Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия" ще се проведе както следва:

Поправителна сесия - 14 октомври 2022 г.

Гл. ас. д-р В. Петева ще проведе защитата на практическото обучение

на студентите от 16 гр. (РО) на 14.10.2022 г. от 13:00 ч., каб. 2-128.

Гл. ас. д-р М. Милева ще проведе защитата на практическото обучение

на студентите от 17 гр. (РО) на 14.10.2022 г. от 13:00 ч., каб. 2-128. 

Гл.ас. д-р Виолета Петева ще проведе защитата на практическото обучение

на гр.53 (ДО) на 14.10.2022 г. от 15:00 часа във видео стая https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg