Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

411А

megi.dushkova@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 2-128: 11:00-13:00

Сряда, кабинет 2-128: 10:00-11:00

Сряда, кабинет 2-128: 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

14 окт 2020, кабинет 2-128: 10:00-11:00

27 окт 2020, кабинет 2-228: 09:15-10:15

24 ное 2020, кабинет 2-228: 09:15-10:15

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес комуникации Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Бизнес комуникации Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Търговска политика на Европейския съюз Курс 5, 2349 (Редовно обучение)
Търговска политика на Европейския съюз Курс 5, 2662 (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 5, 2662 (Редовно обучение)
Логистика Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Основи на търговското предприемачество Курс 3, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
09:15 11:00 2-228 У Логистика 39
13:30 15:00 2-130 У Логистика 40
15:15 18:00 2-130 Л Търговски мениджмънт 19, 20
Сряда
08:15 10:00 2-320 У Търговски мениджмънт 20
11:15 13:00 2-320 У Търговски мениджмънт 19
Петък
09:15 11:00 2-132 У Бизнес комуникации 19, 20
11:15 13:00 2-132 Л Бизнес комуникации 19, 20
2020-10-19 (Понеделник)
14:15 15:00 Н-106 Л Търговска политика на Европейския съюз 8, 9
15:15 16:00 Н-106 У Търговска политика на Европейския съюз 8, 9
16:15 17:00 Н-106 Л Търговски мениджмънт 9
17:15 18:00 Н-106 У Търговски мениджмънт 9
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 59 - 69.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция, посветена на 65 г. от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" при ИУ-Варна, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 177 - 187.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168.
Статия 2017
Journal Association 1901 "SEPIKE" [Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics], Frankfurt : Association 1901 SEPIKE, 18, 2017, 18, 116 - 121.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция: Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж , Свищов: Акад. изд. "Д. А. Ценов" , Том I, 2016, с. 220-225.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция: Омниканална търговия и иновации, София: Издателски комплекс - УНСС , 2016, с. 156-160.
Преглед на всички публикации