Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 10:00-11:00

Понеделник, кабинет 505: 15:00-16:00

Вторник, кабинет 505: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

24 мар 2020, кабинет 56: 13:00-14:00

07 апр 2020, кабинет 55: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Финанси (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Застраховане и осигуряване (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Бизнес информационни системи (Редовно обучение)
Управление на публичния сектор Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на публични услуги Курс 3, Публична администрация (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 127В У Теория на управлението 29
11:15 13:00 306 У Стратегическо управление 34
13:30 15:00 303 У Теория на управлението 28
Вторник
09:15 11:00 306 У Теория на управлението 30
13:30 16:00 H-207 Л Управление на публични услуги 23
16:15 19:00 127Г Л Управление на публичния сектор 24, 25, 26
Сряда
09:15 11:00 2-220 У Стратегическо управление 32
11:15 13:00 2-220 У Стратегическо управление 33
16:15 18:00 523 У Теория на управлението 10
Четвъртък
09:15 11:00 2-313 У Управление на публичния сектор 24
11:15 13:00 2-313 У Управление на публичния сектор 25
13:30 15:00 2-313 У Управление на публични услуги 23
15:15 17:00 2-313 У Управление на публичния сектор 26
Петък
11:15 13:00 511 У Теория на управлението 2
13:30 15:00 511 У Теория на управлението 1
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 203 - 211.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки", Варна, 2016, 1, 109-115.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 41 - 47.
Доклад 2013
// Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : Т. 3. - Бургас : БСУ, 2013, с. 532 - 539.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 48 - 51.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 239 - 248.
Преглед на всички публикации