Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова
Консултации

Четвъртък, кабинет 505: 15:00-17:00

Петък, кабинет 505: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

18 ное 2021, кабинет 505: 15:15-

10 дек 2021, кабинет 505: 11:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Предприемачество Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, НИИ (Дистанционно обучение)
Предприемачество Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Регионално развитие Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Регионално развитие Курс 5, МО (Редовно обучение)
Етични стандарти в европейските публични институции Курс 3, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-02 (Сряда)
15:15 17:00 Е-Н103 У Предприемачество 48, 49
2022-02-04 (Петък)
11:15 13:00 Е-Н210 У Предприемачество 48, 49
13:30 15:00 Е-Н102 У Предприемачество 47
2022-02-05 (Събота)
11:15 13:00 Е-310 У Предприемачество 46, 50
2022-02-06 (Неделя)
11:15 13:00 Е-303 У Предприемачество 48, 49
13:30 15:00 Е-Н103 У Предприемачество 47
2022-02-07 (Понеделник)
11:15 13:00 Е–433 У Предприемачество 47
13:30 15:00 Е–433 У Предприемачество 46, 50
2022-02-08 (Вторник)
09:15 11:00 Е-305 У Предприемачество 46, 50
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 132 - 143.
Преглед на всички публикации