Икономически университет - Варна

проф. д-р Росен Николаев

проф. д-р Росен Николаев

229-a

0882164843

nikolaev_rosen@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 229-a: 10:00-12:00

Консултации

Вторник, кабинет 229-a: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет : 14:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Приложна математика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Публична администрация (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Приложна математика Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 Е–Н209 Л Приложна математика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Вторник
11:15 13:00 128 Л Приложна математика 26, 27, 28
15:15 17:00 Е–Н208 Л Приложна математика 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Сряда
11:15 13:00 Е–Н208 Л Приложна математика 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Четвъртък
10:15 13:00 H-101 У Приложна математика 31
Петък
10:15 13:00 310 У Приложна математика 32
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2020
София : ИПК Светлина АД, 2020, 132.
Статия 2020
Математика и информатика : Научно списание, София : Аз Буки, 63, 2020, 1, 67 - 77.
Учебник 2020
Varna: Publ. House Science and Economics, 2020, 262.
Доклад 2020
Педагогика на обучението по математика и информатика : IV национална конференция, 12. 04. - 14. 04. 2019 г., В. Търново, София : Алианс Принт, 2020, 193 - 201.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 2, Варна : Наука и икономика, 2, 2020, с. 253 - 261.
Статия 2019
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 62, 2019, 6, с. 676 - 694.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Доклад 2019
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 34-та международна научно-практическа конференция - ноември 2019 г., посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2019, с. 40 - 48.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, с. 3 - 10.
Доклад 2018
[Fifth] 5-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Issue 1.4. Economics and Tourism, Sofia: STEF92 Technology Ltd. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.4, 5, 2018, Issue 1.4., p. 549 - 556.
Преглед на всички публикации