Икономически университет - Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

0882164688

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Сряда, кабинет 217: 13:30-15:30

Консултации

Четвъртък, кабинет 217: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Микробиология на стоките Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на храните от животински произход Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
10:15 13:00 306 Л Стокознание на храните от животински произход 37, 38
Четвъртък
08:15 10:00 302 Л Стокознание 19, 20
10:15 13:00 301 Л Основи на стокознанието на промишлените стоки 21, 22
Петък
11:15 13:00 323 Л Микробиология на стоките 21, 22
2020-09-29 (Вторник)
13:30 16:00 2-311 Л Стокознание 46
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Статия 2019
Ukrainian Food Journal , National University of Food Technologies, Ukraine, 8, 2019, 3, 533 - 543.
Статия 2019
Produkt Turystyczny : Marketing - Innowacje - Zarzadzanie, Łódź : Spoleczna Akademia Nauk , 2019, 187 - 200. - (Przedsrczosc i Zarzadzanie ; T. XX, Z. 2, Cz. 2).
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 Материалы VI Международной научно-практической конференции 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 85 - 88.
Статия 2019
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : University of Food Technologies Academic Publ. House, 2, 2019, 2, 159 - 165.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 71 - 86.
Статия 2019
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 8, 2019, 4, 851 - 860.
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, 63, 2019, 1, 69 - 80.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 382 с.
Доклад 2018
Церевитиновские чтения – 2018, Материалы V Международной конференции, 23 марта 2018 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018, 50 - 52.
Преглед на всички публикации