Икономически университет – Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 225а: 10:00-12:00

Консултации на място

Вторник, кабинет 225г: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv, 13:15-14:15

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 225а: 12:00-13:00

16 апр 2024, кабинет 225а: 12:00-13:00

Регулация и етика на дигиталните медии и ПР
Социални медии
Създаване и управление на съдържание
Български език
Деловодство и правна стилистика
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 10 1-56 08.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 11 1-56 08.05.2024 16:00 - 17:00
Съдебна администрация Деловодство и правна стилистика 4 4 1-56 14.05.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Социални медии 3 9 1-55 06.06.2024 08:00 - 09:00
Дигитални медии и ПР Социални медии 3 10 1-55 06.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Създаване и управление на съдържание 3 9 1-55 19.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Създаване и управление на съдържание 3 10 1-55 19.06.2024 14:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2023, 89-97., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Статия 2023
Езиков свят = Orbis Linguarum, Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски , 21, 2023, 3, 113-119., ISSN(печатно) 1312-0484, ISSN(онлайн) 2603-4026 / DOI 10.37708/ezs.swu.bg.v21i3.11 / Scopus
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Преглед на всички публикации