Икономически университет - Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

324

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 324: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Международно маркетингово планиране Курс 3, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Изследователски методи за бизнеса Курс 4, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-222 Л Изследователски методи за бизнеса 45, 46
13:30 16:00 2-222 Л Международен маркетинг 45, 46
Петък
10:15 13:00 316 Л Международно маркетингово планиране 42, 43
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2020
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев , Книга 63, 2020, 415 с.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Студия 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic, IGI Global Publishing, 2019, 55 - 78.
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Доклад 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management [Emerging Trends in Marketing and Management : ETIM&M : 2nd Annual International Conference, 2017, September 28th - 30th Bucharest, Romania], Bucurest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 1, 2017, 1, 124 - 134.
Статия 2017
Management, Koper: University of Primorska, 12, 2017, 2, 133 – 144.
Преглед на всички публикации