Икономически университет - Варна

доц. д-р Бистра Василева

доц. д-р Бистра Василева

315b

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Реклама и медийни комуникации (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 5, Реклама и медийни комуникации - СПНУ (Модулно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 6, Реклама и медийни комуникации - ДНДО (Модулно обучение)
Интерактивен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Международно маркетингово планиране Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Бранд инженеринг Курс 5, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПНУ (Модулно обучение)
Бранд инженеринг Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - ДНДО (Модулно обучение)
Бранд инженеринг Курс 6, Маркетинг и бранд мениджмънт - СПН (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 116 Л Международен маркетинг 46
Вторник
08:15 10:00 220 Л Интерактивен маркетинг 32, 33, 34, 35
Сряда
10:15 13:00 2-313 Л Международно маркетингово планиране 45, 46
2019-10-15 (Вторник)
15:15 19:00 319 Л Маркетингови изследвания 21, 22, 58, 59, 60
2019-10-16 (Сряда)
13:30 17:00 2-311 Л Маркетингови изследвания 21, 22, 58, 59, 60
2019-10-17 (Четвъртък)
13:30 19:00 319 Л Маркетингови изследвания 21, 22, 58, 59, 60
16:15 19:00 319 Л Маркетингови изследвания 21, 22, 58, 59, 60
2019-10-26 (Събота)
08:15 13:00 319 Л Маркетингови изследвания 21, 22, 58, 59, 60
2019-10-28 (Понеделник)
14:15 15:00 H-211 Л Маркетингови комуникации 21, 58
15:15 19:00 433 Л Маркетингови изследвания 21, 22, 58, 59, 60
2019-11-02 (Събота)
15:15 19:00 116 Л Маркетингови изследвания 21, 22, 58, 59, 60
2019-11-12 (Вторник)
13:30 16:00 53 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-11-14 (Четвъртък)
14:15 19:00 52 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-11-15 (Петък)
13:30 16:00 H-212 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-11-16 (Събота)
08:15 13:00 52 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-11-25 (Понеделник)
15:15 17:00 433 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-11-27 (Сряда)
13:30 18:00 2-311 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-11-28 (Четвъртък)
13:30 19:00 319 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-11-29 (Петък)
13:30 19:00 319 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-11-30 (Събота)
08:15 13:00 H-214 У Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-01 (Неделя)
13:30 18:00 H-214 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-02 (Понеделник)
13:30 16:00 221 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
16:15 19:00 221 У Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-04 (Сряда)
13:30 18:00 2-311 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-05 (Четвъртък)
13:30 16:00 319 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
16:15 19:00 319 У Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-06 (Петък)
13:30 15:00 319 У Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-07 (Събота)
13:30 19:00 52 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-12-09 (Понеделник)
13:30 18:00 221 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-11 (Сряда)
13:30 18:00 2-311 Л Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-12 (Четвъртък)
13:30 19:00 319 У Бранд инженеринг 22, 59, 60
2019-12-13 (Петък)
11:15 16:00 221 У Бранд инженеринг 22, 59, 60
16:15 19:00 H-212 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-12-14 (Събота)
08:15 13:00 52 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-12-15 (Неделя)
13:30 18:00 52 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-12-16 (Понеделник)
13:30 16:00 221 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-12-17 (Вторник)
13:30 15:00 H-207 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-12-18 (Сряда)
14:15 19:00 H-207 Л Магистърски семинар 20, 21, 58
2019-12-19 (Четвъртък)
13:30 19:00 319 У Бранд инженеринг 22, 59, 60
Вид Година Публикация
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306 p.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, 2019, 306 p.
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Статия 2017
Management, Koper: University of Primorska, 12, 2017, 2, 133 – 144.
Доклад 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management [Emerging Trends in Marketing and Management : ETIM&M : 2nd Annual International Conference, 2017, September 28th - 30th Bucharest, Romania], Bucurest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2017, 1, 124 - 134.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи, Варна: Наука и икономика, 2017, 99-109.
Статия 2017
Obuda University e-Bulletin, Budapest: Obuda University, 7, 2017, 1, 47 - 56.
Преглед на всички публикации