Икономически университет – Варна

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 317а/ онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Логистика Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Логистика Курс 4, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Транспортна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-129 У Транспортна логистика 17
Сряда
10:15 13:00 H-209 Л Логистика 15
Четвъртък
13:30 16:00 2-127 Л Транспортна логистика 17
2023-09-19 (Вторник)
16:15 18:00 Е-17 Л Логистика 47
2023-09-20 (Сряда)
15:15 18:00 Е-2-4 Л Логистика 47
2023-09-27 (Сряда)
15:15 17:00 Е-11 Л Логистика 47
2023-09-28 (Четвъртък)
08:15 10:00 Е-2-7 Л Логистика 47
10:15 13:00 Е-2-1 У Логистика 47
2023-09-29 (Петък)
13:30 16:00 Е-2-2 У Логистика 47
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Логистично обслужване на клиентите 4 19 1-223 03.05.2023 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Спецсеминар 4 53 1-310 22.05.2023 09:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 144., ISBN(печатно) 978-954-21-1139-9
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 236-242., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 705-718., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267605 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 29-36.
Доклад 2021
Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, 7 октомври 2021 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС , 2021, 39-47.
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management , Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 31, 2021, 4, 64-87 ; 58-77.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Преглед на всички публикации