Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

https://meet.google.com/kcn-vqya-jcd

Автобиография

Връзка за онлайн консултации:
https://meet.google.com/kcn-vqya-jcd

Консултации

Понеделник, кабинет 423: 15:00-17:00

Вторник, кабинет 423: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, СА (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, ПА (Редовно обучение)
Икономика на околната среда Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Основи на земеделието и механизацията Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
17:15 19:00 310 У Икономика на околната среда 1, 2, 3, 4
Вторник
10:15 13:00 305 Л Основи на земеделието и механизацията 5
15:15 17:00 303 У Мениджмънт 18
Сряда
13:30 15:00 523 У Икономика на околната среда 6, 7, 8, 9
15:15 17:00 303 У Мениджмънт 32
Четвъртък
09:15 11:00 302 У Икономика на околната среда 37, 38, 39
11:15 13:00 523 У Икономика на околната среда 35, 36, 40
13:30 15:00 H-104 У Основи на земеделието и механизацията 5
Петък
09:15 11:00 2-129 У Мениджмънт 33
11:15 13:00 2-130 У Мениджмънт 34
13:30 15:00 2-317 У Мениджмънт 30
Вид Година Публикация
Монография 2020
Варна : ИК Геа - Принт, 2020, 302 с. ISBN 978-619-184-034-2.
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ISSN 1311-0527.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, с. 15 - 40.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 126 - 139.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените, 2017, 1, 104 - 110.
Статия 2016
Сп. Известия на Съюза на учените – Варна, Серия “Икономически науки”, Варна, 2016, 1, 85-90.
Статия 2016
Бизнес посоки, Год. XII, 2016, № 2, с. 80 - 89.
Доклад 2015
Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие ,,Агробизнесът и селските райони – настояще и бъдещо развитие”, Варна: Геа-Принт, 2015, 415-424.
Преглед на всички публикации