Икономически университет - Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Четвъртък, кабинет 229-a: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 229-a: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

12 ное 2019, кабинет 234: 11:00-

10 дек 2019, кабинет 234: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 511 У Приложна математика 38
13:30 16:00 511 У Приложна математика 37
Вторник
13:30 15:00 122 Л Приложна математика 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Сряда
11:15 13:00 323 Л Приложна математика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19
13:30 15:00 127Г Л Приложна математика 31, 32, 34
Четвъртък
08:15 10:00 316 Л Приложна математика 35, 36, 37, 38, 39, 40
Петък
13:30 16:00 H-208 Л Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 26, 27, 62
16:15 19:00 H-208 Л Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 2 26, 27, 62
Вид Година Публикация
Статия 2019
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 62, 2019, 6, с. 676 - 694.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, с. 3 - 10.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 40 - 48.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, https://drive.google.com/file/d/1V8YqdlY9OuLNnBha6THzaFHTkT2nTrPE/view?usp=sharing , 61, 2018, 6, p. 596 - 602.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество – иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 89 - 98.
Статия 2018
Математика и информатика, София : Аз Буки, 61, 2018, 3, 294 - 298.
Доклад 2018
Цифрова икономика и блокчейн технологии : Единадесета международна научно-приложна конференция, 29.06 - 01.07.2018г. : Сборник научни трудове, Варна : ЛАРГО СИТИ, https://drive.google.com/file/d/1tjXP8mlECj_PehApvV1pvpjY6_eGoYLr/view?usp=sharing , 2018, 331 - 337.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 61, 2018, 3, с. 302.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia: STEF92 Technology Ltd. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.4, 5, 2018, Issue 1.4., p. 549 - 556.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 316 - 324.
Преглед на всички публикации