Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

гл. ас. д-р Силвия Димитрова

505

silvia_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 505: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/kkw-ymot-pxu, 11:15-12:15

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет 505: 10:00-

17 апр 2024, кабинет 505: 10:00-

Мениджмънт
Международен мениджмънт
Мениджмънт и маркетинг
Европейска бизнес политика
Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт на организациите Европейска бизнес политика 5 3 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Европейска бизнес политика 5 4 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Европейска бизнес политика 6 62 1-434 17.05.2024 09:00 - 11:00
Мениджмънт на човешките ресурси Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 5 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 5 6 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Мениджмънт на човешките ресурси в международния бизнес 6 39 1-434 17.05.2024 13:00 - 15:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 1 1-56 20.05.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Международен мениджмънт 4 2 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 193-204., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 69-79.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 124.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 84 - 96.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists of Bulgaria , 9, 2020, 3, 27-39.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 128 - 137.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna , 8, 2019, 1, 191 - 201.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 76, 2019, 3, 74 - 81.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 3, 231 - 242.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2018, 363 - 374.
Преглед на всички публикации