Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 14:15-15:15

Петък, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 08:15-11:15

Дати за неположени изпити

12 мар 2021, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 08:30-

09 апр 2021, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 09:30-10:30

21 май 2021, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 10:00-

28 юни 2021, кабинет https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw: 11:00-12:15

Макроикономика
Вид Година Публикация
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ISBN 978-619-232-222-9 (диск).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 31 - 39.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Преглед на всички публикации