Икономически университет – Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

229в

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 229в: 08:15-09:15

Вторник, кабинет https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg: 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

28 мар 2024, кабинет 1-56: 08:00-09:00

18 апр 2024, кабинет 1-56: 08:00-09:00

Мениджмънт
Управление на иновациите
Качество и стандартизация в публичната администрация
Управление на маркетингови проекти
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Управление на маркетингови проекти 4 10 1-56 15.05.2024 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Управление на маркетингови проекти 4 11 1-56 15.05.2024 12:00 - 13:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Мениджмънт 1 40 1-56 10.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Мениджмънт 1 11 1-56 11.06.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Мениджмънт 1 12 1-56 11.06.2024 08:00 - 09:00
Индустриален бизнес и предприемачество Мениджмънт 1 14 1-56 11.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Мениджмънт 1 15 1-56 12.06.2024 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 16 1-56 12.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Мениджмънт 1 17 1-56 12.06.2024 14:00 - 15:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 9 1-55 13.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Мениджмънт 1 10 1-55 13.06.2024 10:00 - 11:00
Мениджмънт Управление на иновациите 3 1 1-55 14.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Управление на иновациите 3 2 1-55 14.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 18 1-56 17.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 19 1-56 17.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Мениджмънт 1 20 1-56 18.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Мениджмънт 1 21 1-56 18.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Мениджмънт 1 22 1-55 18.06.2024 14:00 - 15:00
Финанси Мениджмънт 1 23 1-55 19.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Мениджмънт 1 24 1-58 19.06.2024 11:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Мениджмънт 1 25 1-58 19.06.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
28.06.2024 15:00 - 16:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 200., ISBN(печатно) 978-954-21-1171-9
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 126., ISBN(печатно) 978-954-21-1167-2
Доклад 2023
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works. Agricultural University - Plovdiv. [Ролята на фамилния бизнес за устойчиво развитие : Научна конференция, Аграрен университет - Пловдив, 23 март 2023], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 65, 2023, 1, 63-68., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / DOI 10.22620/sciworks.2023.01.005
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 32-40., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.32 / Линк
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul, Turkey : Ocerint Publ., 2023, 217-223., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI 10.51508/intcess.202336 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 196., ISBN(печатно) 978-954-21-1152-8
Статия 2023
East European Scientific Journal, St. Petersburg : Logika +, 1, 2023, 3 (88), 29-33., ISSN(печатно) 2782-1994, ISSN(онлайн) 2782-1994 / DOI 10.31618/ESSA.2782-1994.2023.1.88.338 / Линк
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Доклад 2022
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 468-475 ., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2738-7488 / DOI 10.36997/LBCS2022.45 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 39-46., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1
Преглед на всички публикации