Икономически университет – Варна

Новини

Начало
11
май

Среща по футбол в зала

Отборът на ИУ – Варна (жени) зае престижното 3-то място.

Начало
24
апр
Край
25
апр

Крайният срок за изпращане на въпросника е 21 април 2010 г.!

На 27 март 2010 г. група студенти от Колежа по туризъм и представители на три варненски ВУ изкачи връх Мусала в зимни условия.

Начало
12
апр

На 27 март 2010 г. група студенти от Колежа по туризъм и представители на три варненски ВУ изкачи връх Мусала в зимни условия.

Есето трябва да е с обем до 1 200 думи и да се представи на електронен и хартиен носител в кабинет 225 г до 15 април 2010 г.

Начало
31
мар

Гост - лектор: инж. Валентин Вълев

Начало
11
мар

Крайният срок за кандидатстване е 13.03.2009 г.

Семинарът се проведе на 4 и 5 март 2010 г. Той е един отдесетте семинара предвидени по проекта, за който всеки един от участващите десет университета следва да бъде домакин.

Краен срок за подаване на всички документи: 22 февруари 2010 г.