Икономически университет – Варна

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

Автобиография

Онлайн консултации за дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Приемно време

Вторник, кабинет 317а: 10:00-12:00

Консултации на място

Вторник, кабинет 317а: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 317а (присъствен изпит за редовно обучение): 10:15-11:15

12 мар 2024, кабинет онлайн изпит за дистанционно обучение: https://meet.google.com/zzt-poiz-emi: 11:15-12:15

02 апр 2024, кабинет 317а (присъствен изпит за редовно обучение): 10:15-11:15

02 апр 2024, кабинет онлайн изпит за дистанционно обучение: https://meet.google.com/zzt-poiz-emi: 11:15-12:15

Управление на продажбите и логистика
Количествени методи в търговията
Въведение в търговията
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Омниканален търговски бизнес - СНУ Планиране и анализ на търговската дейност 5 30 eLearn 30.04.2024 11:00 - 13:00
Аграрен бизнес Въведение в търговията 2 4 1-55 05.06.2024 12:00 - 13:00
Дигитални технологии в бизнеса Въведение в търговията 2 8 1-55 05.06.2024 12:00 - 13:00
Маркетинг Въведение в търговията 2 11 1-56 05.06.2024 14:00 - 15:00
Маркетинг Въведение в търговията 2 12 1-56 05.06.2024 14:00 - 15:00
Индустриален бизнес и предприемачество Въведение в търговията 2 14 1-56 05.06.2024 14:00 - 15:00
Логистика Въведение в търговията 2 15 1-56 05.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Въведение в търговията 2 18 1-56 05.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и одит Въведение в търговията 2 19 1-56 05.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Въведение в търговията 2 20 1-56 05.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Въведение в търговията 2 21 1-56 05.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Въведение в търговията 2 22 1-56 05.06.2024 13:00 - 14:00
Финанси Въведение в търговията 2 23 1-56 05.06.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Въведение в търговията 2 24 1-56 05.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Въведение в търговията 2 30 1-55 05.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Въведение в търговията 2 31 1-55 05.06.2024 12:00 - 13:00
Дигитални медии и ПР Въведение в търговията 2 9 1-56 06.06.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Въведение в търговията 2 10 1-56 06.06.2024 10:00 - 11:00
Икономика и търговия Въведение в търговията 2 13 1-56 06.06.2024 10:00 - 11:00
Международни икономически отношения Въведение в търговията 2 28 1-55 06.06.2024 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Въведение в търговията 2 29 1-55 06.06.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Въведение в търговията 2 32 1-55 06.06.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Въведение в търговията 2 33 1-55 06.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Въведение в търговията 2 1 1-56 07.06.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Въведение в търговията 2 2 1-56 07.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Въведение в търговията 2 3 1-56 07.06.2024 13:00 - 14:00
Бизнес икономика Въведение в търговията 2 5 1-56 07.06.2024 13:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Въведение в търговията 2 6 1-56 07.06.2024 13:00 - 14:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Въведение в търговията 2 7 1-56 07.06.2024 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Въведение в търговията 2 16 1-56 07.06.2024 14:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Въведение в търговията 2 17 1-56 07.06.2024 14:00 - 15:00
Икономика и търговия Количествени методи в търговията 3 40 тест център онлайн 15.06.2024 09:00 - 11:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Управление на продажбите и логистика 3 25 1-56 20.06.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 10:00 1-56
27.06.2024 10:00 - 12:00 тест център онлайн
28.06.2024 09:00 - 10:00 1-56
28.06.2024 10:00 - 12:00 тест център онлайн
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 268. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 95)., ISBN(печатно) 978-954-21-1176-4 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 22-32., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
SHS Web Conferences (Seventh International Scientific Conference “BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT” (BRD2023), SHS Web Conferences, 176, 2023, 04001, 10., ISSN(онлайн) 2261-2424 / DOI 10.1051/shsconf/202317604001 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Международна научна конференция, посветена на 70 години от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953-2023 г.) и 75 години от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948 – 2023 г.), 13 октомври 2023, Варна : Наука и икономика, 2023, 245-253., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 77-84., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.77 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна: Унив. изд. "Наука и икономика", 2023, 207., ISBN(печатно) 978-954-21-1150-4
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 54-61., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.54 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Преглед на всички публикации