Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym

0882164599

m.dushkova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 411a/ онлайн през Google meet на адрес:https://meet.google.com/cao-mqjo-hym: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 2-128/ онлайн през Google meet на адрес:https://meet.google.com/cao-mqjo-hym: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

10 мар 2022, кабинет eLearn: 08:15-09:15

14 апр 2022, кабинет 411a или eLearn : 08:15-09:15

Дисциплина Курс и Специалност
Търговско предприемачество Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 2-312 Л Търговски мениджмънт 14, 15
Четвъртък
13:30 15:00 2-319 У Търговски мениджмънт 15
15:15 17:00 2-320 У Търговски мениджмънт 14
2022-09-24 (Събота)
16:15 18:00 Е-8 Л Търговско предприемачество 47
2022-09-25 (Неделя)
16:15 18:00 Е-6 У Търговски мениджмънт 47
2022-09-26 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-6 Л Търговско предприемачество 47
11:15 13:00 Е-4 У Търговско предприемачество 47
2022-09-27 (Вторник)
13:30 15:00 Е-2-3 У Търговско предприемачество 47
2022-09-28 (Сряда)
16:15 19:00 Е-2-2 Л Търговско предприемачество 47
2022-09-29 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-2-2 У Търговски мениджмънт 47
11:15 13:00 Е-2-2 Л Търговско предприемачество 47
2022-09-30 (Петък)
09:15 11:00 Е-2-6 У Търговски мениджмънт 47
11:15 13:00 Е-2-2 У Търговско предприемачество 47
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 270-279.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 528-535.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 59 - 69.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция, посветена на 65 г. от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" при ИУ-Варна, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 177 - 187.
Преглед на всички публикации