Икономически университет – Варна

Сборници с доклади от научни конференции "Строително предприемачество и недвижима собственост" с международно участие