Икономически университет – Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

505

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

02 юни 2021, кабинет : 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, БИС (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на иновациите Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Управление на качеството Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 302 У Управление на качеството 32, 33, 34
16:15 19:00 Е-303 Л Мениджмънт 9, 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Вторник
10:15 13:00 Е–Н207 Л Мениджмънт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
16:15 18:00 2-130 Л Управление на качеството 32, 33, 34
Четвъртък
08:15 10:00 316 Л Управление на иновациите 32, 33, 34
13:30 15:00 232 У Мениджмънт 31
Петък
09:15 11:00 2-317 У Управление на иновациите 32
11:15 13:00 2-217 У Мениджмънт 29
13:30 15:00 2-217 У Управление на иновациите 33, 34
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилeйна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 462 - 471.
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ISSN 1311-0527.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 233. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 57).
Статия 2019
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2019, 2, August, 1 - 10. ISSN 2367–738.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2019, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Turkey, Istanbul : Ocerint Publ., 2019, 274 - 277.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 78 - 82.
Статия 2019
Economics and Finance : Scientific Journal = Экономика и Финансы : Научный журнал, Днiпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2019, 4, 4 - 11.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2019, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Turkey, New Delhi : Ocerint Publ., 2019, 270 - 273.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 10 - 17.
Студия 2018
Годишник на БСУ, Бургас: ЕКС-ПРЕС ООД, XXXVIII, 2018, 1, 175 - 198.
Преглед на всички публикации