Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радка Иванова

гл. ас. д-р Радка Иванова

505

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 13:00-15:45

Сряда, кабинет 505: 15:00-16:15

Дати за неположени изпити

12 ное 2019, кабинет 1-56: 15:00-16:00

02 дек 2019, кабинет 1-56: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, Публична администрация (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 5, Публичен мениджмънт и административна власт - СПНУ (Редовно обучение)
Публичен кризисен мениджмънт Курс 6, Публичен мениджмънт и административна власт - ДНДО (Редовно обучение)
Операционен и логистичен мениджмънт Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 5, Мениджмънт на човешките ресурси - СПНУ (Редовно обучение)
Кризисен мениджмънт Курс 6, Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 447 У Операционен и логистичен мениджмънт 25
11:15 13:00 H-206 У Операционен и логистичен мениджмънт 26
Вторник
10:15 13:00 H-208 Л Стратегическо управление в публичния сектор 17
13:30 16:00 221 Л Публичен кризисен мениджмънт 2 26, 27, 28, 29, 62, 63
Сряда
13:30 15:00 433 Л Операционен и логистичен мениджмънт 24, 25, 26
16:15 19:00 H-208 Л Публичен кризисен мениджмънт 26, 27, 28, 29, 62, 63
Четвъртък
10:15 13:00 2-127 У Кризисен мениджмънт 26, 27, 28, 29, 62, 63
13:30 15:00 2-129 У Операционен и логистичен мениджмънт 24
Вид Година Публикация
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 233. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 57).
Статия 2019
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2019, 2, August, 1 - 10. ISSN 2367–738.
Статия 2019
Economics and Finance : Scientific Journal = Экономика и Финансы : Научный журнал, Днiпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2019, 4, 4 - 11.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 3, 243 - 251.
Учебник 2018
Варна : ИК Геа-Принт, 2018, 247.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Студия 2018
Годишник на БСУ, Бургас: ЕКС-ПРЕС ООД, XXXVIII, 2018, 1, 175 - 198.
Доклад 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 359 - 366.
Доклад 2017
Management in the Innovation Society ICMIE 2017: The 8th International Conference of Management and Industrial Engineering, Bucharest: NICULESCU, 8, 2017, 647 - 652.
Статия 2017
Economics and Management, SWU “Neofit Rilski”, Vol. XIII, 2017, Issue: 1, 141-145.
Преглед на всички публикации