Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 521: 15:00-17:00

Сряда, кабинет 521: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

18 окт 2022, кабинет 521: 15:30-16:30

15 ное 2022, кабинет 521: 15:30-16:30

Дисциплина Курс и Специалност
Микроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-103 У Микроикономика 7
Вторник
11:15 13:00 222 У Микроикономика 14
13:30 15:00 304 У Микроикономика 12
16:15 18:00 306 У Микроикономика 11
Сряда
11:15 13:00 312 У Микроикономика 4
13:30 15:00 304 У Микроикономика 6
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Учебно помагало 2018
Варна : СТЕНО, 2018, 164., ISBN(печатно) 978-954-449-989-1
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Преглед на всички публикации