Икономически университет – Варна

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

324

0882164720

bistravas@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 324: 08:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международен маркетинг Курс 4, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Международно маркетингово планиране Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-311 Л Международно маркетингово планиране 31, 32
Петък
10:15 13:00 220 Л Международен маркетинг 42, 43
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 231.
Монография 2021
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ. http://doi:10.4018/978-1-7998-4285-9.ch012, 2021, 232.
Монография 2021
Springer Singapore, 2021, XXXIII, 552.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 237.
Монография 2020
Варна: Наука и икономика, Библ. Проф. Цани Калянджиев , Книга 63, 2020, 415 с.
Монография 2019
Sofia : Direct Services, http://eknigibg.net/monogr/2019.10_Kragova_ikonomika.pdf, 2019, 306 p.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 134 - 144.
Други 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic : Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global, 2019, 55 - 78.
Студия 2019
Handbook of Research on International Collaboration, Economic Development, and Sustainability in the Arctic, IGI Global Publishing, 2019, 55 - 78.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 42 - 56.
Преглед на всички публикации