Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

431

vstoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 431: 09:15-11:15

Четвъртък, кабинет 431: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, Туризъм (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, Финанси (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 305 У Кариерно развитие 36, 39
17:15 19:00 305 У Въведение в статистиката 18
Четвъртък
13:30 15:00 523 У Кариерно развитие 9, 10
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 223 - 228.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 265 - 272.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 350 - 361.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2014
Кръгла маса с международно участие "Магистърското обучение- проблеми и визия за бъдещето", Варна: Гея принт, 2014, 129-135.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 189 - 192.
Учебник 2012
- Варна : СТЕНО, 2012. - 320 с.
Доклад 2012
Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2012, 393-399.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Учебник 2008
Варна: СТЕНО, 2008, 302 стр. .
Преглед на всички публикации