Икономически университет – Варна

Научна дейност

Годишна награда на доц. д-р Иван Илиев за студентски постижения в сферата на Европейската интеграция

 

Катедра „Международни икономически отношения“ кани всички свои настоящи студенти да се включат в ежегодната награда на името на доц. д-р Иван Илиев (водещ изследовател по проблемите на европейската икономическа интеграция, регионализация и глобализация, бивш ръководител на катедра „Международни икономически отношения” и бивш декан на факултет „Управление“ в ИУ – Варна).

Тази година се приемат индивидуални научни разработки в сферата на европейската икономическа интеграция в обем до 2000  думи на български език, разработени по една от следните теми: 

Членството на Украйна в ЕС- надежди, противоречия, заплахи

Европейските очаквания след изборите за Европейски парламент през м. юни 2024 г.

Положителни и отрицателни ефекти от зеления преход в ЕС

Структурата на разработката трябва да отговаря на стандартите за академично есе. Необходимо е да се посочи използваната библиографска справка (8-10 литературни източника) в края на есето.

Студентите трябва да изпратят своите разработки в срок до 10 април 2024 г. на следните е-мейли:  vesselina.dimitrova@ue-varna.bggmarinov@ue-varna.bga.shivarov@ue-varna.bg

Обявяването на наградата ще се състои на 12 април 2024 г. от 15:00 ч. в зала 1-305 по време на прегледа на Студентско научно творчество на секция МИО.