Икономически университет - Варна

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

307

0882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател, ръководител катедра "Икономика и управление на търговията", зам.-директор Научноизследователски институт

Приемно време

Понеделник, кабинет 307: 15:15-17:15

Консултации

Четвъртък, кабинет 307: 09:30-11:30

Дати за неположени изпити

05 ное 2020, кабинет 307: 11:30-12:30

03 дек 2020, кабинет 307: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес комуникации Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Конкурентоспособност на търговския бизнес Курс 5, 2349 (Редовно обучение)
Конкурентоспособност на търговския бизнес Курс 5, 2662 (Редовно обучение)
Конкуренция и конкурентоспособност Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 222 Л Конкуренция и конкурентоспособност 14, 15
Вторник
15:15 18:00 2-130 Л Търговски мениджмънт 19, 20
Сряда
14:15 17:00 Е2–311 Л Маркетинг 5, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30
2020-10-19 (Понеделник)
11:15 12:00 Н-106 Л Конкурентоспособност на търговския бизнес 8, 9
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4. [Economic Science, Education and the Real Economy : Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference, Ded. to the 100th Ann. of UE-Varna] : Vol. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 3, 101 - 110.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията (1953 - 2018 г.) и 70 години специалност „Икономика и търговия” (1948 - 2018 г.), 12 октомври 2018 = Commerce 4.0 – Science, Practice and Education : International Scientific Conference, Варна : Наука и икономика, 2018, 126 - 136.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията (1953 - 2018 г.) и 70 години специалност „Икономика и търговия” (1948 - 2018 г.), 12 октомври 2018 = Commerce 4.0 – Science, Practice and Education : International Scientific Conference, Варна : Наука и икономика, 2018, 23 - 34.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 5 - 13.
Доклад 2017
Икономически и управленски политики и предизвикателства към индустрия 4.0 Технология или идеология, 29 - 30 септември 2017, СУ Св. Кл. Охридски : Съвместна международна научна конференция :Годишен форум на българската икономическа мисъл : Сборник с доклади, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2017, 270 - 279.
Преглед на всички публикации