Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Юлия Христова

гл. ас. д-р Юлия Христова

гл. ас. д-р Юлия Христова

414а/Онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/dtr-pizi-vet

julia_hristova@ue-varna.bg

Консултации на място

Сряда, кабинет 414а: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 414а: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

06 апр 2022, кабинет 414а: 13:30-15:30

Вид Година Публикация
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 – Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 296-302., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Студия 2022
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 31, 2022, 6, 98-119., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Студия 2021
Управленец = Upravlenets / The Manager : Научно-аналитический журнал, Yekaterinburg : Ural State University of Economics, 12, 2021, 3, 67-80., ISSN(печатно) 2218-5003, ISSN(онлайн) 2686-7923 1 / DOI 10.29141/2218-5003-2021-12-3-6 / Web of Science
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 62-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3.62
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168., ISSN(печатно) 2367-5659, ISBN(печатно) 978-619-7408-65-2 / DOI 10.5593/sgemsocial2018/1.5/S05.021 / Линк
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.4. Economics and Tourism, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.4, 61-68., ISSN(печатно) 2367-5659, ISBN(печатно) 978-619-7408-64-5 / DOI 10.5593/sgemsocial2018/1.5/S05.021 / Линк
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 185 - 192., ISSN(печатно) 2367-5659, ISBN(печатно) 978-619-7408-65-21 / Линк
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 октомври 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, 215 - 225., ISBN(печатно) 978-954-21-0980-8 / Линк
Доклад 2016
Омниканална търговия и иновации, София: УНСС, 2016, 61-68.
Преглед на всички публикации