Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

0882164587

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, 15:00-17:00

Сряда, 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет moodle: 10:00-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 434 У Кариерно развитие 14, 16, 17
11:15 13:00 312 У Микроикономика 17
13:30 15:00 H-103 У Микроикономика 2
Вторник
11:15 13:00 302 У Кариерно развитие 37
13:30 15:00 302 У Микроикономика 31
Сряда
11:15 13:00 305 У Микроикономика 8
13:30 16:00 Е–323 Л Микроикономика 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Четвъртък
11:15 13:00 306 У Кариерно развитие 35, 38
Петък
08:15 10:00 310 У Микроикономика 32
11:15 13:00 305 У Микроикономика 1
Вид Година Публикация
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ISBN 978-619-232-222-9 (диск).
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 31 - 39.
Преглед на всички публикации