Икономически университет – Варна

Научна дейност

Годишна награда на името на доц. д-р Иван Илиев

за студентски постижения в сферата на европейската интеграция

 

 

Катедра „Международни икономически отношения“ кани всички свои настоящи студенти да се включат в ежегодната награда на името на доц. д-р Иван Илиев (водещ изследовател по проблемите на европейската икономическа интеграция, регионализация и глобализация, бивш ръководител на катедра „Международни икономически отношения” и бивш декан на факултет „Управление“ в ИУ-Варна).

 

Тази година се приемат  научни разработки в сферата на европейската икономическа интеграция в обем до 2000 думи на български или на английски език в едно от следните направления:

 

  • Ползи и разходи от участието на България в Европейския валутен механизъм;
  • Насоки за реформа на търговската политика на ЕС;
  • Преходът към Зелена сделка и участието на България;

 

Структурата на разработката трябва да отговаря на стандартите за академично есе.

Необходимо е да се посочи използваната библиографска справка (8-10 литературни източника) в края на есето.

 

Студентите трябва да изпратят своите разработки в срок до 12 април 2021 г. на следните е-мейли: mio@ue-varna.bg; gmarinov@ue-varna.bg; vesselina.dimitrova@ue-varna.bg

 

Обявяването на наградата ще се състои на 19 април 2021г. (пн) от 13:30 ч. по време на прегледа на Студентско научно творчество на секция МИО.

Наградният фонд е осигурен с любезното съдействие на семейството на доц. д-р Иван Илиев.