Икономически университет – Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

505

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Консултации

Четвъртък, 11:15-13:15

Дати за неположени изпити

04 ное 2021, кабинет : 11:00-12:00

02 дек 2021, кабинет : 11:00-12:00

Операционен и логистичен мениджмънт
Кризисен мениджмънт
Вид Година Публикация
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2021, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Turkey : [Online] , Istanbul : Ocerint Publ. DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202133, 2021, 201-205.
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2021, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ. DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202132, 2021, 196-200.
Доклад 2021
8th International Conference on Education and Education of Social Sciences : INTCESS 2021, 18-19 January 2021 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : OCERINT Publ., 2021, 101-106.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1, 10, 2021, 1, 55-60. ISSN 1314-7390 (print) ; ISSN 2603-4085 (online).
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание [Strategies for Policy in Science and Education], София : Аз Буки, 28, 2020, 6, 606-613.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 1, 2020, 9, 147-155.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилeйна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 462 - 471.
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ISSN 1311-0527.
Статия 2019
Economics and Finance : Scientific Journal = Экономика и Финансы : Научный журнал, Днiпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2019, 4, 4 - 11.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 233. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 57).
Преглед на всички публикации