Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 505: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/buo-zsfu-ysq, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 56: 11:15-12:15

22 ное 2023, кабинет 56: 11:15-12:15

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Стратегическо управление Курс 5, МО-СНУ (Редовно обучение)
Стратегическо управление Курс 6, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 5, ПМАВ-СНУ (Редовно обучение)
Основи на публичната администрация Курс 6, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-224 У Основи на публичната администрация 7, 61
Вторник
10:15 13:00 H-212 Л Стратегическо управление в публичния сектор 3
Сряда
09:15 11:00 H-104 У Стратегическо управление 1
13:30 15:00 H-212 У Стратегическо управление 2
Четвъртък
07:30 10:00 H-212 У Стратегическо управление 4, 62
13:30 15:00 2-320 У Стратегическо управление в публичния сектор 3
Петък
08:15 11:00 2-317 Л Стратегическо управление 1, 2
13:30 16:00 H-208 Л Стратегическо управление 4, 62
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Мениджмънт Стратегическо управление 3 1 1-58 15.01.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт Стратегическо управление 3 2 1-58 15.01.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на организациите - СНУ Стратегическо управление 5 4 1-58 15.01.2024 09:00 - 10:00
Мениджмънт на организациите - ДНДО Стратегическо управление 6 62 1-58 15.01.2024 09:00 - 10:00
Публична администрация Стратегическо управление в публичния сектор 4 3 1-56 25.01.2024 08:00 - 09:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 168.
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 189-197., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 115-125.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 200.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 580 - 589.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 3, 96 - 105.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа, София : ЛТУ, Т. 77, Год. 27, 2019, 4, 53 - 59.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Преглед на всички публикации