Икономически университет - Варна

гл. ас. д-р Радка Иванова

гл. ас. д-р Радка Иванова

505

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет 505: 10:00-11:15

Понеделник, кабинет 505: 13:00-13:30

Вторник, кабинет 505: 13:00-15:15

Дати за неположени изпити

24 мар 2020, кабинет 1-56: 13:00-14:00

07 апр 2020, кабинет 1-55: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Стратегическо управление Курс 2, Мениджмънт (Редовно обучение)
Управление на иновациите Курс 3, Мениджмънт (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Маркетинг (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Икономика и търговия (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Дигитални медии и ПР (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Туризъм (Редовно обучение)
Теория на управлението Курс 1, Международни икономически отношения (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, Мениджмънт (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 304 У Теория на управлението 40
11:15 13:00 232 У Управление на иновациите 24
Вторник
09:15 11:00 H-207 У Управление на иновациите 25
11:15 13:00 H-207 У Управление на иновациите 26
15:15 18:00 122 Л Теория на управлението 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Сряда
11:15 13:00 2-313 У Теория на управлението 39
13:30 16:00 2-223 Л Теория на управлението 35, 36, 37, 38, 39, 40
16:15 19:00 2-222 Л Спецсеминар 36
Четвъртък
10:15 13:00 301 Л Стратегическо управление 32, 33, 34
Петък
07:30 10:00 2-312 Л Спецсеминар 1 36
11:15 13:00 2-131 Л Управление на иновациите 24, 25, 26
Вид Година Публикация
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2019, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Turkey, Istanbul : Ocerint Publ., 2019, 274 - 277.
Статия 2019
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2019, 2, August, 1 - 10. ISSN 2367–738.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 233. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 57).
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2019, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Turkey, New Delhi : Ocerint Publ., 2019, 270 - 273.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 10 - 17.
Статия 2019
Economics and Finance : Scientific Journal = Экономика и Финансы : Научный журнал, Днiпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2019, 4, 4 - 11.
Студия 2018
Годишник на БСУ, Бургас: ЕКС-ПРЕС ООД, XXXVIII, 2018, 1, 175 - 198.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Учебник 2018
Варна : ИК Геа-Принт, 2018, 247.
Доклад 2018
Innovations in Science and Education : CBU International Conference Proceedings 2018, March 21 - 23, 2018, Prague, Czech Republic, Prague : ISE Research Institute, 6, 2018, 205 - 209.
Преглед на всички публикации