Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

гл. ас. д-р Татяна Иванова

521

tatianai@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 521: 09:15-11:15

Понеделник, кабинет 521: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СА (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, СО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Микроикономика Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 447 У Микроикономика 28
13:30 15:00 434 У Кариерно развитие 32, 33
15:15 17:00 434 У Кариерно развитие 19, 20, 22, 23, 24, 25
Сряда
11:15 13:00 127Г У Кариерно развитие 1, 2, 3, 4
Четвъртък
09:15 11:00 306 У Микроикономика 6
11:15 13:00 447 У Микроикономика 1
Петък
09:15 11:00 306 У Микроикономика 5
11:15 13:00 306 У Микроикономика 7
13:30 15:00 302 У Микроикономика 2
Вид Година Публикация
Статия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 261 - 273.
Статия 2019
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 5, 311 - 324.
Доклад 2019
Икономически и управленски предизвикателства и политики: Развитие, благосъстояние, интеграция : Съвместна международна научна конференция : 130 г. на СУ Св. Кл. Охридки и тържество за 70 г. на кат. Икономикс, УНСС, 15 - 17 ноем. 2018, София : Изд. комплекс УНСС, 2019, 12 с. ISBN 978-619-232-222-9 (диск).
Учебно помагало 2018
СТЕНО, 2018, 152.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория" , Варна : Наука и икономика, 2017, 174 - 183.
Доклад 2016
Икономически предизвикатества: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие, София: УНСС, 2016, 224 - 229.
Учебно помагало 2015
Електронен сборник под общата редакция на гл. ас. д-р Татяна Иванова, Варна: Наука и икономика, 2015.
Учебник 2015
Варна: ИК Стено, 2015, 468 с.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 31 - 39.
Преглед на всички публикации