Икономически университет – Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

505

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Консултации

Сряда, 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

23 мар 2022, кабинет : 11:15-12:15

27 апр 2022, кабинет 1-55: 11:00-12:00

Вид Година Публикация
Доклад 2021
Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, 4-5 юни 2021 г., Бургаски свободен университет, Бургас, България, Бургас : БСУ, 2021, 333-341.
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика DOI: https://doi.org/10.36997/LBCS2021 , 2021, 383-392. ISSN 2603-5073.
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2021, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Turkey : [Online] , Istanbul : Ocerint Publ. DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202133, 2021, 201-205.
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2021, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ. DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202132, 2021, 196-200.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 192. ISBN 978-954-21-1100-9.
Доклад 2021
8th International Conference on Education and Education of Social Sciences : INTCESS 2021, 18-19 January 2021 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : OCERINT Publ., 2021, 101-106.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1, 10, 2021, 1, 55-60. ISSN 1314-7390 (print) ; ISSN 2603-4085 (online).
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 1, 2020, 9, 147-155.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание [Strategies for Policy in Science and Education], София : Аз Буки, 28, 2020, 6, 606-613.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилeйна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 462 - 471.
Преглед на всички публикации