Икономически университет - Варна

доц. д-р Бистра Василева

доц. д-р Бистра Василева

315b

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 315b: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2020, кабинет 223: 16:15-17:00

08 апр 2020, кабинет 223: 16:15-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Маркетингови комуникации Курс 3, Маркетинг (Редовно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 5, (Модулно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 5, (Модулно обучение)
Рекламен инженеринг и дизайн Курс 6, (Модулно обучение)
Дигитални и социални медии Курс 5, (Модулно обучение)
Дигитални и социални медии Курс 5, (Модулно обучение)
Дигитални и социални медии Курс 6, (Модулно обучение)
Предприемачески маркетинг Курс 4, Маркетинг (Редовно обучение)
Дигитален брандинг Курс 5, (Модулно обучение)
Дигитален брандинг Курс 6, (Модулно обучение)
Дигитален брандинг Курс 6, (Модулно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-315 Л Маркетингови комуникации 33, 34, 35
13:30 16:00 2-131 Л Предприемачески маркетинг 32, 33, 34, 35
Четвъртък
07:30 10:00 2-219 Л Международен маркетинг 1 32, 33, 34, 35
10:15 13:00 2-219 Л Международен маркетинг 32, 33, 34, 35
2020-02-19 (Сряда)
16:15 19:00 223 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-20 (Четвъртък)
16:15 19:00 223 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-21 (Петък)
15:15 19:00 305 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-22 (Събота)
09:15 13:00 128 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-23 (Неделя)
09:15 13:00 128 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-24 (Понеделник)
16:15 19:00 223 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-25 (Вторник)
16:15 19:00 2-132 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-26 (Сряда)
16:15 19:00 223 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-27 (Четвъртък)
16:15 19:00 319 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-28 (Петък)
15:15 19:00 305 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-02-29 (Събота)
09:15 13:00 128 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-01 (Неделя)
09:15 13:00 128 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-02 (Понеделник)
16:15 19:00 223 Л Дигитален брандинг 22, 59, 60
2020-03-15 (Неделя)
13:30 17:00 116 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-19 (Четвъртък)
16:15 19:00 223 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-20 (Петък)
16:15 19:00 305 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-21 (Събота)
13:30 17:00 116 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-22 (Неделя)
09:15 13:00 116 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-23 (Понеделник)
16:15 19:00 H-206 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-24 (Вторник)
16:15 19:00 2-132 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-26 (Четвъртък)
16:15 19:00 H-206 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-27 (Петък)
16:15 19:00 223 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-28 (Събота)
13:30 18:00 116 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-29 (Неделя)
09:15 13:00 116 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-30 (Понеделник)
16:15 19:00 H-206 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-03-31 (Вторник)
16:15 19:00 2-132 Л Рекламен инженеринг и дизайн 20, 21, 58
2020-04-04 (Събота)
09:15 13:00 116 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-05 (Неделя)
09:15 13:00 116 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-06 (Понеделник)
16:15 19:00 H-206 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-08 (Сряда)
16:15 19:00 223 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-09 (Четвъртък)
16:15 19:00 H-206 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-10 (Петък)
16:15 19:00 303 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-11 (Събота)
09:15 13:00 116 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-13 (Понеделник)
16:15 19:00 H-206 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
2020-04-15 (Сряда)
16:15 19:00 223 Л Дигитални и социални медии 20, 21, 58
Вид Година Публикация
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Монография 2018
Варна: Наука и икономика, 2018, 240 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 53).
Статия 2017
Obuda University e-Bulletin, Budapest: Obuda University, 7, 2017, 1, 47 - 56.
Статия 2017
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2017, 1, 46 - 56.
Монография 2017
Establishing Food Security and Alternatives to International Trade in Emerging Economies, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2017, 1 - 27.
Статия 2017
Europa Regionum, Szczecin: University of Szczecin, 30, 2017, 1, 77 - 98.
Статия 2017
International Conference on Marketing and Business Development Journal, [ICMBD2017, June 15th - 17th 2017, Bucharest, Romania], Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies Publishing House, 1, 2017, 1, 204 - 213.
Преглед на всички публикации