Икономически университет – Варна

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

доц. д-р Денка Златева

217

zlateva@ue-varna.bg

Автобиография

Декан на Стопански факултет

Приемно време

Вторник, кабинет 217: 11:00-13:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 217: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/qdk-hxsi-sxt, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 56 Тестови център: 11:00-12:00

09 апр 2024, кабинет 56 Тестови център: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стокознание * Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговски марки и реклама на стоките * Курс 5, КЕС
Търговски марки и реклама на стоките * Курс 5, КЕС-СНУ
Експертиза на хранително-вкусовите стоки * Курс 5, КЕС
Експертиза на хранително-вкусовите стоки * Курс 5, КЕС-СНУ
Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Стокознание на храните от животински произход * Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Сензорни и експертни методи за анализ Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Митническо представителство Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 304 Л Сензорни и експертни методи за анализ 16, 17
Сряда
11:15 13:00 310 Л Академични изследвания 1 13
Петък
08:15 10:00 2-132 Л Митническо представителство 16, 17
10:15 13:00 2-132 Л Основи на стокознанието на хранително-вкусовите стоки 16, 17
Вид Година Публикация
Студия 2023
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Economic Research Institute Bulgarian Academy of Science, 32, 2023, 7, 158-178., ISSN(печатно) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Стокознание – традиции и перспективи : XIV научна конференция с международно участие : Посветена на 75-годишнината от създаването на катедра и специалност „Стокознание”, Варна, 20 октомври 2013, Варна : Наука и икономика, 2023, 45-51., ISBN(онлайн) 978-954-21-1163-4 / Линк
Статия 2023
Bulgarian Journal of Agricultural Science, Sofia: Agricultural Academy of Bulgaria, 29, 2023, 5, 886 - 894., ISSN(печатно) 1310-0351, ISSN(онлайн) 2534-983X / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии = Proceedings of University of Ruse "Angel Kanchev". Book 10.2. Biotechnologies and Food Technologies, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 62, 2023, 62-67., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123 / Линк
Статия 2023
Carpathian Journal of Food Science and Technology, Cluj-Napoca, Romania : Technical University of Cluj Napoca Press Publ. House, 15, 2023, 2, 33-41., ISSN(печатно) 2066-6845, ISSN(онлайн) 2344-5459 / DOI 10.34302/crpjfst/2023.15.2.4 / Web of Science / Линк
Статия 2022
Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев". Сер. 10.2. Биотехнологии и хранителни технологии, Русе : Акад. изд. Русенски университет, 61, 2022, 48-53., ISSN(печатно) 1311-3321, ISSN(онлайн) 2603-4123 / Линк
Статия 2022
Ukrainian Food Journal, Kyiv : National University of Food Technologies, 11, 2022, 1, 102-114., ISSN(печатно) 2304-974X, ISSN(онлайн) 2313-58911 / DOI 10.24263/2304-974X-2022-11-1-11 / Scopus / Web of Science / Линк
Студия 2022
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 92, 2022, 73-114., ISSN(печатно) 0861-6752 / Линк
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Статия 2022
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans [JMAB], Troyan : Research Institute of Mountain Stockbreeding and Agriculture, 25, 2022, 6, 494-518., ISSN(печатно) 1311-0489, ISSN(онлайн) 2367-8364 / Линк
Преглед на всички публикации