Икономически университет – Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 229-a: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 229-a: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

15 дек 2020, кабинет : 13:00-

14 яну 2021, кабинет : 14:00-

15 яну 2021, кабинет : 14:00-

Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси
Приложна математика
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2020
Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Пловдив : ПУ П. Хилендарски, 2020, с. 129 - 134.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 40 - 46.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Статия 2020
Математика Плюс, София : ВУЗФ, 28, 2020, 3, 48 - 72.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, с. 253 - 261.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, pp.129 - 136.
Статия 2019
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 62, 2019, 6, с. 676 - 694.
Преглед на всички публикации