Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

гл. ас. д-р Десислава Гроздева

411а / онлайн през Google meet: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm

desislava_grozdeva@ue-varna.bg

Консултации на място

Сряда, кабинет 411a: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm, 13:00-14:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 411a (за редовно обучение): 10:15-11:15

20 мар 2024, кабинет https://meet.google.com/yar-xqmj-cvu (за дистанционно обучение): 11:15-12:15

17 апр 2024, кабинет 411a (за редовно обучение): 10:15-11:15

17 апр 2024, кабинет https://meet.google.com/yar-xqmj-cvu (за дистанционно обучение): 11:15-12:15

Електронна търговия
Въведение в търговията
Основи на търговския бизнес
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Основи на търговския бизнес 2 40 eLearn 01.06.2024 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Електронна търговия 3 40 тест център онлайн 05.06.2024 16:00 - 18:00
Икономика и търговия Електронна търговия 3 13 1-58 14.06.2024 12:00 - 13:00
Икономика и търговия Основи на търговския бизнес 2 13 1-127Г 14.06.2024 08:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
27.06.2024 12:00 - 14:00 тест център онлайн
27.06.2024 14:00 - 15:00 1-56
28.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
28.06.2024 12:00 - 14:00 тест център онлайн
28.06.2024 14:00 - 15:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 198., ISBN(печатно) 978-954-21-1140-5
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 - Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 288-295., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI 10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 84-93., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.84 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 161-171., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 54-61.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 3-12.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 610 - 622.
Преглед на всички публикации