Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Бончо Митев

гл. ас. д-р Бончо Митев

505

0882164548

bonchomitev@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет 505: 13:30-15:30

Петък, кабинет 505: 17:00-19:00

Дати за неположени изпити

14 ное 2019, кабинет 505: 13:30-15:00

05 дек 2019, кабинет 505: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 5, Мениджмънт на организациите - СПНУ (Редовно обучение)
Стратегическо управление Курс 6, Мениджмънт на организациите - ДНДО (Редовно обучение)
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Управление на публичните услуги Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Петък
13:30 15:00 2-228 У Стратегическо управление в публичния сектор 17
2019-10-15 (Вторник)
10:15 11:00 225 Б У Стратегическо управление 47, 61
2019-10-16 (Сряда)
15:15 16:00 H-207 У Управление на публичните услуги 29, 63
Вид Година Публикация
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser. [Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки], Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 84 - 93.
Статия 2019
Здравна икономика и мениджмънт, Варна: Стено, 2019, 1, 31 - 39.
Други 2018
Варна : Икономически университет - Варна, 2018, 41 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 203 - 211.
Учебник 2016
Варна: Наука и икономика, 2016, 340.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените - Варна, Серия "Икономически науки", Варна, 2016, 1, 109-115.
Доклад 2014
// Проект "Време: Варна 2013 - 2014" : Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013". - Варна : Община Варна ; ИУ, 2014, с. 41 - 47.
Доклад 2013
// Перспективи пред индустриалния бизнес : Междунар. науч. конф. : Посветена на 60 год. юбилей на кат. Икономика и управление на индустрията : Сб. докл., 6 - 7 дек. 2013 / Орг. к-т Илиан Минков и др. ; Ред. кол. Тодор Ненов и др. - Варна : Ико-консулт, 2013, с. 48 - 51.
Доклад 2013
// Социалните науки и глобализацията : Сб. докл. от межд. науч. конф. посветена на 65-годишнината от създаване на катедра "Философски науки". - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 239 - 248.
Доклад 2013
// Знанието - традиции, иновации, перспективи : Науч. конф. с междунар. участие, 14-15 юни 2013 / Ред. кол. Петко Чобанов и др. : Т. 3. - Бургас : БСУ, 2013, с. 532 - 539.
Преглед на всички публикации