.10.1.05 / Scopus / Web of Science
Статия 2022
Advances in Econometrics, Operational Research, Data Science and Actuarial Studies : Techniques and Theories, Cham : Springer Publ., 2022, 299-310. - (Contributions to Economics Book Series ; 1)., ISSN(печатно) 14311933 / DOI 10.1007/978-3-030-85254-2_18 / Scopus
Доклад 2021
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 21st International Joint Conference, 20 - 21 May 2021, Phraga : Proceedings, Bratislava : University of Economics in Bratislava, 2021, 284-296., ISSN(онлайн) 2453-6113, ISBN(онлайн) 978-80-225-4816-8 / DOI 10.18267/pr.2021.krn.4816.24 / Линк
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Varna : Creative Space Association, 2021, 2, 76-91., ISSN(печатно) 2738-8719 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 191.
Преглед на всички публикации