Икономически университет – Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

0882164688

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 217: 13:30-15:30

Консултации

Понеделник, кабинет 217 : 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Стокознание Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Микробиология на стоките Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на промишлените стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Стокознание на храните от животински произход Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 323 Л Стокознание на храните от животински произход 21, 22
Вторник
11:15 13:00 2-219 Л Стокознание 16, 17
Сряда
11:15 13:00 323 Л Микробиология на стоките 20, 21
Петък
10:15 13:00 2-219 Л Основи на стокознанието на промишлените стоки 20, 21
2021-09-30 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-310 Л Стокознание 53
Вид Година Публикация
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Статия 2020
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 9, 2020, 3, 636 - 650.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 2105 - 2120. ISBN 978-0-9998551-5-7.
Доклад 2020
36th IBIMA [International Business Information Management Association] Conference, 4 - 5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA, USA : IBIMA Publ., 2020, 5784 - 5792.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 90, 2020, 147 - 187.
Статия 2019
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : University of Food Technologies Academic Publ. House, 2, 2019, 2, 159 - 165.
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 Материалы VI Международной научно-практической конференции 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 85 - 88.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 71 - 86.
Преглед на всички публикации