Икономически университет - Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

0882164688

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Понеделник, кабинет 217: 11:30-13:30

Консултации

Вторник, кабинет 217: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

12 ное 2019, кабинет 217: 13:00-15:00

10 дек 2019, кабинет 217: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание на хранително-вкусовите стоки Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Стокознание Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Търговски марки и реклама на стоките Курс 5, Качество и експертиза на стоките - СПНУ (Редовно обучение)
Търговски марки и реклама на стоките Курс 5, Качество и експертиза на стоките (Редовно обучение)
Експертиза на хранително-вкусовите стоки Курс 5, (Редовно обучение)
Експертиза на хранително-вкусовите стоки Курс 5, (Редовно обучение)
Микробиология на стоките Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Стокознание на храните от животински произход Курс 4, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Сензорни и експертни методи за анализ Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Митническо представителство Курс 3, Стокознание и митническа дейност (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 222 Л Митническо представителство 37, 38
10:15 13:00 222 Л Сензорни и експертни методи за анализ 37, 38
Вторник
11:15 13:00 2-137 У Сензорни и експертни методи за анализ 37
13:30 15:00 2-137 У Сензорни и експертни методи за анализ 38
Сряда
08:15 11:00 2-313 Л Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 37, 38
2020-02-27 (Четвъртък)
11:15 12:00 116 Л Експертиза на хранително-вкусовите стоки 17, 18
12:15 13:00 116 У Експертиза на хранително-вкусовите стоки 17, 18
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestiya. Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economics, 63, 2019, 1, 69 - 80.
Статия 2019
Food Science and Applied Biotechnology, Plovdiv : University of Food Technologies Academic Publ. House, 2, 2019, 2, 159 - 165.
Статия 2019
Ukrainian Food Journal , National University of Food Technologies, Ukraine, 8, 2019, 3, 533 - 543.
Статия 2019
Produkt Turystyczny : Marketing - Innowacje - Zarzadzanie, Łódź : Spoleczna Akademia Nauk , 2019, 187 - 200. - (Przedsrczosc i Zarzadzanie ; T. XX, Z. 2, Cz. 2).
Доклад 2019
Церевитиновские чтения - 2019 Материалы VI Международной научно-практической конференции 22 марта 2019 г., Москва : ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019, 85 - 88.
Статия 2019
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 71 - 86.
Статия 2019
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 8, 2019, 4, 851 - 860.
Статия 2018
Proceedings. University of Ruse “Angel Kanchev”. Book 10.2. Biotechnologies and Food Technologie = Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологи, Ruse : University of Ruse Angel Kanchev, 57, 2018, 11 - 15.
Доклад 2018
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади от XIII научна конференция с международно участие, посветена на 70 години от създаването на катедра и специалност Стокознание, 18 - 19.10.2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, 124 - 130.
Статия 2018
Current Nutrition & Food Science , Battle Ground, Washington, USA : Bentham Science Publ. , 14, 2018, 5, 391 - 399.
Преглед на всички публикации