Икономически университет – Варна

Преподаватели

Имена Кабинет Email
доц. д-р Виолета Димитрова 307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb violeta_dimitrova@ue-varna.bg
доц. д-р Донка Желязкова 317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti d_zhelyazkova@ue-varna.bg
доц. д-р Михал Стоянов 317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn michal.stojanov@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова 414а, онлайн https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg v.peteva_laskova@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Десислава Гроздева 411а / онлайн през Google meet: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm desislava_grozdeva@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Миглена Милева 411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym m.dushkova@ue-varna.bg
гл. ас. д-р Юлия Христова 414а/Онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/dtr-pizi-vet julia_hristova@ue-varna.bg
х. ас. Елина Пейчева e.peycheva@ue-varna.bg
х. ас. Тонина Янева tonina.yaneva@ue-varna.bg