Икономически университет – Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Понеделник, кабинет 217: 10:45-12:45

Консултации

Сряда, кабинет 217: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2023, кабинет 56 Тестови център: 10:00-11:00

12 апр 2023, кабинет 56 Тестови център: 10:00-11:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Качество и експертиза на стоките Експертиза на хранително-вкусовите стоки 5 16 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - СНУ Експертиза на хранително-вкусовите стоки 5 17 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - ДНДО Експертиза на хранително-вкусовите стоки 6 52 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Качество и експертиза на стоките - СПН Експертиза на хранително-вкусовите стоки 6 61 1-55 12.05.2023 16:00 - 17:00
Стокознание и митническа дейност Митническо представителство 3 18 1-55 05.06.2023 08:00 - 09:00
Стокознание и митническа дейност Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 3 18 1-55 16.06.2023 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Сензорни и експертни методи за анализ 3 18 1-55 21.06.2023 09:00 - 10:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Студия 2022
Годишник на Икономически университет - Варна, Варна: Наука и икономика, ИУ-Варна, 92, 2022, 1, 73-114., ISSN(печатно) 0861-6752
Статия 2022
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : UFT Academic Publ. House, 5, 2022, 2, 131-139., ISSN(онлайн) 2603-3380 / DOI https://doi.org/10.30721/fsab2022.v5.i2.177 / Scopus / Линк
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 61, 2022, 48-53., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123
Доклад 2022
Церевитиновские чтения - 2022 : Материалы VIII Международной научно-практической конференции, 1 апреля 2022 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2022, 153-155., ISBN(печатно) 978-5-7307-1905-7
Статия 2021
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 10, 2021, 1, 145-157., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-5891 / Web of Science
Статия 2021
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Русенски университет А. Кънчев, 60, 2021, 72-77.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 204 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 75).
Преглед на всички публикации