Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Цветнен Цветков

х. доц. д-р Цветнен Цветков

х. доц. д-р Цветнен Цветков

tsvetnen_tsvetkov@ue-varna.bg

Спецсеминар
Управление на малкия бизнес
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Спецсеминар 4 15 1-305 07.05.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Управление на малкия бизнес 4 15 2-310 13.05.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2014
Варна : Наука и икономика, 2014, 356. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)., ISBN(печатно) 978-954-21-0772-9
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 727 - 751.
Преглед на всички публикации