Икономически университет – Варна

Специалности

ОКС "бакалавър"
Морски бизнес и международна търговия (с преподаване на английски език)
Международни икономически отношения
ОКС "магистър"
Международен бизнес
Конкурентно и бизнес разузнаване