Икономически университет – Варна

Контакти

За контакти с организационния комитет
на конференция "Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация"

 

Икономически университет - Варна
Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"
бул."Княз Борис I" 77
9002, Варна
каб. H-106

e-mail: commerce@ue-varna.bg

Facebook: Катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"