Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, СК-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, КЕС-СПН (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Микроикономика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, СА (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 15:00 H-208 У Макроикономика 3
Четвъртък
13:30 15:00 306 У Макроикономика 2
15:15 17:00 306 У Макроикономика 1
2022-02-02 (Сряда)
11:15 13:00 Е-307 Л Макроикономика 38, 39, 40, 42, 43
13:30 15:00 Е–Н208 У Макроикономика 39
17:15 19:00 Е-Н210 У Макроикономика 43
2022-02-03 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е–Н208 У Макроикономика 42
11:15 13:00 Е-303 У Макроикономика 38
15:15 17:00 Е–Н208 У Макроикономика 40
2022-02-04 (Петък)
11:15 13:00 Е-303 У Макроикономика 43
13:30 15:00 Е-Н210 У Макроикономика 40
17:15 19:00 Е-317 Л Макроикономика 38, 39, 40, 42, 43
2022-02-05 (Събота)
15:15 18:00 Е-117 Л Макроикономика 38, 39, 40, 42, 43
2022-02-06 (Неделя)
11:15 13:00 Е-305 У Макроикономика 38
13:30 15:00 Е-Н210 У Макроикономика 42
15:15 17:00 Е-305 У Макроикономика 39
2022-02-07 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-303 У Макроикономика 42
11:15 13:00 Е-305 У Макроикономика 39
13:30 15:00 Е-305 У Макроикономика 38
15:15 17:00 Е–Н209 У Макроикономика 43
2022-02-08 (Вторник)
11:15 13:00 Е–Н208 У Макроикономика 40
2022-02-01 (Вторник)
09:00 12:38 Е-101 Л Икономикс 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
2022-02-02 (Сряда)
09:00 11:08 Е-221 Л Икономикс 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
2022-02-04 (Петък)
09:00 10:16 Е-101 Л Икономикс 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
2022-02-05 (Събота)
09:00 12:38 Е-317 Л Икономикс 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ISBN 978-619-232-222-9 (диск).
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 31 - 39.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации