Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

431

vstoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 431: 15:15-17:15

Четвъртък, кабинет 431: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в статистиката Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Бизнес статистика Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Статистика за Data Science Курс 2, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 302 У Въведение в статистиката 3
15:15 17:00 H-104 У Въведение в статистиката 7
Вторник
13:30 15:00 53 У Статистика за Data Science 44
Сряда
11:15 13:00 303 У Въведение в статистиката 29
13:30 15:00 303 У Въведение в статистиката 5
15:15 17:00 523 У Въведение в статистиката 6
Четвъртък
11:15 13:00 H-202 У Бизнес статистика 6
Петък
09:15 11:00 H-202 Л Статистика за Data Science 44
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 118-122., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11 , 2022, 2, 90-96., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Индустриални отношения и обществено развитие : Електронно научно списание, София : Синдикат Висше образование - КТ Подкрепа , 2021, 3, 50-65., ISSN(онлайн) 2683-0167 / Линк
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 449 - 459.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 223 - 228.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 265 - 272.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 350 - 361.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Преглед на всички публикации