Икономически университет - Варна

Синдикат

Страницата има за цел, членовете на Синдиката на работещите в ИУ-Варна да бъдат своевременно  информирани за дейности и промени, свързани с трудовоправните отношения, условията на труд, социално-битовите и други мероприятия в живота на колектива.

Нашата мисия

Ролята на синдикатa е да отстоява правата на своите членове в трудовите отношения с работодателя, да съдейства за спазването на трудовото и социално законодателство и за осигуряване на добри условия на труд, да защитава интересите на персонала и да посредничи при уреждане на възникнали спорове.

Информация за контакти

Уважаеми колеги, разчитаме на вашето активно участие, отношение и връзка с нас. По всички въпроси, проблеми и предложения, които се отнасят до дейността на синдиката, търсете връзка с председателя или членовете на синдикалния съвет.

Устав и документи


Членове

  1. гл. ас. д-р Дамян Киречев
  2. ас. Бончо Митев
  3. Мариана Николова

НОВИНИ И СЪБИТИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ