Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

431

vstoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 431: 15:15-17:15

Вторник, кабинет 431: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Информатика Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 438 У Информатика 30
13:30 15:00 438 У Информатика 31
17:15 19:00 H-207 У Въведение в статистиката 25
Вторник
11:15 13:00 H-214 У Информатика 16
15:15 17:00 51 У Информатика 29
17:15 19:00 437 У Информатика 33
Сряда
13:30 15:00 437 У Информатика 17
Четвъртък
09:15 12:00 Е-305 Л Въведение в статистиката 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Петък
09:15 11:00 434 У Въведение в статистиката 24
11:15 13:00 438 У Въведение в статистиката 16
13:30 15:00 H-214 У Въведение в статистиката 12
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 449 - 459.
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 223 - 228.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 265 - 272.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 350 - 361.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2014
Кръгла маса с международно участие "Магистърското обучение- проблеми и визия за бъдещето", Варна: Гея принт, 2014, 129-135.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 189 - 192.
Доклад 2012
Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2012, 393-399.
Учебник 2012
- Варна : СТЕНО, 2012. - 320 с.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Преглед на всички публикации