Икономически университет – Варна

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

Автобиография

Онлайн консултации за дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Приемно време

Четвъртък, кабинет 317а: 10:00-12:00

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 317а: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

18 окт 2023, кабинет Н-206 (сряда): 13:30-15:00

08 ное 2023, кабинет Н-206 (сряда): 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Планиране и анализ на търговската дейност Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Планиране и анализ на търговската дейност * Курс 4, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Омниканална търговия * Курс 5, ОТБ (Дистанционно обучение)
Омниканална търговия * Курс 5, ОТБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Международна търговия и логистика * Курс 5, ОТБ (Дистанционно обучение)
Международна търговия и логистика * Курс 5, ОТБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 H-206 Л Планиране и анализ на търговската дейност 15
Петък
11:15 13:00 2-127 У Планиране и анализ на търговската дейност 15
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Омниканален търговски бизнес Омниканална търговия 5 29 eLearn 09.01.2024 11:00 - 13:00
Омниканален търговски бизнес - СНУ Омниканална търговия 5 30 eLearn 09.01.2024 11:00 - 13:00
Омниканален търговски бизнес Международна търговия и логистика 5 29 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Омниканален търговски бизнес - СНУ Международна търговия и логистика 5 30 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Планиране и анализ на търговската дейност 4 15 1-56 16.01.2024 09:00 - 10:00
Икономика и търговия Планиране и анализ на търговската дейност 4 47 тест център онлайн 20.01.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна: Унив. изд. "Наука и икономика", 2023, 207., ISBN(печатно) 978-954-21-1150-4
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Бизнес управление = Business Management, Svishtov : D. A.Tsenov Academy of Economics, Y. 32, 2022, 1, 18-37 ; 17-34 ., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-8396 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 77-84., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 222-228., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 21-28., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 133-140.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Преглед на всички публикации