Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 505: 10:15-11:15

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/buo-zsfu-ysq, 15:15-16:15

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 56: 15:15-16:15

17 апр 2024, кабинет 56: 15:15-16:15

Мениджмънт
Основи на публичната администрация
Управление на публичния сектор
Управление на публичните услуги
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Публичен мениджмънт и административна власт - СНУ Управление на публичните услуги 5 7 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО Управление на публичните услуги 6 61 1-56 20.05.2024 15:00 - 16:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 1 1-55 10.06.2024 14:00 - 15:00
Мениджмънт Управление на публичния сектор 3 2 1-55 10.06.2024 15:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 168.
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 189-197., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 115-125.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 96 - 105.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 580 - 589.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа, София : ЛТУ, Т. 77, Год. 27, 2019, 4, 53 - 59.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Преглед на всички публикации