Икономически университет - Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 229-a: 11:00-13:00

Консултации

Понеделник, кабинет 229-a: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

30 мар 2020, кабинет 234: 11:00-

27 апр 2020, кабинет 234: 11:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Количествени методи в управлението Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 301 Л Количествени методи в управлението 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 40 - 48.
Статия 2019
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 62, 2019, 6, с. 676 - 694.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, с. 3 - 10.
Статия 2018
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 61, 2018, 5, 423 - 443.
Доклад 2018
Доклади от III национална конференция по предучилищна и начална училищна педагогика, гр. Казанлък, 2018 г., Институт за образователни политики „Архимед и Диоген“ ISSN: 2534-8795, София : Алианс Принт, 2018, 49 - 56.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia: STEF92 Technology Ltd. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.4, 5, 2018, Issue 1.4., p. 549 - 556.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество – иновации в науката и практиката : Международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 89 - 98.
Преглед на всички публикации