Икономически университет - Варна

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

317а

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 317a: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

29 окт 2020, кабинет 1-221: 11:15-13:00

05 ное 2020, кабинет 1-221: 11:15-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Международна логистика Курс 5, 2330 (Редовно обучение)
Международна логистика Курс 5, 2627 (Редовно обучение)
Международна логистика Курс 5, 2627 (Дистанционно обучение)
Международна логистика Курс 6, 2628 (Редовно обучение)
Международна логистика Курс 6, 2628 (Дистанционно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Логистика Курс 4, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Логистика Курс 4, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Транспортна логистика Курс 4, Логистика (Редовно обучение)
Международна търговия Курс 5, 2349 (Редовно обучение)
Международна търговия Курс 5, 2662 (Редовно обучение)
Дистрибуционна и транспортна логистика Курс 5, 2627 (Редовно обучение)
Дистрибуционна и транспортна логистика Курс 5, 2627 (Дистанционно обучение)
Дистрибуционна и транспортна логистика Курс 6, 2628 (Редовно обучение)
Дистрибуционна и транспортна логистика Курс 6, 2628 (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 2-225 Л Международна логистика 6, 7, 75
Вторник
08:15 11:00 2-222 Л Транспортна логистика 21
11:15 13:00 2-130 Л Хотелиерство и ресторантьорство 39, 40
Сряда
07:30 10:00 2-312 Л Международна логистика 1 6, 7, 75
11:15 13:00 2-313 У Транспортна логистика 21
13:30 16:00 2-312 У Международна логистика 6, 7, 75
Четвъртък
08:15 11:00 221 Л Логистика 39, 40
11:15 13:00 221 У Хотелиерство и ресторантьорство 39, 40
Петък
10:15 13:00 H-209 Л Дистрибуционна и транспортна логистика 7, 75
13:30 16:00 H-209 У Дистрибуционна и транспортна логистика 7, 75
2020-10-19 (Понеделник)
09:15 10:00 Н-106 Л Международна търговия 8, 9
Вид Година Публикация
Студия 2020
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 29, 2020, 3, 166 - 192.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна: Наука и икономика, 1, 2020, 391 - 399.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, с. 147 - 159.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 198 с. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 62).
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 3 - 9.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 2, 73 - 99.
Доклад 2019
Знанието по логистика и управление на веригата на доставките в България: образование, бизнес, наука : Сборник научни доклади в чест на 100-годишнината на УНСС, 22 - 23. 05. 2019 г., София : Изд. комплекс - УНСС, 2019, 127 - 136.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management , Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 261 - 268. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 1, 14 - 20.
Преглед на всички публикации