Икономически университет – Варна

Конкурс годишни финансови награди 2023 от Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ

Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) обявява ежегодния конкурс за финансово подпомагане на талантливи студенти, в направления "Информатика", "Право", "Маркетинг" и "Икономика и търговия". Наградите се осигуряват от специално учредения "Фонд за подпомагане на талантливи студенти" към ЦИПНИКТ.

Студентите могат да кандидатстват за следните награди:

  1. Награда „Дигитален маркетинг“ за студенти в областта на маркетинга - в размер на 1000 лв.
  2. Награда на ЦИПНИКТ за студенти в областта на информатиката - в размер на до 800 лв.
  3. Поименна награда “Моис и Илко Ескенази” за студенти в областта на информатиката - в размер на 1000 лв.
  4. Поименна награда „Никола и Владимир Попови“ за студенти с принос в областта на правото - в размер на 1000 лв.
  5. Поименна награда „Йордан Симеонов Йорданов“ за студенти в областта на икономиката и търговията - в размер на 2000 лв.

Забележка: Срокът за подаване на документи за награда „Йордан Симеонов Йорданов“ е удължен до 05.05.2023 г.

Наградите са финансови и се връчват ежегодно на студенти от втори или по-горен курс с отлични резултати доказани постижения в областта на тяхното обучение.

Условия за участие и форма за кандидатстване

Селекцията на кандидатите се извършва по процедура, утвърдена от Експертния съвет на ЦИПНИКТ. Чековете се връчват от Ректора на Икономически университет – Варна на специална церемония, по време на която се обявяват лауреатите. Повече за историята на призовете, можете да прочетете в страницата на Фонда.

19 апр 2023Подобни