Икономически университет – Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет https://meet.google.com/tew-vzwx-ubb: 13:00-15:00

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/tew-vzwx-ubb: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

12 апр 2022, кабинет 447: 13:00-

26 апр 2022, кабинет 447: 13:00-

Вид Година Публикация
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 155-169. ISSN 1310-0343 (print) ; 2367-6949 (online).
Статия 2022
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 65, 2022, 1, 96-111.
Статия 2022
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 30, 2022, 1, 76-83.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 64-69.
Монография 2021
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2021, 116.
Доклад 2021
Педагогика на обучението по математика и информатика : Доклади от VI национална конференция, Велинград, София : ИОП Архимед и Диоген, 2021, 166-173. ISSN 2738-8557.
Статия 2021
Математика Плюс, София : Асоциация за развитие на образованието, 29, 2021, 1, 71-78.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists, 10, 2021, 1, 141-148.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 335.
Преглед на всички публикации