Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 518: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 518: 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/ykq-dysp-jrf: 16:00-17:00

09 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/ykq-dysp-jrf: 16:00-17:00

10 юни 2020, кабинет https://meet.google.com/ykq-dysp-jrf: 16:00-17:00

Операционни системи
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации
Технологии в дигиталния маркетинг
Създаване и обработка на цифрово видео и графика
Вид Година Публикация
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 14, 2020, 11, 171 - 182.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 278 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 61). ISBN 978-954-21-1029-3.
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM], Wien : International Association of Online Engineering [IAOE], 14, 2020, 7, 149 - 157.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1224 - 1231.
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Национална кръгла маса, 25 октомври 2019, ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 216 - 225.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Доклад 2019
TechCo - Lovech 2019 : Научна конференция : 30 г. Технически колеж - Ловеч, 19 май 2019 : Сборник доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 237 - 243.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 6 - 11.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Преглед на всички публикации