Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 505: 09:00-11:00

Петък, кабинет 505: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

16 ное 2021, кабинет 505: 09:30-10:30

14 дек 2021, кабинет 505: 09:30-10:30

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Стратегическо управление Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
2022-02-02 (Сряда)
13:30 15:00 Е-Н101 У Мениджмънт 38
15:15 17:00 Е–Н207 У Мениджмънт 42
17:15 19:00 Е–Н207 У Мениджмънт 39
2022-02-03 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е–Н207 У Мениджмънт 40
11:15 13:00 Е-305 У Мениджмънт 43
2022-02-04 (Петък)
11:15 13:00 Е-305 У Мениджмънт 39
13:30 15:00 Е–Н207 У Мениджмънт 42
2022-02-05 (Събота)
09:15 11:00 Е-303 У Мениджмънт 38
2022-02-06 (Неделя)
11:15 13:00 Е–Н208 У Мениджмънт 40
13:30 15:00 Е-303 У Мениджмънт 39
16:15 18:00 Е–Н208 У Мениджмънт 43
2022-02-07 (Понеделник)
11:15 13:00 Е–Н208 У Мениджмънт 43
15:15 17:00 Е-303 У Мениджмънт 40
2022-02-08 (Вторник)
09:15 11:00 Е–Н208 У Мениджмънт 38
11:15 13:00 Е-305 У Мениджмънт 42
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 580 - 589.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 96 - 105.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа, София : ЛТУ, Т. 77, Год. 27, 2019, 4, 53 - 59.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 203 - 211.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки", Варна, 2016, 1, 109-115.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Преглед на всички публикации