Икономически университет - Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 229-a: 11:00-13:00

Консултации

Понеделник, кабинет 229-a: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет : 14:00-

Количествени методи в управлението
Вид Година Публикация
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 40 - 48.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, с. 3 - 10.
Статия 2019
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 62, 2019, 6, с. 676 - 694.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2018
Математика и информатика, София : Аз Буки, 61, 2018, 3, 294 - 298.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 316 - 324.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia: STEF92 Technology Ltd. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.4, 5, 2018, Issue 1.4., p. 549 - 556.
Преглед на всички публикации