Икономически университет - Варна

доц. д-р Валентина Макни

доц. д-р Валентина Макни

417

0882164626

valentina.makni@ue-varna.bg

Автобиография

Международен маркетинг, Бизнес практики, Технически анализ

Консултации

Понеделник, кабинет 1-417: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

28 май 2020, кабинет Платформа E-learn : 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Дипломатически отношения Курс 3, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Бизнес практики Курс 4, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 127В Л Бизнес практики 1 44, 45
16:15 19:00 127В Л Бизнес практики 44, 45
Сряда
15:15 17:00 306 У Дипломатически отношения 14
Петък
07:30 10:00 127В Л Бизнес практики 44, 45
2020-02-27 (Четвъртък)
11:15 12:00 Н-108 Л Магистърски семинар 24, 25
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Юридически сборник, Бургас : Бургаски свободен университет, 26, 2019, 1, 230 - 237.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна , Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 -197.
Студия 2016
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика , 87, 2016, 343-418.
Доклад 2015
// Economy and Politics in the Post-crisis World : Proceedings of International Conference Dedicated to the 25th Anniversary of the Speciality International Economic Relations Held at University of Economics - Varna, 16-17 October 2015. - Varna : Univ. Publ. House Sciense a. Economics, 2015. - [11 p.].
Монография 2015
. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015. - 219 с. : с табл., диагр.
Монография 2014
- Варна : Онгъл, 2014. - 496 с.
Статия 2014
Izvestia. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2014, № 2, с. 15 - 28.
Статия 2014
Regional Science Inquiry. The Journal of the Hellenic Association of Regional Scientists , VI, 2014, № 2, с. 23 - 31.
Статия 2014
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2014, № 2, с. 16 - 31.
Учебник 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 364 с.
Преглед на всички публикации