Икономически университет – Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

202

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

зам.-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите

Приемно време

Сряда, кабинет 202: 10:00-12:00

Консултации на място

Петък, кабинет 202: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/rny-xpso-iut, 08:00-09:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2024, кабинет Тестов център: 09:00-10:00

12 апр 2024, кабинет Тестов център: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг * Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Дигитални и социални медии * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Дигитални и социални медии * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Международен маркетингов мениджмънт * Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Изследователски методи * Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Дигитален брандинг * Курс 5, МБрМ (Дистанционно обучение)
Дигитален брандинг * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Дигитален брандинг * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Управление на корпоративните комуникации Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Стратегически маркетинг и мениджмънт Курс 4, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 H-103 Л Стратегически маркетинг и мениджмънт 26
Сряда
13:30 16:00 H-209 Л Магистърски семинар 38
Четвъртък
09:15 11:00 433 Л Управление на корпоративните комуникации 9, 10
Петък
10:15 13:00 301 Л Маркетингови комуникации 11, 12
Вид Година Публикация
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 271., ISBN(печатно) 987-954-21-1143-6
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 180., ISBN(печатно) 987-954-21-1142-9
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1115-3
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 148-163., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch008 / Scopus
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 232., ISBN(печатно) 978-179984286-6 / DOI http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012 / Scopus
Монография 2021
Springer Singapore, 2021, XXXIII, 552.
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 202-213., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch011 / Scopus
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 1-18., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch001 / Scopus
Други 2021
Responsible AI and Ethical Issues for Businesses and Governments, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2021, 54-66., ISBN(печатно) 978-179-9842-85-9, ISBN(онлайн) 978-179-9842-86-6 / DOI 10.4018/978-1-7998-4285-9.ch004 / Scopus
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 231.
Преглед на всички публикации