Икономически университет – Варна

Ръководство

доц. д-р Силвия Благоева

доц. д-р Силвия Благоева

Заместник-ректор по учебна дейност и осигуряване на качеството

203

s_blagoeva@ue-varna.bg

проф. д-р Бистра Василева

проф. д-р Бистра Василева

Заместник-ректор по научни изследвания, иновации и развитие на кадрите

202

bistravas@ue-varna.bg

доц. д-р Радан Мирянов

доц. д-р Радан Мирянов

Заместник-ректор по международни връзки и партньорства

201

miryanov@ue-varna.bg

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

Заместник-ректор по студентски политики и дигитализация

204

vl_dosev@ue-varna.bg

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Свилен Столаров

Помощник-ректор

102

052 830808

pom.rector@ue-varna.bg

Нели Овчарова

Нели Овчарова

Нели Овчарова

Сътрудник на ректора

207

052 643360

факс: 052 643365

satrudnik@ue-varna.bg