Икономически университет – Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, 15:00-17:00

Консултации

Понеделник, 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 303 У Приложна математика 16
13:30 16:00 303 У Приложна математика 17
Вторник
08:15 11:00 302 У Приложна математика 32
11:15 13:00 Е–323 Л Приложна математика 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
13:30 15:00 Е–323 Л Приложна математика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Сряда
10:15 13:00 448 У Приложна математика 30
13:30 16:00 448 У Приложна математика 31
Четвъртък
11:15 13:00 301 Л Приложна математика 25, 26, 44
Петък
11:15 13:00 Е–Н207 Л Приложна математика 8, 16, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 15:00 Е–323 Л Приложна математика 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Вид Година Публикация
Статия 2021
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 1, 71-78.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Статия 2020
Математика Плюс, София : ВУЗФ, 28, 2020, 3, 48 - 72.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : V национална конференция, 30.10 - 01.11.2020 г., Пловдив, Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“, София : Архимед, 2020, 185 - 199.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, pp.129 - 136.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Доклад 2020
Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Пловдив : ПУ П. Хилендарски, 2020, с. 129 - 134.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : V национална конференция, 30.10 - 01.11.2020 г., Пловдив, Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“, София : Архимед, 2020, 183 - 194.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Преглед на всички публикации