Икономически университет - Варна

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

307

0882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател, ръководител катедра "Икономика и управление на търговията", зам.-директор Научноизследователски институт

Приемно време

Понеделник, кабинет 307: 13:30-15:30

Консултации

Вторник, кабинет https:// meet.google.com/zxk-wegh-uep: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет регистрация от 11,30 ч. в https://meet.google.com/zxk-wegh-uep и начало на изпита 12ч. в Тестови център или Е-обучение: 11:30-13:00

Бизнес комуникации и преговори
Маркетинг
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 3, 101 - 110.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията (1953 - 2018 г.) и 70 години специалност „Икономика и търговия” (1948 - 2018 г.), 12 октомври 2018 = Commerce 4.0 – Science, Practice and Education : International Scientific Conference, Варна : Наука и икономика, 2018, 23 - 34.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 5 - 13.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията (1953 - 2018 г.) и 70 години специалност „Икономика и търговия” (1948 - 2018 г.), 12 октомври 2018 = Commerce 4.0 – Science, Practice and Education : International Scientific Conference, Варна : Наука и икономика, 2018, 126 - 136.
Доклад 2017
Икономически и управленски политики и предизвикателства към индустрия 4.0 Технология или идеология, 29 - 30 септември 2017, СУ Св. Кл. Охридски : Съвместна международна научна конференция :Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2017, 270 - 279.
Студия 2017
Economic Studies = Икономически изследвания, Sofia : Bulgarian Academy of Science, Year 26, 2017, Iss. 6, 172 - 189.
Доклад 2016
Омниканална търговия и иновации: Сборник доклади, София: Издателски компекс УНСС, 2016, с. 15 - 21.
Преглед на всички публикации