Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

509

jivkamateeva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 10:00-12:00

Четвъртък, кабинет 509: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Аграрен бизнес (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, Счетоводство и финанси (Редовно обучение)
Административно право и процес Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Сигурност и защита на информацията Курс 5, (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 310 У Основи на правото 27
13:30 15:00 232 У Основи на правото 5
Вторник
11:15 13:00 H-104 У Основи на правото 30
13:30 15:00 523 У Основи на правото 37
15:15 17:00 523 У Основи на правото 28
Сряда
09:15 11:00 306 У Основи на правото 26
11:15 13:00 306 У Основи на правото 25
13:30 16:00 447 Л Административно право и процес 22
Четвъртък
13:30 15:00 523 У Основи на правото 29
Петък
13:30 15:00 H-103 У Основи на правото 4
2020-02-27 (Четвъртък)
15:15 16:00 H-211 Л Сигурност и защита на информацията 44
16:15 17:00 H-202 У Сигурност и защита на информацията 44
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 404 - 412.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Istambul : Ocerint Publ., 2019, 95 - 100.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 83 - 90.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University “Chernorizets Hrabar”, 2019, 13 - 20.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 53 - 70.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 112 - 122.
Статия 2018
Globalization, the State and the Individual, Varna : VFU Chernorizets Hrabar , 2018, 2 (18), 139 -147.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018 , Варна : Наука и икономика, 2018, 186 - 199.
Статия 2018
Economics and Finance = Економiка и фiнанси : Науковий журнал, Дніпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2018, 3, 4 - 13.
Преглед на всички публикации