Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 518: 11:15-13:15

Четвъртък, кабинет 518: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 3, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Операционни системи UNIX Курс 2, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 H-214 У Операционни системи UNIX 42
Сряда
10:15 13:00 127Г Л Операционни системи 26
13:30 15:00 H-214 У Операционни системи UNIX 44
Четвъртък
13:30 15:00 122 Л Операционни системи UNIX 42, 43, 44, 45
15:15 17:00 H-214 У Операционни системи UNIX 45
Петък
11:15 13:00 H-214 У Операционни системи UNIX 43
13:30 15:00 H-214 У Операционни системи 26
Вид Година Публикация
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 14, 2020, 11, 171 - 182.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 14, 2020, 7, 149 - 157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 241 - 256.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 6 - 11.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1224 - 1231.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Национална кръгла маса, 25 октомври 2019, ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 216 - 225.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Преглед на всички публикации