Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/wpz-nigv-osq: 11:15-13:15

Вторник, кабинет https://meet.google.com/wpz-nigv-osq: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

11 яну 2021, кабинет https://meet.google.com/wpz-nigv-osq: 13:00-14:00

Операционни системи
Операционни системи UNIX
Е-финанси
Уеб технологии
Уеб технологии в реално време
Адаптивен уеб дизайн
Електронен бизнес
Технологии в дигиталния маркетинг
Вид Година Публикация
Статия 2021
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : 7th International Conference, EGOSE 2020, St. Petersburg, Russia, November 18 - 19, 2020 : Proceedings, Cham : Springer Nature Switzerland, 1, 2021, 109 - 123. - (Communications in Computer and Information Science Book Ser. ; 1349).
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Статия 2020
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 8, 2020, 4, 534 - 542.
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 14, 2020, 7, 149 - 157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 241 - 256.
Доклад 2020
Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 25 September 2020, Varna : Science and Economics Publ. House, 2020, 23 - 30.
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 14, 2020, 11, 171 - 182.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Доклад 2019
TechCo - Lovech 2019 : Научна конференция : 30 г. Технически колеж - Ловеч, 19 май 2019 : Сборник доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 237 - 243.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Преглед на всички публикации