Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

509

jivkamateeva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 509: 11:30-13:30

Сряда, кабинет 509: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

11 ное 2019, кабинет 58 зала: 09:00-10:00

02 дек 2019, кабинет 58 зала: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, Индустриален бизнес и предприемачество (Дистанционно обучение)
Основи на правото Курс 1, Финанси (Дистанционно обучение)
Гражданско право и процес Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 H-101 Л Гражданско право и процес 35
Сряда
08:15 10:00 H-101 У Гражданско право и процес 35
Четвъртък
10:15 13:00 2-317 Л Семейно и наследствено право 22
2020-02-07 (Петък)
11:15 13:00 232 У Основи на правото 55
13:30 15:00 232 У Основи на правото 52
2020-02-08 (Събота)
13:30 17:00 306 У Основи на правото 52
2020-02-09 (Неделя)
09:15 13:00 303 У Основи на правото 55
Вид Година Публикация
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 404 - 412.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Istambul : Ocerint Publ., 2019, 95 - 100.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 83 - 90.
Учебник 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 379.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University “Chernorizets Hrabar”, 2019, 13 - 20.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 53 - 70.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 112 - 122.
Статия 2018
Globalization, the State and the Individual, Varna : VFU Chernorizets Hrabar , 2018, 2 (18), 139 -147.
Доклад 2018
Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината : Сборник доклади с доклади от национална кръгла маса, 20 април 2018 , Варна : Наука и икономика, 2018, 186 - 199.
Статия 2018
Economics and Finance = Економiка и фiнанси : Науковий журнал, Дніпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2018, 3, 4 - 13.
Преглед на всички публикации