Икономически университет – Варна

Конференция на тема "Развитие на счетоводното законодателство в България"

Регионална организация Варна, Институт на дипломираните експерт-счетоводители
и
Икономически университет – Варна

организират

КОНФЕРЕНЦИЯ
"РАЗВИТИЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ"

02 октомври 2020 г., 13:00 часа, Зала 128 на ИУ – Варна

 

Организационен комитет

Проф. д-р Надя Костова, зам.-ректор по НИДРК в ИУ – Варна, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
Доц. д-р Слави Генов, ръководител катедра "Счетоводна отчетност" в ИУ – Варна, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
Николай Колев, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
Мариан Николов, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор

Програма на конференцията

13:00 ч. – Откриване и начало на конференцията

13:00 – 14:30 ч. – Първи пленарен панел

14:30 – 15:00 ч. – Кафе-пауза

15:00 – 17:00 ч. – Втори пленарен панел и дискусия по докладите

17:00 – 17:30 ч. – Обобщаване и закриване на конференцията

19:00 ч. – Коктейл за участниците

Доклади

 1. Д-р Антон Свраков, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
  "Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни" - пленарен доклад
 2. Проф. д.ист.н. Иван Русев, ИУ – Варна
  "Европейски и балкански влияния върху счетоводно-правната култура на българите в зората на модерното законодателство през XIX в."
 3. Проф. д-р Маргарита Бъчварова, ИУ – Варна
  "Търговско-правен контекст на развитието на счетоводството в България"
 4. Доц. д-р Симеон Милев, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
  "Развитие на счетоводното законодателство в България от 1948 г. до 1990 г."
 5. Илия Илиев, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, Мариан Николов дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор
  "Счетоводното законодателство в България в наши дни и в бъдеще"
 6. Проф. д-р Надя Костова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, зам.-ректор по НИДРК, ИУ – Варна
  "Поглед към някои аспекти от бъдещето на счетоводната професия и на счетоводните услуги"
 7. Проф. д-р Фаня Филипова, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, ИУ – Варна
  "Развитие и перспективи на независимия финансов одит в България"

Настаняване на участниците

Хотел-галерия "Графит" е разположен на централния булевард "Княз Борис I-ви" в идеалния център на гр. Варна на 400 м. от брега на Черно море. Построен върху основите на Центъра за модерно изкуство в сърцето на Варна, той напълно запазва традицията на това място – да обединява в себе си различните стилове и послания на изкуството и културата. Хотелът е тясно свързан с културния живот на Варна, бидейки място за провеждането на големи културни мероприятия - изложби, музикални събития, конференции и други.

Място на провеждане

За конференцията: Икономически университет – Варна, Зала 128
За коктейла: хотел-галерия Графит, Зала "Галерия Графит"

За контакти

Мариан Николов – 0888 22 55 40, idesvarna@ides.bg
Николай Колев – 0884 46 0047, nkolev@svrakovandmilev.com

22 юли 2020Подобни