Икономически университет – Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

505

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Дати за неположени изпити

02 юни 2021, кабинет : 12:00-13:00

Мениджмънт
Управление на иновациите
Управление на качеството
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилeйна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 462 - 471.
Статия 2020
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание [Strategies for Policy in Science and Education], София : Аз Буки, 28, 2020, 6, 606-613.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 1, 2020, 9, 147-155.
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ISSN 1311-0527.
Доклад 2019
5th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2019, 21 - 23 October 2019, Istanbul, Turkey, New Delhi : Ocerint Publ., 2019, 270 - 273.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 1, 10 - 17.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 233. (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 57).
Статия 2019
Economics and Finance : Scientific Journal = Экономика и Финансы : Научный журнал, Днiпропетровськ : ФОП Дробязко Світлана Ігорівна, 2019, 4, 4 - 11.
Статия 2019
Управление и устойчиво развитие. Сер. Общество. Човек. Природа = Management and Sustainable Development. Ser. Society. Man. Nature [Управление и устойчиво развитие:XXI Международна научна конференция, 22 - 24 март 2019, Юндола], София : ЛТУ, 74, 2019, 1, 78 - 82.
Статия 2019
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2019, 2, August, 1 - 10. ISSN 2367–738.
Преглед на всички публикации