Икономически университет – Варна

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

1-211

valentina.makni@ue-varna.bg

Международен маркетинг, Основи на трейдинга, Бизнес практики и предприемачество

Приемно време

Сряда, кабинет 1-211: 11:00-13:00

Консултации

Вторник, кабинет 1-211: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет 1-211: 12:00-13:00

21 ное 2023, кабинет 1-211: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на трейдинга Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Международен маркетинг Курс 4, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-312 Л Международен маркетинг 29, 30
Вторник
08:15 10:00 2-317 У Международен маркетинг 30
13:30 15:00 438 У Основи на трейдинга 28
Сряда
09:15 11:00 306 У Международен маркетинг 29
13:30 16:00 2-220 Л Основи на трейдинга 28, 29
Четвъртък
09:15 11:00 53 У Основи на трейдинга 29
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международни икономически отношения Бизнес практики 4 36 2-316 09.05.2023 11:00 - 13:00
Международни икономически отношения Бизнес практики 4 35 1-222 10.05.2023 08:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Членството на България в Европейския съюз : Тринадесет години по късно : Деветнадесета международна научна конференция, 16 октомври 2020 г., УНСС : Т. 1. Доклади на български език, София : Изд. комплекс - УНСС, 1, 2021, 43-55.
Други 2020
С доверие в партньорите : 30 години катедра Международни икономически отношения, Варна : Наука и икономика, 2020, 6 - 11., ISBN(печатно) 978-954-21-1036-1 / Линк
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 2, с. 15 - 28.
Преглед на всички публикации