Икономически университет – Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 217: 10:00-12:00

Консултации

Понеделник, кабинет 217: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2022, кабинет 217: 13:30-14:30

14 ное 2022, кабинет 55 тестов център: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Експертиза на хранително-вкусовите стоки Курс 5, КЕС (Задочно обучение)
Експертиза на хранително-вкусовите стоки Курс 5, КЕС-СНУ (Задочно обучение)
Експертиза на хранително-вкусовите стоки Курс 6, КЕС-ДНДО (Задочно обучение)
Експертиза на хранително-вкусовите стоки Курс 6, КЕС-СПН (Задочно обучение)
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Сензорни и експертни методи за анализ Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Митническо представителство Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-224 Л Митническо представителство 18
Вторник
10:15 13:00 2-132 Л Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 18
13:30 16:00 2-310 Л Сензорни и експертни методи за анализ 18
Сряда
08:15 10:00 304 Л Академични изследвания 1 16, 17
2023-02-06 (Понеделник)
16:30 20:08 303 Л Експертиза на хранително-вкусовите стоки 16, 17, 52, 61
2023-02-07 (Вторник)
15:00 19:16 305 Л Експертиза на хранително-вкусовите стоки 16, 17, 52, 61
2023-02-08 (Сряда)
15:00 19:16 232 Л Експертиза на хранително-вкусовите стоки 16, 17, 52, 61
2023-02-09 (Четвъртък)
08:08 11:46 2-135 У Експертиза на хранително-вкусовите стоки 16, 17, 52, 61
2023-02-10 (Петък)
15:00 19:16 221 Л Експертиза на хранително-вкусовите стоки 16, 17, 52, 61
2023-02-15 (Сряда)
08:08 11:46 2-135 У Експертиза на хранително-вкусовите стоки 16, 17, 52, 61
2023-02-16 (Четвъртък)
08:08 11:46 2-135 У Експертиза на хранително-вкусовите стоки 16, 17, 52, 61
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2022 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022, 153-155., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : UFT Academic Publ. House, 5, 2022, 2, 131-139., ISSN(онлайн) 2603-3380 / DOI https://doi.org/10.30721/fsab2022.v5.i2.177 / Scopus / Линк
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 61, 2022, 48-53., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 39-46.
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 427 - 439.
Преглед на всички публикации