Икономически университет – Варна

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 317а: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/bia-unjr-wti, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

12 мар 2024, кабинет 317а (за редовно обучение) : 12:00-

09 апр 2024, кабинет 317а (за редовно обучение) : 12:00-

12 мар 2024, кабинет https://meet.google.com/bia-unjr-wti (за дистанционно обучение): 10:00-

09 апр 2024, кабинет https://meet.google.com/bia-unjr-wti (за дистанционно обучение): 10:00-

Спецсеминар
Логистично обслужване на клиентите
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Спецсеминар 4 15 1-305 07.05.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Спецсеминар 4 47 eLearn 11.05.2024 13:00 - 15:00
Логистика Логистично обслужване на клиентите 4 17 2-224 23.05.2024 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2024
Economic Thought Journal, Икономически институт на БАН, 69, 2024, 1, 54-84., ISSN(печатно) 0013-2993 , ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2469104
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 90, 2023, 152 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 90)., ISBN(печатно) 978-954-21-1158-0
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna., Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 26-33., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.26 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948 – 2023 г.), Варна : Наука и икономика, 2023, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948 – 2023 г.), Варна : Наука и икономика, 2023, 72-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 144., ISBN(печатно) 978-954-21-1139-9
Доклад 2023
Иновации и тенденции в логистиката и управлението на веригата на доставките : Сборник с доклади от Третата научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, 7-8 ноември 2023, София, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2023, 144-151., ISBN(онлайн) 978-619-232-785-9
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 705-718., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267605 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Преглед на всички публикации