Икономически университет – Варна

Начало
06
мар

Онлайн обучение (през Microsoft Teams) относно обхвата на базата, извличане на данни и анализи от системата.

Начало
05
фев

На срещата ще присъства зам.-министърът на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

Начало
18
дек

Заключителното събитие по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" ще се проведе на 18.12.2023 г., от 10:00 ч. в зала 1

Начало
22
дек

Публична защита на дисертационнен труд на докт. Янислав Игнатов Марков

Начало
14
дек

Среща дискусия с Михаил Бузу - директор на International Conference on Business Excellence

Начало
05
дек

Търсене и управление на резултатите в електронните научни ресурси; Mendeley - библиотека, цитиране, оформяне на библиография; Passport; Справки за включени публикации и цитирания в Scopus и Web of Science и др.

Начало
07
дек

Лекцията е подходяща за новоприети докторанти.

Начало
22
ное

Посещението е по процедура за последваща институционална акредитация на висшето училище

Начало
17
ное

Детайли за процеса на кандидатстване, финансирането и приемащите институции ще представи Мария Костова - програмен координатор за български стипендианти. Ще има възможност за въпроси и отговори, както и за консултации.

Начало
10
ное

Покана за участие в 38-та Международна научно-практическа конференция "Строително предприемачество и недвижима собственост".