Икономически университет – Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 420: 11:30-12:30

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: meet.google.com/hqh-uyjn-zhb, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 420: 13:00-

22 ное 2023, кабинет 420: 13:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 323 Л Приложна математика 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
Вторник
10:15 13:00 127В У Приложна математика 31
13:30 15:00 122 Л Приложна математика 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Сряда
10:15 13:00 433 У Приложна математика 30
Четвъртък
08:15 10:00 128 Л Приложна математика 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Петък
11:15 13:00 323 Л Приложна математика 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
13:30 16:00 221 Л Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 5, 6, 39
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Приложна математика 1 7 Н-214 08.01.2024 15:00 - 17:00
Туризъм Приложна математика 1 30 Н-214 08.01.2024 11:00 - 13:00
Туризъм Приложна математика 1 32 Н-214 08.01.2024 13:00 - 15:00
Съдебна администрация Приложна математика 1 3 1-438 09.01.2024 09:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Приложна математика 1 6 1-438 09.01.2024 11:00 - 13:00
Финанси Приложна математика 1 23 1-437 10.01.2024 09:00 - 11:00
Финанси Приложна математика 1 24 1-437 10.01.2024 11:00 - 13:00
Дигитални медии и ПР Приложна математика 1 9 1-51 11.01.2024 09:00 - 11:00
Социална сигурност и застраховане Приложна математика 1 25 1-51 11.01.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт на човешките ресурси Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 5 5 Н-203 12.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 5 6 Н-203 12.01.2024 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Количествени методи за анализ и инф. системи на мениджмънта на човешките ресурси 6 39 Н-203 12.01.2024 10:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Приложна математика 1 10 1-50 12.01.2024 13:00 - 15:00
Бизнес икономика Приложна математика 1 5 Н-214 16.01.2024 15:00 - 17:00
Дигитални технологии в бизнеса Приложна математика 1 8 1-438 16.01.2024 11:00 - 13:00
Публична администрация Приложна математика 1 39 1-438 16.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Приложна математика 1 18 1-437 17.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Приложна математика 1 20 1-437 17.01.2024 09:00 - 11:00
Маркетинг Приложна математика 1 12 1-50 18.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Приложна математика 1 19 1-50 18.01.2024 13:00 - 15:00
Маркетинг Приложна математика 1 11 1-51 19.01.2024 13:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Приложна математика 1 14 1-51 19.01.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт Приложна математика 1 1 1-438 23.01.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт Приложна математика 1 2 1-438 23.01.2024 15:00 - 17:00
Стокознание и митническа дейност Приложна математика 1 13 1-51 23.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Приложна математика 1 21 1-437 24.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Приложна математика 1 22 1-437 24.01.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Приложна математика 1 16 1-437 25.01.2024 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Приложна математика 1 17 1-437 25.01.2024 11:00 - 13:00
Логистика Приложна математика 1 15 1-437 26.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Приложна математика 1 31 Н-214 30.01.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Приложна математика 1 33 Н-214 30.01.2024 15:00 - 17:00
Аграрен бизнес Приложна математика 1 4 Н-214 31.01.2024 11:00 - 13:00
Международни икономически отношения Приложна математика 1 28 Н-214 31.01.2024 13:00 - 15:00
Международни икономически отношения Приложна математика 1 29 Н-214 31.01.2024 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 122. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-6-2
Статия 2023
Математика Плюс : Списание по математика и информатика, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 66-73., ISSN(печатно) 0861-8321 , ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Доклад 2023
Математика Плюс, Асоциацията за развитие на образованието, София: Архимед, 2023, 3, 76-83., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Статия 2023
Математика Плюс : , София: Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 2, 29-34., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964 / Линк
Статия 2023
Математика Плюс, София: Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 2023, 3, 67-75., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Scopus / Web of Science / Линк
Доклад 2023
Математика и математическое образование: проблемы, технологии, перспективы : Материалы 42-го Международного научного семинара преподавателей математики и информатики университетов и педагогических вузов, 12-14 октября 2023 г., Смоленск : Смоленский государственный университет, 2023, 89-92., ISBN(печатно) 978-5-88018-720-1
Статия 2023
Математика Плюс, София : Архимед, Асоциацията за развитие на образованието, 31, 2023, 1, 94-103., ISSN(печатно) 0861-8321, ISSN(онлайн) 2603-4964
Монография 2023
София : Сдружение Европейско кенгуру, 2023, 103. - (Математическа библиотека)., ISBN(печатно) 978-619-91721-5-5
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 43-48., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Преглед на всички публикации