Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 521: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/ikg-wgnn-uaw, 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономикс Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Икономикс Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Микроикономика * Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Макроикономика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Макроикономика * Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Макроикономика * Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика * Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Макроикономика * Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Макроикономика * Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Макроикономика * Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 H-212 У Икономикс 41, 42, 43, 44, 45
Вторник
10:15 13:00 316 Л Макроикономика 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Сряда
08:15 10:00 312 У Макроикономика 33
Четвъртък
09:15 11:00 223 У Макроикономика 31
11:15 13:00 223 У Макроикономика 32
Петък
11:15 13:00 H-212 Л Икономикс 41, 42, 43, 44, 45
Вид Година Публикация
Монография 2023
Варна: Наука и икономика, 2023, 240., ISBN(печатно) 978-954-21-1148-1
Доклад 2023
Управление в непредсказуема бизнес среда : Научна конференция, ХТМУ - София, 60 г. кат. "Икономика и стопанско развитие", 18 май 2023, София : ХТМУ - София, 2023, 299-306., ISBN(онлайн) 978-954-465-154-1 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 170., ISBN(печатно) 978-954-21-1155-9 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия, Варна: Наука и икономика, 2022, 337-343., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Доклад 2020
Икономически предизвикателства: държавата и пазарът : Петата научна конференция на катедра "Икономикс" - УНСС, Равда, 18 окт. 2019, София : Изд. комплекс УНСС, 2020, 146-155.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ., ISBN(онлайн) 978-619-232-222-9
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Преглед на всички публикации