Икономически университет – Варна

Национална кръгла маса "IT иновации във висшето образование 2020"

Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ)
към Икономически университет - Варна
за четвърти пореден път организира

Кръгла маса

"IT иновации във висшето образование"

Акцентът тази година е "Дигитална трансформация на учебния процес и административните дейности във висшите училища в условията на пандемия"


ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Като основен резултат от провелата се през 2019-та година кръгла маса, участниците (представители на над 15 висши училища в България, сред които УНСС - София, СА „Д. Ценов“ – Свищов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет – София, РУ „Ангел Кънчев“, УниБИТ – София, НБУ – София и други, както и компании „АдминСофт“ и „АлтСкейл“, които аутсорсват част от дигиталните услуги на университетите и МОН) обединиха усилия в обобщаването на проблемите и предизвикателствата по пътя към дигиталната трансформация, пред които са изправени университетите в България, и предложиха възможни решения. Тази година ще се дискутира напредъкът, решените и нерешени въпроси, а резултатите ще се представят на  Министъра на образованието и науката на Република България.


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Дигитална трансформация на учебния процес в условията на пандемия;
Иновативни ИТ решения в администрацията и управлението на висшите училища;
Дигитална трансформация във висшето образование - проблеми и предизвикателства.


Очаквана аудитория са представители на водещи научни организации и университети в страната, държавната администрация и министерството на образованието и науката.


Събитието ще се проведе в online формат.


Информация за програмата, участниците и форма за регистрация ще намерите в сайта на конференцията

05 авг 2020Подобни