Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

414а, онлайн https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 13:30-15:30

Сряда, кабинет 414 а или на https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

22 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/uin-hyjk-zif: 13:30-15:30

19 апр 2022, кабинет https://meet.google.com/uin-hyjk-zif: 13:30-15:30

Вид Година Публикация
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 145-156.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 520-527.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Доклад 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 90 - 93.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 32 - 42.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том трети, 2020, 198 – 210.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, ноември, 90-93.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Преглед на всички публикации