Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

509

jivkamateeva@ue-varna.bg

Автобиография

Основи на правото
Административно право и процес
Сигурност и защита на информацията
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University, 28, 2020, 2, 95 - 104.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University “Chernorizets Hrabar”, 2019, 13 - 20.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 404 - 412.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 112 - 122.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 83 - 90.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 53 - 70.
Преглед на всички публикации