Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 13:00-15:00

Сряда, кабинет 505: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Стратегическо управление Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на публичния сектор Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 448 У Управление на публичния сектор 34
11:15 13:00 434 У Управление на публичния сектор 32
15:15 17:00 523 У Управление на публичния сектор 33
Вторник
09:15 11:00 H-103 У Стратегическо управление 2
11:15 13:00 302 У Мениджмънт 23
Сряда
11:15 13:00 305 У Мениджмънт 9
15:15 17:00 448 У Мениджмънт 6
Четвъртък
11:15 13:00 447 У Мениджмънт 1
13:30 15:00 127Г У Стратегическо управление 1
Петък
09:15 11:00 2-228 У Мениджмънт 25
11:15 13:00 2-229 У Мениджмънт 2
13:30 15:00 2-224 У Мениджмънт 24
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 580 - 589.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 96 - 105.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа, София : ЛТУ, Т. 77, Год. 27, 2019, 4, 53 - 59.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 203 - 211.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки", Варна, 2016, 1, 109-115.
Преглед на всички публикации