Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

509

jivkamateeva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 509: 11:30-13:30

Сряда, кабинет 509: 08:30-10:30

Дати за неположени изпити

18 окт 2022, кабинет 509: 12:30-13:30

22 ное 2022, кабинет 509: 12:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Икономическа престъпност, превенция и контрол Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Икономическа престъпност, превенция и контрол Курс 4, СА (Редовно обучение)
Гражданско право и процес Курс 3, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-130 Л Икономическа престъпност, превенция и контрол 3, 4
Вторник
13:30 15:00 H-206 У Икономическа престъпност, превенция и контрол 4
Сряда
13:30 16:00 2-317 Л Гражданско право и процес 4
Четвъртък
13:30 15:00 2-228 У Гражданско право и процес 4
Петък
13:30 15:00 H-208 У Икономическа престъпност, превенция и контрол 3
Вид Година Публикация
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Доклад 2022
INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022, Besiktas, Turkey : Online Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 531-538., ISBN(печатно) 978-605-06286-4-7 / DOI 10.51508/intcess.202274
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 140-153., ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI 10.36997/PPDD2022.140
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 96-105., ISBN(печатно) 978-954-21-1002-31 / DOI 10.36997/PPDD2021.96 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 259-269., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2021.259 / Линк
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Istanbul : Ocerint Publ., 2021, 47-53., ISSN(онлайн) 2683-0280 , ISBN(печатно) 978-605-06286-5-4 / DOI 10.47696/adved.202109
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2020
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., 3, 2020, September, 39-49., ISSN(онлайн) 2367-73841 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222., ISBN(печатно) 978954211016-3
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 263 - 269., ISSN(печатно) 2738-7488 / DOI 10.36997/LBCS2020.263 / Линк
Преглед на всички публикации