Икономически университет – Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет https://meet.google.com/sjm-snoi-tpp: 15:00-17:00

Консултации

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/sjm-snoi-tpp: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

28 яну 2022, кабинет e-Learn: 10:00-

Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси
Приложна математика
Вид Година Публикация
Статия 2021
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 1, 71-78.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Статия 2021
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, 29, 2021, 3, 74-84.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 64-69.
Статия 2020
Математика Плюс, София : ВУЗФ, 28, 2020, 3, 48 - 72.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : V национална конференция, 30.10 - 01.11.2020 г., Пловдив, Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“, София : Архимед, 2020, 185 - 199.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Доклад 2020
Синергетика и рефлексия в обучението по математика, Пловдив : ПУ П. Хилендарски, 2020, с. 129 - 134.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : V национална конференция, 30.10 - 01.11.2020 г., Пловдив, Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“, София : Архимед, 2020, 183 - 194.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Преглед на всички публикации