Икономически университет – Варна

Допълнителни ресурси на свободен достъп от JSTOR – научни списания и електронни книги във всички области на знанието

Колекции научни списания

Archive Journal Collections

  • Arts & Sciences I-XV
  • Business IV
  • Ecology & Botany II
  • Hebrew Journals
  • Ireland
  • Jewish Studies
  • Life Sciences

Thematic Collections

Primary Source Collections

Достъпът е от територията на университета.

31 юли 2020Подобни