Икономически университет – Варна

Организационен комитет

Международната юбилейна научна конференция "Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация" е

с организационен комитет в състав:

Председател:

доц. д-р Михал Стоянов

Членове:

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Донка Желязкова

гл. ас. д-р Виолета Петева

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Юлия Христова

Оперативни сътрудници:

ред. докт. Йордан Атанасов

ред. докт. Даниел Токушев

Технически сътрудник:

Вяра Гергьовска