Икономически университет - Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

505

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Дати за неположени изпити

21 май 2020, кабинет https://info.ue-varna.bg/: 14:00-15:00

26 май 2020, кабинет https://e-learn.ue-varna.bg: 14:00-15:00

09 юни 2020, кабинет https://info.ue-varna.bg/ ИЛИ https://e-learn.ue-varna.bg: 09:00-10:00

Стратегическо управление
Управление на иновациите
Теория на управлението
Спецсеминар
Вид Година Публикация
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ISSN 1311-0527.
Статия 2019
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2019, 2, August, 1 - 10. ISSN 2367–738.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2019, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Turkey, Istanbul : Ocerint Publ., 2019, 274 - 277.
Статия 2019
Economics and Finance : Scientific Journal = Экономика и Финансы : Научный журнал, Днiпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2019, 4, 4 - 11.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2019, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Turkey, New Delhi : Ocerint Publ., 2019, 270 - 273.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 10 - 17.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 233. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 57).
Учебник 2018
Варна : ИК Геа-Принт, 2018, 247.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Студия 2018
Годишник на БСУ, Бургас: ЕКС-ПРЕС ООД, XXXVIII, 2018, 1, 175 - 198.
Преглед на всички публикации