Икономически университет - Варна

доц. д-р Михал Стоянов

Консултации

Четвъртък, кабинет 317a: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

07 окт 2020, кабинет 2-320: 13:30-15:00

02 ное 2020, кабинет 2-221: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Планиране и анализ на търговската дейност Курс 4, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на търговската дейност Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-221 Л Планиране и анализ на търговската дейност 39, 40
Сряда
13:30 15:00 2-320 У Планиране и анализ на търговската дейност 40
15:15 17:00 2-319 У Планиране и анализ на търговската дейност 39
2020-09-27 (Неделя)
13:30 16:00 H-102 Л Планиране и анализ на търговската дейност 3
2020-09-29 (Вторник)
11:15 13:00 2-132 Л Планиране и анализ на търговската дейност 3
2020-09-30 (Сряда)
11:15 13:00 2-312 Л Планиране и анализ на търговската дейност 3
2020-10-01 (Четвъртък)
09:15 11:00 2-226 Л Планиране и анализ на търговската дейност 3
2020-10-03 (Събота)
10:15 13:00 H-101 У Планиране и анализ на търговската дейност 3
2020-10-04 (Неделя)
13:30 16:00 H-101 У Планиране и анализ на търговската дейност 3
Вид Година Публикация
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 80 - 92.
Студия 2019
Икономика 21 : Междууниверситетско списание = Economics 21 : Interuniversity Journal, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 9, 2019, 1, с. 48 - 66 ; p. 51 - 71.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 683 - 688.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 10 - 16.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 47 - 53.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 127 - 136.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, орг. от НИИ при ИУ – Варна, 17 ноем. 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2, 2018, 213 - 226.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 697 - 704. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 162 - 172.
Преглед на всички публикации