Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

411а

desislava_grozdeva@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, кабинет 411a: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 411а: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

15 окт 2020, кабинет 411а: 14:00-15:30

12 ное 2020, кабинет 411а: 14:00-15:30

03 дек 2020, кабинет 411а: 14:00-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Електронна търговия Курс 4, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Основи на търговския бизнес Курс 5, 2662 (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2020-10-20 (Вторник)
11:15 12:00 Н-106 Л Основи на търговския бизнес 9
12:15 13:00 Н-106 У Основи на търговския бизнес 9
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 610 - 622.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 47 - 55.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 697 - 704. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 97 - 107.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, Т. 2, 2017, с. 213-221 .
Статия 2017
Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 2017, 1, с. 52 - 62.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, с. 81-102.
Студия 2016
Годишник на ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 87, 2016, с. 187-242.
Доклад 2016
// Омниканална търговия и иновации: Сборник доклади от международна научна конференция, София: Изд. комплекс УНСС, 2016, с. 100-106.
Преглед на всички публикации