Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

0882164587

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 521: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 521: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

15 апр 2020, кабинет 521: 13:30-14:30

18 мар 2020, кабинет 521: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, Счетоводство и контрол - ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, Счетоводство и контрол - СПН (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, Международен туристически бизнес - ДНДО (Задочно обучение)
Икономикс Курс 5, Международен туристически бизнес - СПН (Задочно обучение)
Макроикономика Курс 1, Недвижими имоти и инвестиции (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Макроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 511 У Макроикономика 23
11:15 13:00 511 У Макроикономика 22
Вторник
11:15 13:00 H-103 У Макроикономика 24
13:30 15:00 223 У Макроикономика 20
Сряда
09:15 11:00 312 У Макроикономика 25
11:15 13:00 312 У Макроикономика 26
Четвъртък
13:30 15:00 127В У Макроикономика 21
Вид Година Публикация
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ISBN 978-619-232-222-9 (диск).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 31 - 39.
Учебно помагало 2014
Електронен сборник под общата редакция на доц. д-р Калоян Колев, Варна: Наука и икономика, 2014, c.166.
Преглед на всички публикации