Икономически университет – Варна

Докторанти

Ралина Добрева

Ралина Добрева

Ралина Добрева

научен ръководител проф.д-р В. Димитрова и гл.ас.д-р П.Бошнаков

ralina.dobreva@gmail.com

Десислава Георгиева

Десислава Георгиева

Десислава Георгиева

научен ръководител доц.д-р О.Тодоров

dessy.ger@gmail.com

Александър Стойчев

Александър Стойчев

Александър Стойчев

научен ръководител доц.д-р В.Макни

alexbstoychev@gmail.com

Доротея Янакиева

Доротея Янакиева

Доротея Янакиева

научен ръководител доц.д-р В.Макни

dyanakieva0310@gmail.com