Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

гл. ас. д-р Радмил Николов

423

0882164606

radmil.nikolov@ue-varna.bg

Автобиография

Връзка за онлайн консултации:
https://meet.google.com/zgu-wxho-bhg

Консултации

Четвъртък, кабинет 423: 13:00-15:00

Петък, кабинет 423: 09:15-11:15

Дати за неположени изпити

29 мар 2022, кабинет 423 или линка за консултации: 11:00-12:00

26 апр 2022, кабинет 423 или линка за консултации: 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на аграрния бизнес Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Основи на аграрния бизнес Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на аграрния бизнес Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Организация и технологии в растениевъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Организация и технологии в животновъдството Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Основи на земеделието и механизацията Курс 5, АБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Основи на земеделието и механизацията Курс 6, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-228 Л Основи на аграрния бизнес 5
Четвъртък
10:15 13:00 H-206 Л Организация и технологии в животновъдството 5
Петък
11:15 13:00 H-206 У Основи на аграрния бизнес 5
13:30 16:00 H-206 Л Организация и технологии в растениевъдството 5
2022-10-10 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-2-3 Л Основи на аграрния бизнес 30, 63
2022-10-11 (Вторник)
16:15 18:00 Е-7 Л Основи на земеделието и механизацията 30, 63
2022-10-12 (Сряда)
10:15 13:00 Е-8 Л Основи на аграрния бизнес 30, 63
13:30 15:00 Е-8 Л Основи на земеделието и механизацията 30, 63
2022-10-13 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-7 Л Основи на земеделието и механизацията 30, 63
15:15 17:00 Е-7 У Основи на земеделието и механизацията 30, 63
2022-10-16 (Неделя)
16:15 18:00 Е-6 У Основи на аграрния бизнес 30, 63
2022-10-18 (Вторник)
11:15 13:00 Е-2 У Основи на земеделието и механизацията 30, 63
13:30 15:00 Е-3 У Основи на аграрния бизнес 30, 63
2022-10-19 (Сряда)
11:15 13:00 Е-2 У Основи на аграрния бизнес 30, 63
13:30 15:00 Е-2 У Основи на земеделието и механизацията 30, 63
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 325-333.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.2, 10, 2021, 2, 176-183. ., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Монография 2020
Варна : ИК Геа - Принт, 2020, 302 с. ., ISBN(печатно) 978-619-184-034-2
Статия 2020
Journal of Balkan Ecology, Sofia : ScieSet-Eco Publisher, 23, 2020, 1, 55 - 61. ., ISSN(печатно) 1311-0527
Статия 2019
Известия на Съюза на учените - Варна. Серия Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 1, 157 - 165.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 351 - 362.
Доклад 2018
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикатекства и възможности за растеж : Сборник с доклади от Национална кръгла маса, 15 ноември 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, с. 15 - 40.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, 126 - 139.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените, 2017, 1, 104 - 110.
Статия 2016
Бизнес посоки, Год. XII, 2016, № 2, с. 80 - 89.
Преглед на всички публикации