Икономически университет - Варна

Международна научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства"

Международна научно-практическа конференция

"Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства"

25 септември 2020 г., 13:00 ч., Зала 1

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Международната научно-практическа конференция "Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства", която е част от събитията, посветени на 100 – годишнината на Икономически университет – Варна. Участието във форума може да е присъствено или дистанционно.

Очаквана аудитория са представители на водещи научни организации и университети в страната и чужбина, държавната администрация и бизнеса.

Основният акцент ще бъде поставен върху различните аспекти на дигитализацията при управлението на човешките ресурси, предизвикателствата на новата реалност и работата в условия на криза.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Управление на човешките ресурси в дигиталната ера
  • Предизвикателства пред трудовия пазар и организация на работа в условията на криза
  • Иновативни подходи при управлението на хора 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 25 август 2020 г. - изпращане на заявка за участие
  • 05 септември 2020 г. - получаване на потвърждение от Организационния комитет за приемане на заявката
  • 18 септември 2020 г. - изпращане на пълен текст на докладите чрез формата за заявка в уеб сайта
  • 21 септември 2020 г. - заплащане на такса за участие

РАБОТНИ ЕЗИЦИ:

  • български
  • английски

Повече подробности за направленията, сроковете, таксите и публикуването може да научите от сайта на конференцията.

 

КОНТАКТИ:

тел. 0882 164 591, 0882 164 707
e-mail: hrm@ue-varna.bg

31 юли 2020Подобни