Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Виолета Ласкова

гл. ас. д-р Виолета Ласкова

414а

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Сряда, кабинет 414 а: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 2-128: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

08 окт 2020, кабинет 2-127: 13:30-15:00

29 окт 2020, кабинет 2-127: 13:30-15:00

26 ное 2020, кабинет 2-127: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Конкурентоспособност на търговския бизнес Курс 5, 2349 (Редовно обучение)
Конкурентоспособност на търговския бизнес Курс 5, 2662 (Редовно обучение)
Търговска политика на Европейския съюз Курс 5, 2349 (Редовно обучение)
Търговска политика на Европейския съюз Курс 5, 2662 (Редовно обучение)
Конкуренция и конкурентоспособност Курс 3, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Индустриален бизнес и предприемачество (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, Логистика (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
14:15 17:00 Е2–311 Л Маркетинг 5, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30
Четвъртък
13:30 15:00 2-127 У Конкуренция и конкурентоспособност 14
15:15 17:00 2-130 У Конкуренция и конкурентоспособност 15
2020-10-19 (Понеделник)
11:15 12:00 Н-106 Л Конкурентоспособност на търговския бизнес 8, 9
12:15 13:00 Н-106 У Конкурентоспособност на търговския бизнес 8, 9
14:15 15:00 Н-106 Л Търговска политика на Европейския съюз 8, 9
15:15 16:00 Н-106 У Търговска политика на Европейския съюз 8, 9
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том трети, 2020, 198 – 210.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 1, 78 - 86.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 697 - 704. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник с доклади от международна научна конференция по случай 65 години от основаването на катедра Икономика и управление на търговията и 70 години от създаването на специалност Икономика и търговия, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 166 - 176.
Други 2017
Варна : ИУ - Варна, 2017, 58 с.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 45 - 51.
Доклад 2016
Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Том 2, Свищов: Академично издателство „Ценов“, 2016, 210-215.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 73 - 78.
Преглед на всички публикации