Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радка Начева

гл. ас. д-р Радка Начева

518

r.nacheva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 518: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 518: 11:15-13:15

Дисциплина Курс и Специалност
Операционни системи Курс 1, Информатика и компютърни науки (Редовно обучение)
Операционни системи Курс 1, Мобилни и уеб технологии (Редовно обучение)
Операционни системи Курс 5, (Редовно обучение)
Операционни системи Курс 5, (Редовно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 5, (Модулно обучение)
Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курс 6, (Модулно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Технологии в дигиталния маркетинг Курс 6, (Редовно обучение)
Създаване и обработка на цифрово видео и графика Курс 5, (Редовно обучение)
Създаване и обработка на цифрово видео и графика Курс 5, (Редовно обучение)
Създаване и обработка на цифрово видео и графика Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-223 Л Операционни системи 42, 43, 44, 45
Сряда
13:30 15:00 304 Л Операционни системи 63
15:15 17:00 H-203 Л Операционни системи 64
Четвъртък
09:15 11:00 H-205 У Операционни системи 64
13:30 15:00 H-205 У Операционни системи 63
2020-02-21 (Петък)
09:15 10:00 220 Л Създаване и обработка на цифрово видео и графика 45, 46, 66
10:15 11:00 220 У Създаване и обработка на цифрово видео и графика 45, 46, 66
12:15 13:00 220 У Технологии в дигиталния маркетинг 45, 46, 66
13:30 19:00 H-203 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
13:30 16:00 H-203 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
13:30 16:00 H-203 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
2020-04-12 (Неделя)
10:15 13:00 53 Л Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации 20, 21, 58
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Устойчиво управление на човешките ресурси в съвременната икономическа реалност : Национална кръгла маса, 25 октомври 2019, ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, 216 - 225.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1224 - 1231.
Доклад 2019
TechCo - Lovech 2019 : Научна конференция : 30 г. Технически колеж - Ловеч, 19 май 2019 : Сборник доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 237 - 243.
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 264 с.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science, Варна: Знание и бизнес, 2019, 2, 6 - 11.
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 166 - 176.
Учебно помагало 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 89 с.
Статия 2018
Ekonomiczne Problemy Usług, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego, 2018, 2 (131), 137 - 145.
Доклад 2017
17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, Albena, Vol. 17, 2017, Issue 21, 647-654.
Преглед на всички публикации