Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова
Консултации

Вторник, кабинет 505: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 505: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет 55: 14:00-

29 ное 2022, кабинет 55: 14:00-

Дисциплина Курс и Специалност
Регионално развитие Курс 5, МО (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Европейски политики и институционална система на ЕС Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Етични стандарти в европейските публични институции Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
07:30 10:00 H-210 У Регионално развитие 3, 4, 7, 44
13:30 16:00 H-208 Л Европейски политики и институционална система на ЕС 3
Четвъртък
11:15 13:00 H-207 У Етични стандарти в европейските публични институции 3
Петък
09:15 11:00 H-207 Л Етични стандарти в европейските публични институции 3
11:15 13:00 H-208 У Европейски политики и институционална система на ЕС 3
Вид Година Публикация
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 69-79.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Преглед на всички публикации