Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия" ще се проведе както следва:

Редовна сесия - септември 2022 г.

Поправителна сесия - октомври 2022 г.

Защитата на практическото обучение за редовно и дистанционно обучение 3 курс ще се проведе онлайн с използване на софтуер за видеоконферентна връзка и при спазване на всички нормативни изисквания за провеждане на изпит в ИУ-Варна

За студентите от дистанционно обучение, група 53, с наставник гл.ас. д-р Юлия Христова защитата на практическото обучение ще се проведе от ..............във виртуалната стая в платформата e-Learn.

За студентите от редовно обучение, група 16, с наставник гл.ас. д-р Виолета Петева защитата ще се проведе във виртуалната стая от ................. според обявеното време на платформата e-Learn.

За студентите от редовно обучение, група 17, с наставник гл.ас. д-р Миглена Милева защитата ще се проведе във виртуалната стая от                 според обявеното време на платформата e-Learn.