Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 13:15-15:15

Сряда, 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

18 май 2021, кабинет : 13:30-14:30

Операционни системи
Компютърни системи
Уеб технологии
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации
Технологии в дигиталния маркетинг
Създаване и обработка на цифрово видео и графика
Вид Година Публикация
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84).
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 191.
Доклад 2021
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 21st International Joint Conference, 20 - 21 May 2021, Phraga : Proceedings, Bratislava : EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021, 284-296.
Доклад 2020
Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 25 September 2020, Varna : Science and Economics Publ. House, 2020, 23 - 30.
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 14, 2020, 7, 149 - 157.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Статия 2020
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : 7th International Conference, EGOSE 2020, St. Petersburg, Russia, November 18 - 19, 2020 : Proceedings, Cham : Springer Nature Switzerland, 1, 2020, 109 - 123. - (Communications in Computer and Information Science Book Ser. ; 1349).
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 311 - 331.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 241 - 256.
Статия 2020
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 8, 2020, 4, 534 - 542.
Преглед на всички публикации