Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

Консултации

Вторник, кабинет 509: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет 509: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Гражданско право и процес Курс 2, СА (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2021-02-09 (Вторник)
09:15 11:00 Е-Н212 У Основи на правото 46, 50
13:30 15:00 Е-Н212 У Основи на правото 45
15:15 17:00 Е–Н209 У Основи на правото 47
2021-02-10 (Сряда)
09:15 11:00 Е–Н209 У Основи на правото 45
2021-02-11 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е–Н207 У Основи на правото 47
11:15 13:00 Е–Н207 У Основи на правото 45
13:30 15:00 Е-Н210 У Основи на правото 46, 50
2021-02-12 (Петък)
11:15 13:00 Е–Н208 У Основи на правото 47
13:30 15:00 Е–Н208 У Основи на правото 46, 50
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 231 - 241.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 263 - 269.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University, 28, 2020, 2, 95 - 104.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 103 - 110.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Статия 2020
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., 2020, 3, 39 - 49.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 53 - 70.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Istambul : Ocerint Publ., 2019, 95 - 100.
Преглед на всички публикации