Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

431

vstoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 431: 10:15-12:15

Четвъртък, кабинет 431: 13:15-15:15

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, Туризъм (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Бизнес икономика (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Предприемачество и инвестиционен мениджмънт (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Недвижими имоти и инвестиции (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Маркетинг (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 2-226 Л Спецсеминар 1 43
10:15 13:00 2-226 Л Спецсеминар 43
17:15 19:00 H-102 У Въведение в статистиката 13
Вторник
08:15 10:00 437 У Въведение в статистиката 29
16:15 19:00 2-319 Л Спецсеминар 43
Сряда
07:30 09:00 438 У Въведение в статистиката 30
09:15 11:00 438 У Въведение в статистиката 35
15:15 17:00 2-317 У Въведение в статистиката 14
Четвъртък
09:15 11:00 438 У Въведение в статистиката 28
11:15 13:00 H-206 У Въведение в статистиката 12
Петък
09:15 11:00 437 У Въведение в статистиката 31
11:15 13:00 437 У Въведение в статистиката 27
13:30 15:00 232 У Въведение в статистиката 15
Вид Година Публикация
Доклад 2018
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 33-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2018 г., посвет. на 65 г. от създав. на кат. Икономика и управление на строителството, Варна : Наука и икономика, 2018, 223 - 228.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 265 - 272.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 г., Варна : Наука и икономика, 2017, 350 - 361.
Учебно помагало 2015
Варна: Наука и икономика, 2015, 280 с.
Доклад 2014
Кръгла маса с международно участие "Магистърското обучение- проблеми и визия за бъдещето", Варна: Гея принт, 2014, 129-135.
Доклад 2013
// Статистиката като наука, образование, професия и дейност : Междунар. науч. конф. : Посветена на 2013 - Междунар. год. на статистиката, 24 - 25 окт. 2013 = Statistics as a Science, Education, Profession and Activity : Intern. Sci. Conf. : Dedicated to 2013 - Intern. Year of Statistics, Oct. 24 - 25, 2013, Varna, Bulgaria / Прогр. к-т Пламен Илиев и др. ; Орг. к-т Димитър Радилов и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 189 - 192.
Доклад 2012
Международна научна конференция "Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката", Варна: Наука и икономика, 2012, 393-399.
Учебник 2012
- Варна : СТЕНО, 2012. - 320 с.
Учебно помагало 2010
Варна: Наука и икономика, 2010.
Статия 2008
Известия, Наука и икономика ИУ-Варна, 2008, 2.
Преглед на всички публикации