Икономически университет – Варна

Синдикални организиции

Синдикалните организации в Икономически университет – Варна са Синдикална организация - сдружение "Синдикат на работещите в ИУ-Варна" към Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" - КНСБ и Синдикална секция към КТ "Подкрепа".

Страницата има за цел, членовете на Синдиката на работещите в ИУ – Варна да бъдат своевременно  информирани за дейности и промени, свързани с трудовоправните отношения, условията на труд, социално-битовите и други мероприятия в живота на колектива.

Нашата мисия

Ролята на синдикатa е да отстоява правата на своите членове в трудовите отношения с работодателя, да съдейства за спазването на трудовото и социално законодателство и за осигуряване на добри условия на труд, да защитава интересите на персонала и да посредничи при уреждане на възникнали спорове.

Информация за контакти

Уважаеми колеги, разчитаме на вашето активно участие, отношение и връзка с нас. По всички въпроси, проблеми и предложения, които се отнасят до дейността на синдиката, търсете връзка с председателя или членовете на синдикалния съвет.

Устав и документи

Синдикална секция към КТ "Подкрепа" в ИУ – Варна е учредена на 31.01.2020 г. и е пълноправен член на Синдикален регионален съюз на КТ "Подкрепа" – Варна и Синдикат "Висше образование". СС към КТ "Подкрепа" в ИУ – Варна в дейността си се ръководи от Устава на КТ "Подкрепа" и целта и предмет на дейност на Секция "Висше образование", а именно - защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в синдиката, работещи в сферата на висшето образование. Синдикат "Висше образование" издава електронно списание, което е реферирано и индексирано в CEEOL. Членовете на синдикалните секции към КТ "Подкрепа" публикуват с предимство своите статии. За повече информация може да посетите сайта на Синдикат "Висше образование": https://podkrepa-svo.org

Устав и документи