Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 505: 17:00-19:00

Петък, кабинет 505: 16:00-18:00

Дати за неположени изпити

21 май 2021, кабинет 505: 11:30-

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Международен мениджмънт Курс 4, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ИМБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, КЕС-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, УПМ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, РМК-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МБрМ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СПНС-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, СК-ДНДО (Редовно обучение)
Управление на междукултурните различия Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Управление на междукултурните различия Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Европейска бизнес политика Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 128 Л Международен мениджмънт 24, 25, 26
17:15 19:00 306 У Мениджмънт 26
Вторник
13:30 15:00 305 У Мениджмънт 28
15:15 17:00 H-101 У Мениджмънт 27
Сряда
10:15 13:00 323 Л Международен мениджмънт 1 24, 25, 26
13:30 15:00 127Г У Мениджмънт и маркетинг 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54
Четвъртък
13:30 16:00 2-320 У Международен мениджмънт 26
16:15 19:00 2-319 У Международен мениджмънт 24
Петък
10:15 13:00 H-206 У Международен мениджмънт 25
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Доклад 2018
Регионална икономика и устойчиво развитие : Сборник с доклади от научна конференция, организирана от НИИ при ИУ - Варна, 17 ноем. 2017 г. : Т. 1 , Варна : Наука и икономика, 1, 2018, 468 - 481.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра Управление и администрация, 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 132 - 143.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 224 - 236.
Преглед на всички публикации