Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 15:00-18:00

Четвъртък, кабинет 505: 16:15-17:15

Дати за неположени изпити

23 мар 2020, кабинет 505: 15:00-

20 апр 2020, кабинет 505: 15:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Международен мениджмънт Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Международен бизнес (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство (с преподаване на английски език) (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Управление на междукултурните различия Курс 5, (Редовно обучение)
Управление на междукултурните различия Курс 6, (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика Курс 5, (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика Курс 6, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 2-228 У Международен мениджмънт 36
Сряда
09:15 11:00 304 У Мениджмънт и маркетинг 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 74, 75, 77
11:15 13:00 302 У Теория на управлението 32
16:15 19:00 2-318 У Международен мениджмънт 38
Четвъртък
11:15 13:00 306 У Теория на управлението 31, 34
13:30 16:00 220 Л Международен мениджмънт 36, 37, 38
17:15 19:00 312 У Мениджмънт и маркетинг 61, 62
Петък
10:15 13:00 2-311 Л Международен мениджмънт 1 36, 37, 38
13:30 16:00 2-312 У Международен мениджмънт 37
2020-02-24 (Понеделник)
09:15 10:00 H-208 Л Управление на междукултурните различия 47, 61
10:15 11:00 H-208 У Управление на междукултурните различия 47, 61
12:15 13:00 225 Б У Европейска бизнес политика 47, 61
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 132 - 143.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 224 - 236.
Статия 2016
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2016, 1.
Статия 2016
Науката в служба на обществото, Известия. Списание на СУБ - Варна, 2016, 1, 165-175.
Доклад 2016
Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление, София: УНСС, 2016, 445-454.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 229 с.
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
Преглед на всички публикации