Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева

509

jivkamateeva@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 509: 13:15-15:15

Четвъртък, кабинет 509: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Гражданско право и процес Курс 2, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право Курс 3, Съдебна администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
15:15 17:00 447 У Гражданско право и процес 4
Сряда
13:30 16:00 2-318 Л Гражданско право и процес 4
Четвъртък
11:15 13:00 H-103 У Семейно и наследствено право 35
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 231 - 241.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University, 28, 2020, 2, 95 - 104.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 83 - 90.
Статия 2019
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 63, 2019, 1, 53 - 70.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Istambul : Ocerint Publ., 2019, 95 - 100.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018, Варна : Наука и икономика, 2019, 404 - 412.
Доклад 2019
Globalization, the State and the Individual : International Scientific Journal : Conference Edition 2019, Varna : Free University “Chernorizets Hrabar”, 2019, 13 - 20.
Преглед на всички публикации