Икономически университет – Варна

Начало
19
апр

Публична защита на дисертационнен труд на докт. Йордан Тодоров Иванов

Начало
31
май

Националната конференция е традиционен, утвърден с годините повод за среща на медиатори, магистрати, учени и представители на различни обществени сфери.

Начало
18
окт

Вижте повече

Начало
28
мар

Основната цел на форума е стимулиране на тясното сътрудничество между образователната система и бизнеса с цел подготовка на кадри за бъдещия пазар на труда

Начало
06
мар

Онлайн обучение (през Microsoft Teams) относно обхвата на базата, извличане на данни и анализи от системата.

Начало
05
фев

На срещата ще присъства зам.-министърът на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова

Начало
18
дек

Заключителното събитие по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" ще се проведе на 18.12.2023 г., от 10:00 ч. в зала 1

Начало
22
дек

Публична защита на дисертационнен труд на докт. Янислав Игнатов Марков

Начало
14
дек

Среща дискусия с Михаил Бузу - директор на International Conference on Business Excellence

Начало
05
дек

Търсене и управление на резултатите в електронните научни ресурси; Mendeley - библиотека, цитиране, оформяне на библиография; Passport; Справки за включени публикации и цитирания в Scopus и Web of Science и др.