Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Редактор на специален брой на списание "Information" / Guest Editor of a Special Issue "Recent Advances and Perspectives in Human-Computer Interaction": https://www.mdpi.com/si/161531

Консултации на място

Сряда, кабинет 518: 16:15-17:15

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/bas-dkoa-ikg, 11:15-12:15

Дати за неположени изпити

18 окт 2023, кабинет 518: 13:30-15:00

15 ное 2023, кабинет 518: 16:15-17:15

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 3, ДТБ (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Компютърни системи Курс 1, DS (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Дизайн на потребителското преживяване Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-203 У Компютърни системи 38
13:30 16:00 H-102 Л Адаптивен уеб дизайн 10, 42
Вторник
09:15 11:00 H-203 Л Компютърни системи 38
13:30 15:00 H-202 У Дизайн на потребителското преживяване 9
15:15 17:00 301 Л Уеб системи за управление на съдържанието 9, 34, 35, 36, 37
Сряда
09:15 11:00 H-208 Л Дизайн на потребителското преживяване 9
11:15 13:00 H-104 Л Операционни системи 8
13:30 16:00 H-201 У Адаптивен уеб дизайн 10, 42
Четвъртък
08:15 10:00 2-131 Л Операционни системи UNIX 34, 35, 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Data Science Компютърни системи 1 38 Н-201 08.01.2024 12:00 - 14:00
Дигитални технологии в бизнеса Операционни системи 3 8 1-56 15.01.2024 11:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи UNIX 2 36 1-55 16.01.2024 12:00 - 13:00
Мобилни и уеб технологии Операционни системи UNIX 2 37 1-55 17.01.2024 13:00 - 14:00
Информатика и компютърни науки Уеб системи за управление на съдържанието 3 34 1-437 23.01.2024 12:00 - 15:00
Мобилни и уеб технологии Уеб системи за управление на съдържанието 3 37 1-437 23.01.2024 09:00 - 12:00
Информатика и компютърни науки Уеб системи за управление на съдържанието 3 35 1-50 24.01.2024 13:00 - 16:00
Информатика и компютърни науки Уеб системи за управление на съдържанието 3 36 1-50 24.01.2024 13:00 - 16:00
Мобилни и уеб технологии Адаптивен уеб дизайн 5 10 1-56 25.01.2024 16:00 - 17:00
Мобилни и уеб технологии - ДНДО Адаптивен уеб дизайн 6 42 1-56 25.01.2024 16:00 - 17:00
Бизнес информационни системи Уеб системи за управление на съдържанието 4 9 Н-202 25.01.2024 13:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи UNIX 2 34 1-56 29.01.2024 14:00 - 15:00
Бизнес информационни системи Дизайн на потребителското преживяване 4 9 Н-202 29.01.2024 11:00 - 13:00
Информатика и компютърни науки Операционни системи UNIX 2 35 1-55 30.01.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект : Сборник с доклади от научен семинар, Икономически университет - Варна, 31.03.2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 84-91., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Студия 2023
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2023, 1, 76-98., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Статия 2023
CompSysTech'23 : 24rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2023, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2023, 42-53., ISBN(печатно) 979-8-4007-0047-7, ISBN(онлайн) 979-8-4007-0047-7 / DOI 10.1145/3606305.3606309 / Линк
Статия 2023
Studia Maritima, Szczecin : Scientific University Science Publ. House, 2023, 36, [1-14]., ISSN(печатно) 0137-3587, ISSN(онлайн) 2353-303X / DOI 0.18276/sm.2023.36-07 / Линк
Статия 2023
European Research Studies Journal, Athens, Greece : International Strategic Management Association, 26, 2023, 2, 436-445., ISSN(онлайн) 1108-2976 / DOI 10.35808/ersj/3180 / Линк
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer, 1, 2022, 244-262. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(печатно) 18650929, ISBN(печатно) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_19 / Scopus
Статия 2022
Digital Transformation & Global Society (DTGS 2021) : 6th International Conference, St. Pereburg, Russia, 23-25 June 2021 : Revised Selected Papers, Cham : Springer Nature Switzerland, 2022, 83-96. - (Communications in Computer and Information Science ; 1503)., ISSN(печатно) 18650929, ISBN(печатно) 978-303093714-0 / DOI 10.1007/978-3-030-93715-7_6 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септември 2022 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, Варна : Наука и икономика, 2022, 210-224., ISSN(онлайн) 2815-5084, ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Студия 2022
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 10, 2022, 1, 71-86. ., ISSN(печатно) 2255-8942 , ISSN(онлайн) 2255-8950 / DOI 10.22364/bjmc.2022.10.1.05 / Scopus / Web of Science
Студия 2022
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : EGOSE 2021 : 8ht International Conference, Saint Peterburg, Russia, November 24 - 25, 2021 : Proccedings, Cham : Springer Publ., 1, 2022, 216-231. - (Communication in Computer and Information Science ; 1529)., ISSN(онлайн) 18650929, ISBN(онлайн) 978-303104237-9 / DOI 10.1007/978-3-031-04238-6_17 / Scopus
Преглед на всички публикации