Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

411а / онлайн през Google meet: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm

desislava_grozdeva@ue-varna.bg

Консултации на място

Вторник, кабинет 411a: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

23 окт 2023, кабинет 411a: 10:00-11:00

27 ное 2023, кабинет 411a: 10:00-11:00

Основи на търговския бизнес
Ценообразуване и разплащания в търговията
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Омниканален търговски бизнес - СНУ Основи на търговския бизнес 5 30 eLearn 27.01.2024 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Ценообразуване и разплащания в търговията 4 47 eLearn 27.01.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 198., ISBN(печатно) 978-954-21-1140-5
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 161-171., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 54-61.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 3-12.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 610 - 622.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 94-97.
Преглед на всички публикации