Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, 13:15-15:15

Вторник, 13:15-15:15

Дати за неположени изпити

10 ное 2021, кабинет 518: 10:30-11:30

06 дек 2021, кабинет 518: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 3, БИС (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Уеб технологии в реално време Курс 5, КБР-СНУ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 5, МУТ (Редовно обучение)
Адаптивен уеб дизайн Курс 6, МУТ-ДНДО (Редовно обучение)
Интерактивен дизайн и приложно програмиране Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 5, ИМБ-СНУ (Редовно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 5, ИМБ (Редовно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 6, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-214 У Операционни системи UNIX 37
15:15 17:00 H-214 У Операционни системи UNIX 39
Вторник
07:30 10:00 H-205 У Технологии в дигиталния маркетинг 2 6, 7, 51
10:15 13:00 433 Л Интерактивен дизайн и приложно програмиране 27, 31
13:30 15:00 H-202 У Операционни системи UNIX 38
Сряда
07:30 10:00 H-205 У Адаптивен уеб дизайн 14, 55
13:30 16:00 511 Л Операционни системи 10
16:15 18:00 122 Л Операционни системи UNIX 36, 37, 38, 39
Четвъртък
09:15 11:00 53 У Интерактивен дизайн и приложно програмиране 31
11:15 13:00 H-214 У Операционни системи UNIX 36
13:30 16:00 305 Л Адаптивен уеб дизайн 14, 55
Петък
07:30 10:00 H-205 У Уеб технологии в реално време 5
10:15 13:00 127Г Л Маркетингови анализи в дигиталните медии и ПР 27, 31
13:30 15:00 53 У Интерактивен дизайн и приложно програмиране 27
16:15 19:00 H-205 У Технологии в дигиталния маркетинг 6, 7, 51
Вид Година Публикация
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84).
Студия 2021
Baltic Journal of Modern Computing, Riga : University of Latvia, 9, 2021, 3, 345-362 .
Доклад 2021
Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : 21st International Joint Conference, 20 - 21 May 2021, Phraga : Proceedings, Bratislava : EKONÓM, University of Economics in Bratislava, 2021, 284-296.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 191.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Доклад 2020
Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : Human Resource Management in the Age of Digital Challenges : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 25 September 2020, Varna : Science and Economics Publ. House, 2020, 23 - 30.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 4, 311 - 331.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 241 - 256.
Статия 2020
Electronic Governance and Open Society: Challenges in Eurasia : 7th International Conference, EGOSE 2020, St. Petersburg, Russia, November 18 - 19, 2020 : Proceedings, Cham : Springer Nature Switzerland, 1, 2020, 109 - 123. - (Communications in Computer and Information Science Book Ser. ; 1349).
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Преглед на всички публикации