Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 15:00-17:00

Понеделник, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

10 ное 2020, кабинет 521: 15:15-16:15

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 434 У Кариерно развитие 14, 16, 17
11:15 13:00 312 У Микроикономика 17
13:30 15:00 H-103 У Микроикономика 2
Вторник
11:15 13:00 302 У Кариерно развитие 37
13:30 15:00 302 У Микроикономика 31
Сряда
11:15 13:00 305 У Микроикономика 8
13:30 16:00 Е–323 Л Микроикономика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Четвъртък
11:15 13:00 306 У Кариерно развитие 35, 38
Петък
08:15 10:00 310 У Микроикономика 32
11:15 13:00 305 У Микроикономика 1
Вид Година Публикация
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ISBN 978-619-232-222-9 (диск).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 31 - 39.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации