Икономически университет – Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 225а: 09:00-11:00

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 225а: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

19 окт 2023, кабинет 225а: 10:00-11:00

23 ное 2023, кабинет 225а: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Български език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СА (Редовно обучение)
Български език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Български език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СА (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 323 Л Делова кореспонденция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Сряда
15:15 17:00 232 У Български език 4, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 34, 37
17:15 19:00 232 У Делова кореспонденция 22, 23
Четвъртък
08:15 10:00 302 У Български език 1, 3, 5, 6, 7, 14, 39
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Делова кореспонденция 2 3 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Аграрен бизнес Делова кореспонденция 2 4 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Бизнес икономика Делова кореспонденция 2 5 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Недвижими имоти и инвестиции Делова кореспонденция 2 6 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Делова кореспонденция 2 7 1-434 23.01.2024 11:00 - 13:00
Международни икономически отношения Делова кореспонденция 2 28 1-434 23.01.2024 09:00 - 11:00
Международни икономически отношения Делова кореспонденция 2 29 1-434 23.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Делова кореспонденция 2 33 1-434 23.01.2024 09:00 - 11:00
Счетоводство и одит Делова кореспонденция 2 18 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Делова кореспонденция 2 19 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Делова кореспонденция 2 20 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Делова кореспонденция 2 21 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Социална сигурност и застраховане Делова кореспонденция 2 24 1-511 24.01.2024 11:00 - 13:00
Туризъм Делова кореспонденция 2 30 1-511 24.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Делова кореспонденция 2 31 1-511 24.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Делова кореспонденция 2 32 1-511 24.01.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт Делова кореспонденция 2 1 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Мениджмънт Делова кореспонденция 2 2 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Дигитални технологии в бизнеса Делова кореспонденция 2 8 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Делова кореспонденция 2 16 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Делова кореспонденция 2 17 1-511 25.01.2024 11:00 - 13:00
Финанси Делова кореспонденция 2 22 1-511 25.01.2024 09:00 - 11:00
Финанси Делова кореспонденция 2 23 1-511 25.01.2024 09:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Делова кореспонденция 2 9 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Делова кореспонденция 2 10 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Маркетинг Делова кореспонденция 2 11 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Маркетинг Делова кореспонденция 2 12 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Делова кореспонденция 2 13 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Индустриален бизнес и предприемачество Делова кореспонденция 2 14 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Логистика Делова кореспонденция 2 15 1-433 26.01.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2023, 89-97., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : двумесечно научно-методическо списание = Foreign Language Teaching, София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622-633., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Преглед на всички публикации