Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева
Консултации

Четвъртък, кабинет 509: 11:30-13:30

Петък, кабинет 509: 10:15-11:15

Петък, кабинет 509: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономическа престъпност, превенция и контрол Курс 4, СА (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Местна власт и самоуправление Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
17:15 19:00 448 Л Местна власт и самоуправление 4
Четвъртък
13:30 15:00 222 Л Икономическа престъпност, превенция и контрол 35
15:15 17:00 H-102 У Семейно и наследствено право 4
Петък
08:15 10:00 H-103 У Икономическа престъпност, превенция и контрол 35
11:15 13:00 H-101 У Местна власт и самоуправление 4
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 231 - 241.
Статия 2020
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., 2020, 3, 39 - 49.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 103 - 110.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 263 - 269.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University, 28, 2020, 2, 95 - 104.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 83 - 90.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University “Chernorizets Hrabar”, 2019, 13 - 20.
Преглед на всички публикации