Икономически университет – Варна

ас. Десислава Кирова

ас. Десислава Кирова

ас. Десислава Кирова

411а / онлайн през Google meet на адрес https://meet.google.com/dun-xghr-oqa

desislava.kirova@ue-varna.bg

Консултации на място

Понеделник, кабинет 411а: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/dun-xghr-oqa, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 411а: 13:30-14:30

01 апр 2024, кабинет 411а: 13:30-14:30

20 мар 2024, кабинет online чрез google meet https://meet.google.com/dun-xghr-oqa: 16:00-17:00

10 апр 2024, кабинет online чрез google meet https://meet.google.com/dun-xghr-oqa: 16:00-17:00

Управление на продажбите и логистика
Управление на продажбите
Спецсеминар
Въведение в търговията
Управление на продажбите и реклама
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес икономика Управление на продажбите 4 6 1-305 08.05.2024 15:00 - 17:00
Икономика и търговия Управление на продажбите и реклама 4 15 2-310 17.05.2024 13:00 - 15:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Управление на продажбите и логистика 3 25 1-56 20.06.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация = Commerce 5.0 - Digitalization and/or Humanization : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 164-171., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Преглед на всички публикации