Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Живка Матеева

гл. ас. д-р Живка Матеева
Консултации

Вторник, кабинет 509: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 509: 15:00-16:00

Петък, кабинет 509: 13:00-14:00

Основи на правото
Достъп и защита на информацията
Административно право и процес
Сигурност и защита на информацията
Вид Година Публикация
Статия 2020
Audit : Scientific-Practical Journal, Baku : Baku Business University, 28, 2020, 2, 95 - 104.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 103 - 110.
Статия 2020
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2020, 1, 36 - 53.
Статия 2020
Eastern Academic Journal, Burgas : Miracle A Ltd., 2020, 3, 39 - 49.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 228.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 231 - 241.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 263 - 269.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 222.
Доклад 2019
Международни клъстерни политики : Българо-китайски форум : Сборник с доклади от международна конференция, Варна : Наука и икономика, 2019, 112 - 122.
Доклад 2019
Правото и бизнесът в съвременното общество: Сборник доклади от 2-ра национална научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2019, 83 - 90.
Преглед на всички публикации