Икономически университет – Варна

Срокове и такси

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
 • изпращане на заявката за участие в конференцията само по електронен път в раздел "Заявка за участие" - 16.06.2023 г.
 • потвърждение за приемането на заявките - 30.06.2023 г.
 • краен срок за внасяне на таксата за участие - 1.09.2023 г.
 • краен срок за изпращане на докладите, оформени според "Изисквания към докладите" - 1.09.2023 г.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
 • 80 лв. (40 евро) на разработка при присъствено участие за първия автор и 40 лв. (20 евро) за всеки следващ съавтор;

  (таксата включва пакет с материали от конференцията, участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад, кафе-пауза, коктейл).

 • 40 лв. (20 евро) на разработка при дистанционно участие, независимо от броя на съавторите;

  (таксата включва участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад).

Участници от ИУ - Варна не заплащата такса.

ДАННИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ:
 • Банка: "УниКредит Булбанк" АД
 • Титуляр: Икономически университет – Варна
 • IBAN: BG59 UNCR 7000 3125 1617 89 (в лева)
 • IBAN: BG87 UNCR 7000 3425 1637 58 (в евро)
 • BIC: UNCRBGSF

Основание: конф. на кат. “ИУТУ”, име на участника

(ако на участника е необходимо издаването на фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат или ако участника желае издаване на фактура, преводът трябва да се осъществи от името на лицето, на чието име трябва да е фактурата).

Таксите за банковия превод са за сметка на участника (ците).

Сканирано копие от платежния документ, удостоверяващ превода на таксата, се изпраща на електронната поща на конференцията commerce@ue-varna.bg заедно с пълния текст на доклада.

Таксата-правоучастие включва публикуването само на един доклад. Участието в конференцията е максимално с два доклада – лично и/или в съавторство. Доклади, които не отговарят на изискванията за форматиране, няма да бъдат приети за публикуване!