Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 15:15-17:15

Сряда, кабинет 505: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

13 ное 2019, кабинет 505: 15:00-

03 дек 2019, кабинет 505: 13:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Счетоводство и одит (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Икономика и търговия (Дистанционно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Европейски политики и институционална система на ЕС Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Етични стандарти в европейските публични институции Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Етични стандарти в европейските публични институции Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-212 У Европейски политики и институционална система на ЕС 17
Сряда
11:15 13:00 511 У Етични стандарти в европейските публични институции 22, 23
Четвъртък
13:30 15:00 2-313 Л Етични стандарти в европейските публични институции 22, 23
Петък
10:15 13:00 2-217 Л Европейски политики и институционална система на ЕС 17
2020-02-04 (Вторник)
09:15 11:00 302 У Теория на управлението 56
11:15 13:00 302 У Теория на управлението 52
2020-02-06 (Четвъртък)
09:15 11:00 302 У Теория на управлението 53
2020-02-07 (Петък)
09:15 11:00 304 У Теория на управлението 56
11:15 13:00 304 У Теория на управлението 53
13:30 15:00 304 У Теория на управлението 51
2020-02-08 (Събота)
09:15 11:00 302 У Теория на управлението 56
11:15 13:00 302 У Теория на управлението 52
13:30 15:00 302 У Теория на управлението 51
15:15 17:00 302 У Теория на управлението 53
2020-02-09 (Неделя)
11:15 13:00 302 У Теория на управлението 52
13:30 15:00 302 У Теория на управлението 51
Вид Година Публикация
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 224 - 236.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 132 - 143.
Доклад 2016
Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление, София: УНСС, 2016, 445-454.
Статия 2016
Диалог, Свищов: СА Д. А. Ценов, 2016, 1.
Статия 2016
Науката в служба на обществото, Известия. Списание на СУБ - Варна, 2016, 1, 165-175.
Други 2015
Варна: ИУ - Варна, 2015, 229 с.
Доклад 2015
// Туризмът в епохата на трансформация : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност "Туризъм" в Икономически университет - Варна. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 64 - 72.
Преглед на всички публикации