Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия" ще се проведе както следва:

Редовна сесия - 27 септември 2021 г.

Поправителна сесия - 14 октомври 2021 г.

Защитата на практическото обучение за редовно и дистанционно обучение 3 курс ще се проведе онлайн с използване на софтуер за видеоконферентна връзка и при спазване на всички нормативни изисквания за провеждане на изпит в ИУ-Варна

За студентите от дистанционно обучение, група 46, при наставник гл.ас. д-р В.Петева защитата на практическото обучение ще се проведе от 14:00 ч. във виртуалната стая в платформата e-Learn.

За студентите от редовно обучение, група 20, с наставник гл.ас. д-р М.Душкова защитата ще се проведе във виртуалната стая от 10:00 часа според обявеното време на платформата e-Learn.