Икономически университет – Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

229в

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Консултации на място

Сряда, кабинет 229в: 09:15-11:15

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Стратегическо управление в публичния сектор Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Системи за управление на качеството в публичната администрация Курс 4, ПА (Редовно обучение)
Бизнес модели за дигитална трансформация Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 17:00 2-318 У Системи за управление на качеството в публичната администрация 3
Вторник
10:15 13:00 H-212 Л Стратегическо управление в публичния сектор 3
Сряда
11:15 13:00 302 Л Бизнес модели за дигитална трансформация 1, 2
Четвъртък
11:15 13:00 2-229 Л Системи за управление на качеството в публичната администрация 3
13:30 15:00 2-226 У Бизнес модели за дигитална трансформация 1
15:15 17:00 2-226 У Бизнес модели за дигитална трансформация 2
Петък
08:15 11:00 2-317 Л Стратегическо управление 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Иновации и дигитална трансформация 4 11 1-55 11.05.2023 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Иновации и дигитална трансформация 4 12 1-55 11.05.2023 16:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul, Turkey : Ocerint Publ., 2023, 217-223., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI 10.51508/intcess.202336 / Линк
Статия 2023
East European Scientific Journal, St. Petersburg : Logika +, 1, 2023, 3 (88), 29-33., ISSN(печатно) 2782-1994, ISSN(онлайн) 2782-1994 / DOI 10.31618/ESSA.2782-1994.2023.1.88.338 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 39-46., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1
Доклад 2022
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 468-475 ., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2738-7488 / DOI 10.36997/LBCS2022.45 / Линк
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 192. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1100-9
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1, 10, 2021, 1, 55-60. ., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Доклад 2021
8th International Conference on Education and Education of Social Sciences : INTCESS 2021, 18-19 January 2021 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : OCERINT Publ., 2021, 101-106.
Доклад 2021
Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, 4-5 юни 2021 г., Бургаски свободен университет, Бургас, България, Бургас : БСУ, 2021, 333-341.
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2021, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ. DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202132, 2021, 196-200.
Преглед на всички публикации