Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

гл. ас. д-р Ваня Стоянова

431

vstoyanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 431: 15:30-16:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/vbi-bzam-eoj, 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Планиране и прогнозиране Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СА (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Планиране и прогнозиране Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение в статистиката Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 H-102 У Планиране и прогнозиране 8, 28, 29, 33
17:15 19:00 312 У Планиране и прогнозиране 9, 10, 13, 15
Вторник
13:30 15:00 447 У Въведение в статистиката 19
Сряда
11:15 13:00 303 У Въведение в статистиката 15
13:30 15:00 H-101 У Въведение в статистиката 11
15:15 17:00 H-101 У Планиране и прогнозиране 5, 6, 16, 17
Четвъртък
09:15 11:00 H-102 У Планиране и прогнозиране 1, 2, 3, 7
Петък
08:15 10:00 302 У Въведение в статистиката 10
11:15 13:00 303 У Въведение в статистиката 24
13:30 15:00 305 У Въведение в статистиката 9
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Счетоводство и контрол - ДНДО Количествени методи 5 47 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Количествени методи 5 48 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Управление на проекти - ДНДО Количествени методи 5 49 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Количествени методи 5 50 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Международен туристически бизнес - СПН Количествени методи 5 51 Н-202 20.06.2024 13:00 - 15:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 151-158., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.151 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 239., ISBN(печатно) 978-954-21-1146-7 / Линк
Студия 2023
Статистика, София : НСИ, 2023, 1, 58-76., ISSN(онлайн) 2367-5489 / Линк
Студия 2023
Статистика, София: НСИ, 2023, 1, 58-78., ISSN(печатно) , ISSN(онлайн) 2367-5497 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11 , 2022, 2, 90-96., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 118-122., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2021
Индустриални отношения и обществено развитие : Електронно научно списание, София : Синдикат Висше образование - КТ Подкрепа , 2021, 3, 50-65., ISSN(онлайн) 2683-0167 / Линк
Студия 2021
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз Буки, 29, 2021, 5, 492-508., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–8575 / DOI 10.53656/str2021-5-5-stat / Web of Science
Студия 2021
Математика и информатика : Научно списание = Mathematics and Informatics, София : Аз Буки, 64, 2021, 6, 563-584., ISSN(печатно) 1310–2230, ISSN(онлайн) 1314–8532 / DOI 10.53656/math2021-6-1-kri / Web of Science
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 449 - 459.
Преглед на всички публикации