Икономически университет – Варна

Отзиви от практиката

Учебните програми се изготвят в партньорство с представители на практиката и бизнеса с цел придобитите знания и умения да бъдат максимално актуални и ефективни предвид динамиката на социалната среда. Катедрата поддържа непрекъсната обратна връзка с компании, институции, организации, за които университетът подготвя висококвалифицирани специалисти.  

Отзиви относно учебните програми по дисциплините, преподавани в катедра "Езиково обучение и спорт":

Ерна Якова - председател на Районен съд - Варна

Марин Маринов - председател на Окръжен съд - Варна

к.д.п. Александър Калчев - изпълнителен директор на "Параходство БМФ" АД

Радослав Нанев - директор снабдяване в БТК ЕАД

Фирма Regiocom - България

Георги Игнатов - управител на фирма G&L MARITIME INC. ЕООД

Проведено обучение по бизнес кореспонденция в SG ЕКСПРЕСБАНК

Айбатур Юрк - съдружник във в. "Едирне Хабер", Турция

Рита Морван - преводач към Европейската комисия

Мурат Юрук - директор покупко-продажби в Mert-San Impex Masini Agricole SRL

Кери Гойер - преводач в Европейския парламент

Р. Нанев, директор Снабдяване - БТК ЕАД

С. Крайчев, Българска Морска Камара

к.д.п. Ал. Калчев, изпълнителен директор Параходство БМФ АД

Региоком ГмБХ клон България

Св. Вълканов, ФОРЕКС анализатор, Каргил България ЕООД

Мерел Бейти, чуждестранна студентка