Икономически университет – Варна

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

317а / онлайн през Google meet

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

Автобиография

Онлайн консултации: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Консултации

Четвъртък, кабинет 317а / Онлайн на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2021, кабинет онлайн изпит: 11:00-12:00

01 апр 2021, кабинет онлайн изпит: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ГТБ-СНУ (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, ГТБ (Редовно обучение)
Количествени методи в търговията Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Количествени методи в търговията Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Планиране и анализ на търговската дейност Курс 5, ГТБ-СНУ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, БИС (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, З.И ОС. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 433 Л Спецсеминар 39, 40
Вторник
16:15 18:00 Е-Н210 Л Въведение в търговията 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Сряда
10:15 13:00 2-313 Л Спецсеминар 39, 40
13:30 15:00 2-319 У Количествени методи в търговията 19
15:15 17:00 2-318 У Количествени методи в търговията 20
Петък
13:30 15:00 Е–Н207 Л Въведение в търговията 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40
2021-02-23 (Вторник)
09:15 10:00 221 Л Планиране и анализ на търговската дейност 9
10:15 11:00 221 У Планиране и анализ на търговската дейност 9
11:15 12:00 221 Л Магистърски семинар 8, 9
12:15 13:00 221 У Магистърски семинар 8, 9
Вид Година Публикация
Студия 2020
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2020, 2, 151 - 162.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 216 - 223.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3, Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 80 - 92.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 1, 10 - 16.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 95 - 102.
Студия 2019
Икономика 21 : Междууниверситетско списание = Economics 21 : Interuniversity Journal, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 9, 2019, 1, с. 48 - 66 ; p. 51 - 71.
Статия 2019
Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published by Trakia University. Social Science, Stara Zagora : Trakia University, 17, 2019, Suppl. 1, 683 - 688.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 10 - 16.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 47 - 53.
Преглед на всички публикации